ELTE TTK
Kémiai Intézet
Szervetlen Kémiai Tanszék
Molekulaspektroszkópiai Laboratórium

Egyetemi adjunktus

E-mail: gmagyarf@chem.elte.hu

Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/A, 542. szoba

+36-1-372-2500/6587

Érdeklődés

  • Elméleti és kísérleti rezgési spektroszkópia, különösen mátrixizolációs és kiroptikai módszerek
  • Molekulák mágneses tulajdonságai, NMR paraméterek, molekuláris áramsűrűségek
  • Ab initio számítások, paralel programozás
  • Kémiaversenyek, tehetséggondozás

Oktatás

Más kötődések