TDK siker


A Tudományos Diákkörök XVII. Kárpát-medencei Konferenciáján kiválóan szerepelt Károly Csaba Kristóf, 11-edikes magántanuló, aki előadásban Mössbauer-spektroszkópiáról, konkrétabban vas-sókkal impregnált műgyanták pirolízistermékeinek Mössbauer-fázisanalíziséről számolt be.

Kollégánk az európai szervezet divíziójának élén


Az EuCheMS, az Európai Kémikusok Egyesülete január elsejétől Szalay Péter professzort választotta a Számítási és Elméleti Kémiai Diviziójának elnökévé.

Első helyezett hallgatónk


Menkó Orsolya, kémia-matematika tanárszakos hallgatónk "Fizikai és kémiai fogalmak vizsgálata a 7. évfolyam elején"
című dolgozata a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában I. helyezést ért el. A dolgozat a következő linken érhető el:
http://ttomc.elte.hu/kiadvany/az-mta-elte-kutatasalapu-kemiatanitas-kuta...

Kémia OKTV-döntő 2017.

2017. március 18-án a közel fél évszázados hagyománynak megfelelően a Kémiai Intézet rendezte meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) kémia döntőit az Oktatási Hivatal felkérésére.

Új Széchenyi-díjas kollégákat köszönthetünk

A Széchenyi-díjat megosztva kapta a hazai kvantumkémiai módszerek jelentős matematikai apparátust igénylő fejlesztésének hagyományára épülő, iskolateremtő tudományos tevékenységük, illetve példaértékű

Oláh György


1927-2017

Új és hatékony királis szolvatáló ágens

Nemes Anikó 2015-ben a Journal of Organic Chemistry folyóiratban első és levelező szerzőként számolt be egy kilenc fluoratomot tartalmazó királis vegyület, az O-(nonafluor-terc-butil)-mandulasav [(R)-1] szintéziséről és 19F-NMR spekroszkópia által aminok királis felismerésében történő alkalmazásáról.

Kollégánk továbbképzése

Durkó Gábor a londoni Queen Mary University-n elvégzett egy kétéves felsőoktatási oktatásmódszertani továbbképzé

Elhunyt Ángyán János

Január 22-én elhunyt alumnusunk, oktatónk, vendégkutatónk, a Kémia Tudományok kandidátusa, az MTA külső tagja, a CNRS kutatóprofesszora, a Nancy Egyetem Professzora.

Címlapon a spektroszkópiai hálózatok

Megjelent az Amerikai Kémiai Társaság (American Chemical Society) Journal of Physical Chemistry A folyóiratának 2017. novemberi száma, címlapján a spektroszkópiai hálózatokat összefoglaló, Small Molecules - Big Data című közlemény képével.Elérhetőségek


1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/A

Központi telefon:
+36 1 372 2500
Titkárság belső melléke:
1514
Titkárság külső száma:
+36 1 372 2548

Központi fax:
+36 1 372 2592

e-mail: intezet@chem.elte.hu