"Az ELTE házhoz megy" - TÁMOP 4.2.3-08/1/KMR - LEZÁRULT

„Az ELTE házhoz megy” (TÁMOP 4.2.3-08/1/KMR) pályázat stratégiájának megfogalmazásakor az ELTE alapvetően saját hagyományaiból indul ki: azaz a tudományos eredmények megismertetését a tehetségfelismerés, a tehetségtámogatás, és a tehetségelismerés szolgálatába állítva óhajtja megvalósítani. A cím kifejezi az egyetem szándékát, miszerint a legjobb műhelyei és világhírű kutatói közreműködésével közvetlen találkozásokon ismertesse meg eredményeit a középiskolásokkal a kutatói utánpótlás bázisának kiszélesítésére: ennek érdekében az eddiginél intenzívebben kívánja bevonni a kutatómunkába az egyetemi tanulmányokat folytató tehetséges, többletmunkát vállalni kész hallgatókat a tudományos diákkörökben és a szakkollégiumokban, emellett megnövelt nagyságrendű lehetőséget kínál a fiatal kutatóknak, doktoranduszoknak tudományos eredményeiknek nemzetközi fórumokon történő megismertetésére.
Ennek a stratégiai megközelítésnek megfelelően a projekt céljait megvalósító tevékenységeket két, szervezetileg autonóm, ugyanakkor igen erőteljesen együttműködő oktatási/nevelési területen, mintegy két különálló „lábon”valósítja meg. Egyrészt a tömegképzést végző kari tevékenységek kereteiből való egyéni és csoportos kiemelkedést segítő „tehetséghalászat” eszköztárának új elemekkel való hatékonyabbá tételével, illetve a speciális képzést csoportos kutatói munkával, intenzív hallgatói önképzéssel (E)ötvöző szakkollégiumi rendszer megerősítése a cél.

A teljes projektről a http://eotvos.webrefel.hu/ oldalon további információk is megtalálhatók.
Itt a Természettudományi Kar projektjeit ismertetjük.

Központi honlapok:

Alprogramok: