Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadósorrend változtatása Időpont
Szenny-, Duna- és ivóvizek szerves szennyezőinek GC-MS analízise, trimetilszilil (oxim) éter/észterekként: klasszikus... Andrási Nóra 2008-12-02 10:15
Gyógyszerészhallgatók szakdolgozat védése Andrási Nóra és Szonntag Tamás 2009-04-07 10:15
Gyógyszerek és a környezetszennyezés A felhasználástól, a környezeti minták analízisén keresztül, az iskolai ismeretterjesztésig Bényei Brigitta 2008-12-02 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata Bodai Zsolt 2015-10-06 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata LC-MS technikával Bodai Zsolt (EKOL) 2015-02-10 10:15
Az NMR spektroszkópia és az anlitika Bodor Andrea (ELTE Kémiai Intézet) 2008-03-04 10:15
Tanárszakos hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Bokor Károly, Kabály Adrienne 2007-05-15 10:15
Nano és pikoösvényen: A fullerénektől a grafénekig Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2006-11-28 10:15
A hazai tudománypolitika Trója-szerű értelmezése. A Kasszandra paradoxon (Tudománymetria és kémiai beszámoló) Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-10-16 10:15
Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC-MS tech-val Dobor József 2008-12-02 10:15
Theory and main applications of HPLC with electrochemical detection in food analysis and clinical diagnostics Dr. Ales Horna (Radanal Ltd., Pardubice) és Dr. Imre Boldizsár (ELTE, Institute of Biology) előadásai 2008-11-25 10:15
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása gyógyszermaradványok lebontására Dr. Dombi András (Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) 2009-04-21 10:15
Királis heterociklusok előállítása szénhidrátokból Dr. Kovács Lajos (SzTE Orvosi Vegytani Intézet, Szeged) 2005-02-24 14:00
Vörösborok polifenol tartalmának közvetlen (HPLC, MaldiMS, NIR) meghatározása. Bor polifenolok néhány élettani hatása Dr. Ohmacht Róbert (Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 2009-11-10 10:15
Minőség és evolúciós siker egy vonuló énekesmadár fajnál Dr. Török János egyetemi docens (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiai csoport) 2010-04-27 10:15
Fenolszármazékok elemzése a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria felhasználásával: származékképzési, fragmentum analitikai vizsgálatok és a fenolszennyezők megoszlási tanulmánya ivóvíz, szennyvíz, és felszíni vizek oldott és szuszpendált fázisaiban. Faludi Tamás 2015-05-05 10:15
Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál Gyenge Zsuzsa 2014-04-29 10:15
Aminosavak és aminok származékkészítése o-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító értékelése HPLC Hanckó Róbert (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-15 10:15
TDK és PhD munkabeszámoló Jurecska Laura , Dobor József 2008-12-09 10:15
Fluoreszcens szenzorok Kele Péter (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-05 10:15
Keresztes Szilvia: PET-palackokból kioldódó antimon és ftalátok mennyiségének meghatározása hazai ásványvizekben (PhD értekezés elővédése) Keresztes Szilvia 2015-03-24 10:15
Kísérletek a kétdimenziós katalitikus rendszerek háromdimenzióssá tételére nanoméretben Kiricsi Imre (Szegedi Egyetem) 2006-03-21 10:15
Kreatív kémia (szaklabor beszámoló) Korbély Alexandra (tv.: Wajand Judit) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-12 10:15
Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban o-ftálaldehid és fluorenilmetil-kloroformát származékokkén Kőrös Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
Az aeroszol tömegkoncentrációjának nagy időfelbontású mérése Kovács András (témavezető: Salma Imre) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00