Kisfaludy-díjak 2016.


Júniusban adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány 2016. évi díjait. Az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján a győztes Enyedi Kata Nóra tudományos segédmunkatárs lett. Oklevelet kapott Nemes Anikó tudományos munkatárs.

A díjakat a Kuratórium 2015 őszén hivatalba lépett új elnöke, Hudecz Ferenc, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, az ELTE korábbi rektora és Bősze Szilvia tud. főmunkatárs (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport), a kuratórium titkára adták át. A tudományos program keretében Deli József professzor (Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudomány Kar, Farmakognóziai Intézet) és két díjazott, Könczöl Árpád (Richter Gedeon Nyrt.) és Enyedi Kata Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) tartottak előadást.

A 20 éve működő Kisfaludy Lajos Alapítvány célja az eredeti gyógyszerek kutatása és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel a Richter Gedeon Rt.-ben folytatott tudományos kutatásokkal érintett területére. A Kuratórium évente pályázatot ír ki fiatal (38 év alatti) kutatók számára. Ennek keretében lehetőség nyílik olyan, gyógyszer-kutatással kapcsolatos publikáció benyújtására, amely nemzetközi folyóiratban jelent meg. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri, a Kuratórium tagjai bírálják el.

A díjazottaknak gratulálunk!

Forrás: https://www.richter.hu/hu-HU/felelossegvallalas/alapitvanyok/Pages/Kisfa...