Elhunyt Hollósi Miklós


Életének 75. évében, 2016. szeptember 22-én elhunyt Hollósi Miklós akadémikus, a peptidkémia és a kiroptikai spektroszkópia nemzetközileg is elismert kutatója, iskolateremtő professzor.

Hollósi Miklós 1941-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakán végzett 1965-ben, egyetemi doktori disszertációját is itt védte meg 1967-ben. Egész életében egyetlen munkahelyen, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén dolgozott, 1982-től egyetemi docensként, 1991-től egyetemi tanárként. 1993–2006 között a Szerves Kémiai Tanszék vezetője volt. Az MTA 1998-ban levelező, 2004-ben rendes tagjává választotta.
Hollósi Miklós fő kutatási területe a peptidkémia és a kiroptikai spektroszkópia volt. Kajtár Márton tanítványaként dolgozott DAAD-ösztöndíjasként a heidelbergi Max Planck Intézetben (1971–1972), itt ciklopeptidek szintézisével és vizsgálatával foglalkozott Theodor Wieland csoportjában. Több évig dolgozott a Brandeis Egyetemen és a Wistar Intézetben is vendégkutatóként, illetve vendégprofesszorként. Saját intézetében a Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium vezetője volt.
A peptidszintézisek területén elsősorban ciklopeptidek, glikopeptidek és foszfopeptidek előállításával foglalkozott. Nemzetközileg elismert kutatásokat folytatott a kiroptikai és a vibrációs spektroszkópia területén. Vizsgálta az Alzheimer-kór szerkezeti biokémiai vonatkozásait.
Tehetsége nagyfogú szerénységgel párosult, munkatársai és hallgatói szeretettel vették körül.
Személyében egy nagy műveltségű, széles látókörű, kiemelkedő iskolateremtő tudóst és barátot veszítettünk el.
Forrás: MTA.hu, http://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-hollosi-miklos-kemikus-az-mta-rendes-tag...
Penke Botond