Dr habil. TORKOS KORNÉL ny. egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet
Pázmány Péter sétány 1/a
1117 - Budapest
 
 

e-mail: torkosk@gmail.com
telefon: (36-1) 372-2500/1612
fax: (36-1) 372-2592

 

 • Okleveles középiskolai tanár (kémia-fizika), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1967.
 • Egyetemi tanáresegéd (1968-72).
 • Egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1970.
 • Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1972-93.
 • A kémiai tudomány kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994.
 • Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994-.
 • Habilitált egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem 2002-
 • ELTE Közalkalmazotti Tanács elnöke 2005-2010

Kutatási témák

Üvegelektród működési mechanizmusa, tömegspektrometria és gázkromatográfia  alkalmazásai, villamosipari szigetelőanyagok termikus degradációja, transzformátorolajok hibagázanalitikája, szerves elektródfolyamatok, magas hőmérsékletű szupravezetők preparatív módszerei, levegő, víz, talaj szennyezések meghatározási módszerei, robbanóanyagok analitikai módszerei, élelmiszeranalitika, mintakezelési eljárások.


Oktatási tevékenység

1969-1975:          laboratóriumi gyakorlatvezetés

1975-1990:          általános kémiai főkollégium és laboratóriumi gyakorlat            
(matematika-fizika szak, II. félév/3+2/hét)

1990-:                  általános kémiai főkollégium és laboratóriumi gyakorlat            
(biológus szak, I. félév/4+2/hét)

1994-:                  speciális laboratóriumi gyakorlat a környezetanalitika témakörében      
(vegyész szak, II. félév/0+8/hét)

1995-:                  speciális kollégium: A gázkromatográfia alapjai (II. félév/2+0/hét)

1997-                   bevezetés a kémiába; főkollégium+ laboratóriumi gyakorlat      
(környezettan környzettudomány szak, II. félév/3+2/hét)

1996-:                  elválasztástechnika; kötelezően választható kollégium   
(vegyész szak, I. félév/2+0/hét; társelőadóval)

1998-:                  Ph.D. képzés: A gázkromatográfia alkalmazásai (II. félév/2+0/hét)

                            Ph.D. témavezetés

1980-:                  szaklaboratóriumi témavezetés (72 fő; I., II. félév 0+20/hét)

2006-2011:          környezettudomány alapjai előadássorozat rész A bioszféra állapotáról”

2008-2014:          elválasztástechnika; kötelezően válaszható kollégium

                            (kémia BSc képzés, I. félév 3+0/hét)

2008-2014:          elválasztástechnika laboratóriumi gyakorlat

                            (kémia BSc II., félév 0+4/hét)


Hallgatók témavezetése

 • 15  tudományos diákköri (TDK) dolgozat
 • 72 diplomamunka
 • 10 Ph.D. disszertáció (megvédve)

Szakmai egyesületi tagság

 • MTA Köztestület
 • MTA Elválasztástudományi Munkabizottság
 • Magyar Elválasztástudományi Társaság
 • Nemzeti Akkreditáló Testület (analitikai minősítő)

Elismerések

 • Pro Universitate Emlékérem 1985
 • Munka Érdemrend ezüst fokozat 1986
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-2004
 • Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt 2009
 • Akadémiai Kiadó Nívó Díj 2011

Publikációk

1. Közlemények:


 

2012

1

Eke Zsuzsanna, Torkos Kornél

Sample Preparation for Gas Chromatography

In: R A Meyers (szerk.)

Encyclopedia of Analytical Chemistry. Chichester; New York: Jhon Wiley and Sons, Ltd., 2012. p. &.
(ISBN:9780470027318)

Link(ek): DOI

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2

Lezsák Gábor, Rikker Tamás, Torkos Kornél, Eke Zsuzsanna

Alacsony oldószer- és mintaigényű minta-előkészítési módszer többgyűrűs aromás szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározásához

MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 118:(2-4) pp. 151-158. (2012)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2011

3

Renáta Varga, Zsuzsanna Eke, Kornél Torkos

Identification of phase I metabolites of cardiovascular and anti-ulcer drugs in surface water samples with liquid-chromatography - mass psectrometry methods

TALANTA 85: pp. 1920-1926. (2011)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

4

Varga R, Somogyvari I, Eke Z, Torkos K

Determination of antihypertensive and anti-ulcer agents from surface water with solid-phase extraction-liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry

TALANTA 83:(5) pp. 1447-1454. (2011)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Függő idéző: 1 Összesen: 5

2010

5

Kremmer T, Torkos K

Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 277 p.
(ISBN:9789630589529)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

6

Tolgyesi L, Kele P, Torkos K

Determination of Propylenethiourea, the Main Metabolite of Propineb, in Tomato by HILIC-MS

CHROMATOGRAPHIA 71: pp. S75-S80. (2010)

Link(ek): DOIWoSScopus

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

2009

7

Szekeres Z, Eke Z, Rikker T, Torkos K

Analysis of hydrocarbon contamination with membrane-assisted solvent extraction: Comparison of agitation and sonication methods

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1216:(41) pp. 6964-6969. (2009)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

2008

8

Kampfl Gy, Kristof K, Balint A, Torkos K, Debreczeni K, Heltai Gy

Correction of water interference in gas chromatographic measurements of N2O and CO2 of soil origin

In: Geophysical Research Abstracts, Volume 10, 2008: Abstracts of the Contributions of the EGU General Assembly 2008. Konferencia helye, ideje: Vienna, Ausztria, 2008.04.13-2008.04.18. European Geosciences Union, Paper EGU2008-A-04205.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

9

Kende A, Lebics F, Eke Z, Torkos K

Trace level triacetone-triperoxide identification with SPME-GC-MS in model systems

MICROCHIMICA ACTA 163:(3-4) pp. 335-338. (2008)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

10

Kovács Á, Kende A, Mörtl M, Volk G, Rikker T, Torkos K

Determination of phenols and chlorophenols as trimethylsilyl derivatives using gas chromatography-mass spectrometry

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1194:(1) pp. 139-142. (2008)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 30 Függő idéző: 1 Összesen: 31

2007

11

H Mehdi, R Tuba, László T Mika, Bodor A, K Torkos, I T Horváth

Catalytic Conversion of Carbohydrates to Oxygenates

In: Mauro Graziani, Paolo Fornasiero (szerk.)

Renewable Resources and Renewable Energy: A Global Challenge. Boca Raton; New York: CRC PRESS, 2007. pp. 53-57.
(ISBN:9780849396892)

Befoglaló mű link(ek): Library of Congress

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Függő idéző: 2 Összesen: 2

2006

12

Javorszky E, Erodoedy G, Torkos K

The choice of internal standards for measuring volatile pollutants in water

CHROMATOGRAPHIA 63:(13) pp. S55-S60. (2006)

Link(ek): DOIWoSEgyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

13

Kende A, Vrabeczl A, Angyall V, Rikker T, Eke Z, Torkos K

Liner as the key of injection optimization in pesticide analysis

CHROMATOGRAPHIA 63:(3-4) pp. 181-187. (2006)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

14

Kende A, Csizmazia Z, Rikker T, Angyal V, Torkos K

Combination of stir bar sorptive extraction-retention time locked gas chromatography-mass spectrometry and automated mass spectral deconvolution for pesticide identification in fruits and vegetables

MICROCHEMICAL JOURNAL 84:(1-2) pp. 63-69. (2006)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 24 Összesen: 24

2005

15

Molnar G, Botvay A, Poppl L, Torkos K, Borossay J, Mathe A, Torok T

Thermal degradation of chemically modified polysulfones

POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 89:(3) pp. 410-417. (2005)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 19 Összesen: 19

16

Torkos Kornél, Csákvári Béla

Az intermolekuláris clusterek értelmezése Kenneth Wade cluster-elméletével összhangban

In: Csákvári Béla (szerk.)

A kémia újabb eredményei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. pp. 125-151.
94.
(ISBN:963-05-8223-6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2004

17

Eke Z, Kende A, Torkos K

Simultaneous detection of A and B trichothecenes by gas chromatography with flame ionization or mass selective detection

MICROCHEMICAL JOURNAL 78:(2) pp. 211-216. (2004)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

18

Zsuzsanna Eke, Kornél Torkos

N,N-dimethyl-trimethylsilyl-carbamate as a Derivatizing Agent in Gas Chromatography of Trichothecene Mycotoxins

MICROCHEMICAL JOURNAL 77:(1) pp. 43-46. (2004)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4

2003

19

Torkos Kornél

Az általános kémia alapjai

Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2003. 165 p.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

2000

20

Javorszky E, Molnar E, Torkos K, Borossay J

Matrix effect for several derivatives of benzene in water by solid phase microextraction (SPME)

CHROMATOGRAPHIA 51:(2) pp. S328-S330. (2000)

Link(ek): WoSEgyéb URL

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

21

Torkos Kornél

Sample Preparation for Gas Chromatography

In: Robert A Meyers (szerk.)

Encyclopedia of Analytical Chemistry. Chichester: Jhon Wiley and Sons, Ltd., 2000. pp. 10723-10730.
(ISBN:9780470027318)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1999

22

Torkos K, Záray GY

A bioszférát szennyező anyagok környezetanalitikai vizsgálata

In: Nánási I (szerk.)

Humánökológia: a természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. 514 p. 
Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1999. pp. 261-292.
(ISBN:963-242-088-8)

Befoglaló mű link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1998

23

Kóréh O, Ludányi K, Vékey K, Jávorszky E, Molnár E, Torkos K, Borossay J

Determination of furanic compounds in insulating oil by high performance liquid chromatography mass spectrometry using atmospheric pressure chemical ionization

RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 12:(20) pp. 1515-1519. (1998)

Link(ek): REALWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Függő idéző: 1 Összesen: 6

24

Koreh O, Rikker T, Molnar G, Mahara BM, Torkos K, Borossay J

Study of decomposition of sulphur hexafluoride gas by gas chromatography mass spectrometry

MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 104:(11) pp. 444-451. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

25

Koreh O, Torkos K, Mahara MB, Borossay J, Izvekov V

Study of water clusters in insulating oils by Fourier transform infrared spectroscopy

IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 5:(6) pp. 896-902. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 10 Összesen: 10

26

Koreh O, Torkos K, Borossay J

Study of water clusters in oils by Fourier transformed infrared spectroscopy.

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 216: p. 038-IEC. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Absztrakt/Tudományos

27

Koreh O, Torkos K, Mahara MB, Borossay J

Extraction and quantitation of furanic compounds dissolved in oils

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 228:(1-2) pp. 47-51. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 1 Összesen: 3

28

Kóréh O, Ludányi K, Vékey K, Jávorszky E, Molnár G, Torkos K, Borossay J

Quantitation of furanic compounds by LC/MS (APCI) in insulating oil matrix

16th Informal Meeting on Mass Spectrometry, Budapest, 1998. május 4-6. (1998)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

29

Kóréh Orsolya, Rikker Tamás, Molnár Gábor, Mahara Basir Mohamed, Torkos Kornél

Kén-hexafluorid gáz plazmakémiai bomlásának vizsgálata gázkromatográf-tömegspektrométeres csatolt technikával

MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 126:(11) pp. 444-451. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

30

Kornel Torkos, Gyula Záray

Environmental Analysis Ecotechnie and Sustainable Development

In: Charles Susanne, László Gallé (szerk.)

European Postgraduate Programme. Szeged: Officina '96, 1998. pp. 131-153.
(ISBN:9634822835)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

31

Mahara BM, Borossay J, Torkos K

Liquid-liquid extraction for sample preparation prior to gas chromatography and gas chromatography mass spectrometry determination of herbicide and pesticide compounds

MICROCHEMICAL JOURNAL 58:(1) pp. 31-38. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 18 Függő idéző: 1 Összesen: 19

32

Takats Z, Torkos K

Determination of chlorobenzenes in environmental samples using solid phase microextraction, thermal desorption and analysis by gas chromatography coupled to FID, ECD, MSD IRD detectors

CHROMATOGRAPHIA 48:(1-2) pp. 74-80. (1998)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 9 Összesen: 9

1997

33

Koreh O, Rikker T, Molnar G, Mahara BM, Torkos K, Borossay J

Study of decomposition of sulphur hexafluoride by gas chromatography mass spectrometry

RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 11:(15) pp. 1643-1648. (1997)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

34

Torkos Kornél, Meszticzky Aranka

Általános kémiai praktikum

Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 1997. 100 p.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

35

Vásárhelyi A, Hunyadi I, Csige I, Hakl J, Hertelendi E, Borossay J, Torkos K

Radon enriched deep earth-gas upflow in a seismically active inhabited area

In: Virk HS (szerk.)

Rare gas geochemistry. Applications in Earth and Environmental Sciences.. Armitsar: Guru Nanak Dev University, 1997. p. 211.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

1996

36

Torkos Kornél, Horvatovich Péter, Borossay József

A szuperkritikus extrakció alkalmazása polimer szerkezetek jellemzésére, adalékanyagok meghatározására

OLAJ SZAPPAN KOZMETIKA 45:(Klnsz) pp. 62-65. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1995

37

BOROSSAY J, TORKOS K, BAKOS E

GAS-CHROMATOGRAPHIC CO2/O-2 DETERMINATIONS IN MANHOLES OF A TELEPHONE NETWORK

MICROCHEMICAL JOURNAL 51:(1-2) pp. 122-126. (1995)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

38

Rausch H, Sziklai IL, Borossay J, Torkos K, Rikker T, ZemplenPapp E

Distribution of toxic and radiation components in air particulates

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 173:(1-6) pp. 283-291. (1995)

Link(ek): DOIPubMedWoSScopus

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

39

Rikkel Tamás, Torkos Kornél, Borossay József

Investigation of plasmachemical reactions of SF6 by mass spectrometry

ACTA CHIMICA HUNGARICA Vol:(no) pp. 395-400. (1995)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 2 Összesen: 3

1993

40

Bodroghelyi Csaba, Király István, Eifert Gyula, Pletyák Mihály, Borossay József, Torkos Kornél

Ipari katasztrófa kivizsgálása GC-MS módszerrel

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA pp. 23-25. (1993)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1991

41

Borossay József, Torkos Kornél, Dancs Éva, Baráz Zoltán

Investigation of Chemisorbed Layers on Metal Surfaces by Desorption Spectroscopy

ACTA CHIMICA HUNGARICA Vol:(no) pp. 647-652. (1991)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

42

Z Dankhazi, A Szasz, J Kojnok, H Kirchmayr, H Müller, L M Watson, M Gal, K Torkos, K Solymos

Direct Measurement of the Cu Oxidation Number of Cuprate Superconductor Ceramics

JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY 4: pp. 219-225. (1991)

Link(ek): DOIREALWoSScopus

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

43

Kuzmann E, Nagy S, Homonnay Z, Vertes A, Halasz I, Gal M, Csakvari B, Torkos K, Bankuti J, Kirschner I, Wei Y, Nath A

HIGH-TC SUPERCONDUCTORS STUDIED BY CO-57, FE-57, SN-119, AND EU-151 MOSSBAUER-SPECTROSCOPY

STRUCTURAL CHEMISTRY 2: pp. 267-275. (1991)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 14 Összesen: 14

44

OROSZ G, TORKOS K, BOROSSAY J

INVESTIGATIONS OF PEROXYOXALATE CHEMILUMINESCENCE IN APROTIC MEDIA

ACTA CHIMICA HUNGARICA 128:(6) pp. 911-917. (1991)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Függő idéző: 1 Összesen: 6

1990

45

BARAZ Z, TORKOS K, BOROSSAY J

STUDY OF AMORPHOUS NI-P LAYER BY DESORPTION SPECTROSCOPY

ACTA CHIMICA HUNGARICA 127:(4) pp. 535-543. (1990)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1989

46

Borossay József, Torkos Kornél, Lieszkovszky László

Kéttényezős kalibrációs faktor nyomnyi mennyiségű gázok tömegspektrometriás analízisénél [2-TERM CALIBRATION FACTOR IN THE DETERMINATION OF TRACE GASES BY MASS-SPECTROMETRY]

MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT 95:(3) pp. 115-119. (1989)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

47

Kuzmann E, Homonnay Z, Vertes A, Kirschner I, Gal M, Torkos K, Csakvari B, Solymos K, Horvath G, Bankuti J, Korecz L

SN-119 AND EU-151 MOSSBAUER STUDY OF EUBA2(CU1-XSNX)3O7-Y PEROVSKITES

HYPERFINE INTERACTIONS 46: pp. 747-752. (1989)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 6 Összesen: 6

48

Kuzmann E, Homonnay Z, Vertes A, Gal M, Torkos K, Csakvari B, Solymos GK, Horvath G, Bankuti J, Kirschner I, Korecz L

METASTABILITY IN EUBA2(CU1-XSNX)3O7-Y STUDIED BY SN-119 AND EU-151 MOSSBAUER-SPECTROSCOPY

PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER 39: pp. 328-333. (1989)

Link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png Teljes dokumentumDOIWoSScopus

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 13 Függő idéző: 15 Összesen: 28

1988

49

Kuzmann E, Homonnay Z, Vértes A, Gál M, Torkos K, Csákvári B, Sólymos K G, Bánkuti J, Horváth G, Kirschner I, Korecz L

Time dependent structural changes in EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y. (Poster)

In: Beleznay F, Kollar J, Kovacs I, Kroo N, Menyhard N (szerk.)

8th General Conference of the Condensed Matter Division. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1988.04.06-1988.04.09. Geneva: EPS, 1988. Paper Poster P2-38. 
(ISBN:978-9633724132)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

50

K Torkos, J Borossay, L Lieszkovszky

Effects influencing the accuracy of mass spectroscopic oxygen determination

ANALUSIS 16:(suppl) pp. 41-43. (1988)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

51

Vertes A, Kuzmann E, Homonnay Z, Gal M, Torkos K

MOSSBAUER STUDY OF EUBA2CU3O6+X MATERIAL

HYPERFINE INTERACTIONS 42: pp. 1247-1249. (1988)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 6 Függő idéző: 2 Összesen: 8

1987

52

BANKUTI J, GAL M, HORVATH G, KIRSCHNER I, SOLYMOS KG, TORKOS K

HIGH-TC SUPERCONDUCTIVITY IN METALLIC OXIDE COMPOUNDS

JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 26: pp. 1073-1074. (1987)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 13 Összesen: 15

53

Bánkuti J, Porjesz T, Torkos K, Gál M, Sólymos K G, Horváth G, Kovács G, Zsolt G, Kármán T, Mátrai J, Trager T, György J, Lamm M, Beyer H, Halász I, Borbély G

Effect of composition on the superconducting parameters of high-Tc superconductors. (Poster)

In: 18th International Conference on Low Temperature Physics. Konferencia helye, ideje: Kyoto, Japán, 1987 Paper Poster H5. 
(18th International Conference on Low Temperature Physics)

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

54

KIRSCHNER I, BANKUTI J, GAL M, TORKOS K

SUPERCONDUCTIVITY IN LA-BA-CU-O METALLIC OXIDE COMPOUNDS ABOVE 50-K

PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER 36:(4) pp. 2313-2315. (1987)

Link(ek): DOIWoSScopus

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 13 Összesen: 15

55

KIRSCHNER I, BANKUTI J, GAL M, TORKOS K, SOLYMOS KG, HORVATH G

SUPERCONDUCTIVITY IN A NEW YBACUO COMPOUND AT 105-K

EUROPHYSICS LETTERS 4:(3) pp. 371-372. (1987)

Link(ek): WoSScopus

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 3 Összesen: 5

56

KIRSCHNER I, BANKUTI J, GAL M, TORKOS K, SOLYMOS KG, HORVATH G

HIGH-TC SUPERCONDUCTIVITY IN LA-BA-CU-O AND Y-BA-CU-O COMPOUNDS

EUROPHYSICS LETTERS 3:(12) pp. 1309-1314. (1987)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 8 Összesen: 8

1986

57

TORKOS K, BOROSSAY J, NAGY G

PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY OF INSULATING POLYMERS USED IN ELECTRICITY GENERATORS

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 364: pp. 113-118. (1986)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

1985

58

Horányi Gy, Torkos K

Szén-klór kötés elektrokatalitikus reduktív hasítása platinázott platina elektródon.

KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 63: pp. 281-294. (1985)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1984

59

TORKOS K, BOROSSAY J, SZEKELY A

DETERMINATION OF FAULT GASES IN TRANSFORMER OILS

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 286:(MAR) pp. 317-321. (1984)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1983

60

HORANYI G, TORKOS K

STUDY OF THE ELECTROCATALYTIC REDUCTION OF ALLYL CHLORIDE AND CHLORAL HYDRATE AT A PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE IN ACIDIC MEDIUM

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 154:(1-2) pp. 181-191. (1983)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 1 Összesen: 1

1982

61

HORANYI G, TORKOS K

ELECTROCATALYTIC REDUCTION OF SOME HALOGENATED DERIVATIVES OF METHANE AND ACETIC-ACID AT A PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE IN ACID-MEDIUM

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 140:(2) pp. 329-346. (1982)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 15 Függő idéző: 3 Összesen: 18

62

HORANYI G, TORKOS K

ELECTROCATALYTIC REDUCTION OF SIMPLE ALPHA, BETA-UNSATURATED ALIPHATIC CARBONYL-COMPOUNDS ON A PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE IN ACID-MEDIA - FORMATION OF HYDROCARBONS FROM ACROLEIN AND CROTONALDEHYDE

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 136:(2) pp. 301-309. (1982)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Függő idéző: 3 Összesen: 11

63

SZEPES L, TORKOS K, DOBO R, SZEKELY A

A NEW ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE WATER-CONTENT OF TRANSFORMER OILS

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRICAL INSULATION 17:(4) pp. 345-349. (1982)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4

1981

64

HORANYI G, TORKOS K

ELECTROCHEMICAL-BEHAVIOR OF 1,2-PROPANEDIOL AND METHYL-GLYOXAL AT A PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE IN ACIDIC MEDIA

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 125:(1) pp. 105-113. (1981)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 20 Függő idéző: 2 Összesen: 22

65

Szász András, Kojnok József, Torkos Kornél

Új felületaktiválási módszer amorf rétegek felviteléhez

Lajstromszám: 2159/1981

Benyújtás éve: 1981. 
Közzététel éve: 1981
Benyújtás helye: Magyarország

Oltalmi formák/Magyar szabadalom/Tudományos

1980

66

G Horányi, G Inzelt, K Torkos

Electrochemical reduction of oxocompounds and reductive cleavage of specially situated C-OH bonds at platinized platinum electrode in acid media

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO CHIMICA 15: pp. 55-73. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

67

Horanyi G, Inzelt G, Torkos K

CONVERSION BY ELECTROREDUCTION OF OXO-GROUPS AND OF C-OH GROUPS OF SPECIAL POSITION INTO-CH2-GROUPS ON A PLATINIZED PLATINUM- ELECTRODE .1. ELECTROREDUCTION OF OXO-COMPOUNDS

KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 54:(1) pp. 141-162. (1980)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 1 Összesen: 1

68

Horanyi G, Inzelt G, Torkos K

CONVERSION BY ELECTROREDUCTION OF OXO-GROUPS AND OF C-OH GROUPS OF SPECIAL POSITION INTO -CH2-GROUPS ON A PLATINIZED PLATINUM- ELECTRODE .2. REDUCTIVE SPLITTING OF C-OH BONDS OF SPECIAL POSITION

KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 54:(1) pp. 163-176. (1980)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2

69

Horanyi G, Inzelt G, Torkos K

ELECTROCHEMICAL REACTIONS OF 2,3-BUTANEDIONE-(BIACETYL) AND 2,3-BUTANEDIOL AT PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE IN ACID-MEDIUM

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 106:(1-2) pp. 305-317. (1980)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 10 Függő idéző: 14 Összesen: 24

70

Horanyi G, Inzelt G, Torkos K

ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF 2,4-PENTANEDIONE (ACETYLACETONE) AND 2,5-HEXANEDIONE (ACETONYLACETONE) AT PLATINIZED PLATINUM- ELECTRODE IN ACID-MEDIA

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 106:(1-2) pp. 319-326. (1980)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 4 Összesen: 6

71

HORANYI G, TORKOS K

EFFECT OF CHEMISORBED METHANOL ON THE RATE AND SELECTIVITY OF ELECTROREDUCTION PROCESSES AT A PLATINIZED PLATINUM-ELECTRODE

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 111:(2-3) pp. 279-286. (1980)

Link(ek): WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Függő idéző: 6 Összesen: 14

72

K Torkos, J Borossay, M Pánczél

Determination of trace contaminants in gases by mass spectrometric methods

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO CHIMICA 16: pp. 85-98. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1979

73

Horanyi G, Inzelt G, Torkos K

REDUCTIVE CLEAVAGE OF C-OH BONDS IN ALLYL POSITION - FORMATION OF GASEOUS PRODUCTS IN THE COURSE OF THE CATHODIC REDUCTION OF SOME SIMPLE UNSATURATED ALCOHOLS

JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY (SWITZERLAND) 101:(1) pp. 101-108. (1979)

Link(ek): DOIWoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 15 Függő idéző: 23 Összesen: 38

74

Torkos Kornél, Meszticzky Aranka, Császár Pál

Bevezetés a kémiai laboratóriumi munkába

Budapest: Tankönyvkiadó, 1979.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

1978

75

Torkos Kornél, Császár Pál

Bevezetés a kémiába

Budapest: Tankönyvkiadó, 1978. 207 p.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Oktatási

1967

76

Csákvári B, Torkos K, Gömöry P

The behaviour the glass electrode in liquid ammonia solutions under pressure

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO CHIMICA 9: p. 115. (1967)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2. Jegyzetek, könyvek:

Torkos Kornél, Császár Pál

      Bevezetés a kémiába

      Tankönyvkiadó, 1976. J3-1126

Torkos Kornél, Meszticzky Aranka, Császár Pál

      Bevezetés a kémiai laboratóriumi munkába

      Tankönyvkiadó, 1979. J3-1195

Torkos Kornél, Meszticzky Aranka

      Általános kémiai praktikum

      Eötvös Kiadó 1997

A. Vásárhelyi, I. Hunyadi, I. Csege, J. Hakl, E. Hertelendy, J. Borossay, K. Torkos

       Radon Enriched Deep Earth-gas Upflow in Seismically Active Inhabited Area

      Radon Gas Geochemistry, Application in Earth and Environmental Science Books

      pp. 211-233

      Ed. by H. S. Virk

      Publ. G. Navak Dev. University, Amristar (India) 1997

Kornel Torkos, Gyula Záray

       Environmental Analysis

       Ecotechnie and Sustainable Development pp. 131-153

       European Postgraduate Programme

       Ed. by Charles Susanne and László Gallé

       Officina Szeged 1998,                ISBN 9634822835

Torkos Kornél, Záray Gyula

      A bioszférát szennyező anyagok környezetanalitikai vizsgálata

      Humánökológia 8. fejezet 261-291. oldal

      Szerk. Nánási Irén

      Medicina 1999,                ISBN 9632420888

Kornél Torkos

Sample Preparation for Gas Chromatography

Encyclopedia of Analytical Chemistry: Instrumentation and Applications

R.A. Meyers (Ed.)

John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2000                          pp 10723-10730

Torkos Kornél  

       Az általános kémia alapjai

       Eötvös Kiadó  2003

Csákvári Béla Torkos Kornél

 Az intermolekuláris clusterek értelmezése Kenneth Wade cluster-elméletével összhangban  A kémia újabb eredményei 94.kötet Akadémiai Kiadó 2005.   ISBN 963 05 8223 6

Kremmer Tíbor Torkos Kornél

      Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

      Akadémiai Kiadó  2010        ISBN 978 963 05 8952 9         Nívó Díj 2011

 Z. Eke, K. Torkos,

"Sample Preparation for Gas Chromatography" in Encyclopedia of Analytical Chemistry, eds R.A. Meyers, John Wiley: Chichester. DOI: 10.1002/9780470027318.a5508.pub2. Published 17th December 2012.

A Környezettan alapjai  (e könyv)

A bioszféra állapotáról 9. fejezet

Szerk.Kiss Ádám 

Typotex Kiadó 2012   ISBN 978-963-279-545-4

 

3. Magyar Szabadalmak

 Eljárás felületi bevonat kialakítására munkatárgyak felületén

      Lajstromszám: 185171

      részarány: 33 %

Eljárás munkaezközök elõállítására, amelyek felületének legalább egy része szuperkeménységû

      Lajstromszám: 197776

      részarány: 4 %

Eljárás nem vezetõ textília hordozók fémréteggel történõ bevonására

      Lajstromszám:  201810

      részarány: 16 %

 

 

4. Konferencia részvétel, kiadványok:

 

4.1. Csákvári B. Gömöry P. and Torkos K.: The behaviour the glass electrode in liquid ammonia solutions under pressure.

      IMEKO Symposium on Electrochemical Sensors  3-5. October 1968. Veszprém, Hungary.

4.2.Torkos K., Borossay J.: Negatív ionok tömegspektroszkópiás vizsgálata.

    VIII. Dunántúli Analitikai Konferencia, 1972. jun. 22-24. Székesfehérvár

4.3. Borossay J., Torkos K.: Dinamikus tömegspektrométerek alkalmazása gázelemzésekre.

      XIX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 9-14. old. 1976. Gyõr

4.4. Torkos K., Borossay J.: Kis koncentrációjú szennyezõk meghatározása tömegspektroszkópiás módszerrel levegõben.

      XX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 21-24. old. 1977. Gyula

4.5. Szepes L.,Borossay J., Náray-Szabó G., Torkos K.: A kémiai kötés tanulmányozása ultraibolya fotoelektron spektroszkópiával.

      XX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 91-95. old. 1977. Gyula

4.6. Borossay J., Szepes L.,Torkos K., Langó J.: Relationship between internal energy distribution and electron impact fragmentation of Me2XH2 (X=Si, Ge, Zn) series.

      XX. Coll. Spectr. Int. Prague, 1977. Abstract 271.

4.7. Borossay J., Szepes L.,Torkos K., Fogarasy G.: Szigetelõ olajok víztartalmának meghatározása izotópjelzéses tömegspektroszkópiás módszerrel.

      XXI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 121-125. old. 1978. Szeged

4.8.  K. Torkos ,  J. Borossay, Á. Székely : Quantitative determination of fault gases in transformer oils.

      IV. Danube Symp. on Chomatography Abstract Volume II.  D 48 (1983.) Bratislava

4.9. Torkos K., Borossay J., Neumeyer B., Valkó P.: Szénhidrogének termikus    bomlásának tömegspektroszkópiás vizsgálata.

       Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 245-248. old. 1983. Kecskemét

4.10. Hoffmann L., Torkos K., Lukács A.: Hamvasztási periódusban lejátszódó folyamatok tanulmányozása hidrogén diffúziós lángban, elektrotermikus atomabszorpciós és pirolízis gázkromatográfiás módszerrel.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 121-125. old. 1983. Kecskemét

4.11. Torkos K., Borossay J.: Kénhexafluorid reakcióinak tömegspektrometriás tanulmányozása

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 333-336. old. 1984. Szombathely

4.12.K. Torkos, J. Borossay: Fault gas analysis of transformers.

      "The transformer production is 100 years old"

       Proceedings of the Scientific Jubilee Conference  p. 371-378. Budapest18-21. June 1985.

4.13. Torkos K., Nagy G., Borossay J.: Erõmûvi generátorok szigetelõanyagainak vizsgálata pirolízis gázkromatográfiával.

       MKE XI. Kromatográfiás Vándorgyûlés Poszter Szekció, Szolnok, 1985.okt. 2.

4.14. K. Torkos, J. Borossay,  G. Nagy : Thermal degradation of generator insulating materials by pyrolisis gas chomatography.

      V. Danube Symp. on Chomatography, Abstract Vol. p.124-125.

       Yalta, 11-16. November, 1985.

4.15. Borossay J., Lieszkovszky L.,Torkos K.: A tömegspekroszkópiás gázelemzés néhány kalibrációs problémája.

      XXX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 341-345. old. 1987. Debrecen

4.16. K. Torkos, J.Borossay,  L. Lieszkovszky: Effects influencing the accuracy of mass spectroscopic oxygen determination.

      EUROANALYSIS VI. Paris1987.

       Abstract Volume Th. 408.

4.17. J.Borossay,K. Torkos, É. Bakos: Applications of gas chromatography to investigation of the gas components in the air space of the manholes.

      VI. Danube Symp. on Chomatography, Varna1987.

       Abstract Vol. 2 PS-64. p.170.

4.18. Bánkuti J., Porjesz T., Horváth G., Torkos K., Gál M., Kirschner, G. Solymos K., Kovács Gy., Zsolt G., Kármán T., Mátrai J., Träger T., György J., Lamm M., Beyer H., Halász I., Borbély   : Effect of Composition on the Superconductivity Parameters of  High Tc Superconductors.

      Int. Conf.  Low Temp. Physics Budapest, November 16-20. (1987)

       Digest (H) Paper H-5. p. 9-10.

4.19. Baráz Z.,  Borossay J., Torkos K.: Amorf Ni-P réteg vizsgálata deszorpciós spektroszkópiával.

       XXXI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 153-157. old. 1988. Szolnok

4.20. E. Kuzmann, Z. Homonnay, A. Vértes, M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, K. Sólymos, G. Horváth, J. Bánkuti, I. Kirschner, L. Korecz: Sn and Eu 151 Mössbauer Study of  EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y  Perovskites.

      Int. Symp. on the Industrial Application of the Mössbauer effect.

      Parma, Italy  September 12-16.(1988)

4.21.  E. Kuzman,  Z. Homonnay, A. Vértes, M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, K.G. Sólymos, G. Horváth,  J. Bánkuti, I. Kirschner, L.Korecz

      Time Dependent Structural Changes in Material EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y

      Proc. 8th EPS-CMD Conf., p. 169 Budapest1988.

4.22. Bodroghelyi Cs., Szeili J., Torkos K., Borossay J.: Kéndioxid szennyezés folyamatos mérése levegõben fluoreszcenciás módszerrel.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 165-169. old. 1989, Sárospatak

4.23. Baráz Z., Torkos K., Borossay J.: Lézerionizációs tömegspektroszkópia fémek nyomszennyezõinek mérésére.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 33-37. old. 1989, Sárospatak

4.24. K. Torkos, J.Borossay: Thermal degradation of insulating oils by GC method.

      VII. Danube Symp. on Chomatography and Analitiktreffen 1989 LeipzigAug. 21-25, 1989.

      Abstract Vol. I. TU 059

4.25. J. Borossay, K. Torkos, Z. Baráz: Investigation of chemisorbed layer on amorphous Ni-P alloy by thermal desorption spectroscopy .

      XXVI. Colloquium Spectroscopium Internationale

      Sofia, July 2-9. 1989. Abstract Vol. II. R-4. p. 204.

4.26. Cs. Bodroghelyi, K. Torkos, J. Borossay: Influencing factors of the SO2  concentration in the atmosphere.

      33rd IUPAC Congress, Budapest17-22. Aug. 1991. Book of Abstract 1017.

4.27.  L.Weber, K.Torkos, J. Borossay

       Comparison of different method for gas chromatographic determination of                    

        urinary formic acid

        33rd IUPAC Congress, Budapest17-22. Aug. 1991. Book of Abstract 1033.

4.28.   Bodroghelyi Csaba, Bashir M. Mahara, Torkos Kornél, Borossay József

        Mintaelõkészítési módszerek vizek szerves szennyezõinek mérésére

        XXXIV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 23-26. old. 

         Nyíregyháza, 1991.

4.29.  Bodroghelyi Csaba, Király István, Torkos Kornél, Borossay József

        Ipari katasztrófa kivizsgálása spektroszkópiás módszerrel

        XXXV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 119-122. old.

        Székesfehérvár, 1992.

4.30.  Rikker Tamás, Torkos Kornél, Borossay József

       Kénhexafluorid bomlástermékeinek tömegspektroszkópiás vizsgálata

       XXXV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 119-122. old.

       Székesfehérvár, 1992.

4.31.    M. Henczi, D. F. Weawer, K. Torkos

      Experimental measurement of  partition coefficients by RP-HPLC for glycine related peptide series

      9th DanubeSymp. on Chromatography

      Abstract Vol. Tu-P-03, Budapest, 1993. Hungary

4.32.    K. Torkos, T. Rikker, Z. Palotai, J. Borossay, H. Rausch

      Determination of Volatile Organic Compounds from Airborne Particulate Matter by GC-MS Analysis

      9th DanubeSymp. on Chromatography

      Abstract Vol. Th-P-36, Budapest, 1993. Hungary

4.33.    Bodroghelyi Csaba, Borossay József, Torkos Kornél

      Illékony szerves légszennyezõk azonosítása GC-MS módszerrel

      XXXVI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 133-136. old.

      Lillafüred, 1993.

4.34.    Palotai Zoltán, Torkos Kornél, Rikker Tamás, M. B. Mahara, Borossay József

      Illékony szerves szennyezõk meghatározása vizekben GC-MS módszerrel

      XXXVI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 137-140. old.

      Lillafüred, 1993.

4.35.    Bodroghelyi Csaba, Borossay József, Torkos Kornél

      Examination of Industrial Disaster by GC-MS

      Sixth Hungaro-Italian Symp. on Spectrochemistry Adv. in Environmental Sciences

      Abstract Vol. P 5. Lillafüred, 1993. Hungary

4.36.    Tamás Rikker, József Borossay, Kornél Torkos

      Investigations of Plasmachemical Reactions of SF6 by Mass Spectrometry

      Sixth Hungaro-Italian Symp. on Spectrochemistry Adv. in Environmental Sciences

      Abstract Vol. P 27. Lillafüred, 1993. Hungary

4.37. Tóth Ágnes, Torkos Kornél, Borossay József

      Kéndioxid koncentráció finomfelbontású mérése városi levegõben

      XXXVII  MSzV Elõadásai Kaposvár, 1994. június 3-6. 205-210 oldal

4.38. Herpai Zoltán, Torkos Kornél, Rikker Tamás

      Cellulóz alapú szigetelõanyagok vizsgálata HPLC-UV és GC-MS módszerekkel

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994 június 3-6. 211-215 oldal

4.39. Rikker Tamás, Borossay József, Torkos Kornél, Márialigeti Károly

      Illékony kénvegyületek meghatározása baktériumtenyészet gázterébõl GC-MS módszerrel

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994. június 3-6. 219-222 oldal

4.40. Borossay József, Torkos Kornél, Rikker Tamás

      Széndioxid feldúsulás néhány szélsõséges esete levegõben

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994. június 3-6. 363-366 oldal

4.41.K. Torkos, J. Borossay, M.B. Mahara, T. Rikker

      Determination of Pesticide Residues in Waste Water of a Chemical Plant by GC-MS

      13th Int. Mass Spect. Conf. 29.Aug-2.Sept 1994 Budapest  Book of Abstracts p. 90.

4.42. J. Borossay, K. Torkos, Z. Palotai, T. Rikker

      Volatile Organics in DanubeRiverby Purge and Trap GC-MS Method

      13th Int. Mass Spect. Conf. 29.Aug-2.Sept 1994 Budapest  Book of Abstracts p. 91.

4.43. Sz. Fekete, K. Torkos, M. Bashir Mahara, J. Borossay: A 4,4-tiobis(3-metil-(6-t-butil)fenol) kromatográfiás és molekulaspektroszkópiás vizsgálata.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 61-65. Paks, (1995)

4.44. O. Kóréh, J. Borossay, K Torkos, M. Bashir Mahara: Új módszer a transzformátor olajok nedvességtartalmának meghatározására.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 103-107.  Paks, (1995)

4.45. F. Lebics, K. Torkos, J. Borossay.: Robbanóanyagok és maradványok korszerû analitikai vizsgálata.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 143-147. Paks, (1995)

4.46. Z. Herpai, K. Torkos, J. Borossay: Determination of Furan Derivatives by HPLC

      Balaton Conference of High Performence Separation Techniques, Siófok Hungary1995.

      Book of Abstracts pp. 53.

4.47. M. Bashir Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Methods for Quantitative Analysis of Pesticides from Water by GC-MS

      Balaton Conference of High Performence Separation Techniques, Siófok Hungary1995.

      Book of Abstracts pp. 95.

4.48. Molnár Gábor, Borossay József, Torkos Kornél:Alumínium-oxid exoemissziója

      39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés Elõadásai

      Mosonmagyaróvár 1996 szept. 4-6 195-199 old.

4.49. Kóréh Orsolya, Borossay József,Torkos Kornél: Ón-dioxid alapú szenzorok alkalmazása hidrogéngáz meghatározására

      39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés Elõadásai

      Mosonmagyaróvár 1996 szept. 4-6 199-203 old.

4.50. Torkos Kornél, Horvatovich Péter, Borossay József: A szuperkritikus extrakció alkalmazása polimer szerkezetek jellemzésére, adalékanyagok meghatározására

      Szuperkritikus Oldószerek Analitikai és Mûveleti Alkalmazása Konferencia

      Budapesti Mûszaki Egyetem 1996 május Budapest

4.51.    O. Kóréh, T. Rikker, B.M. Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Study of the Decomposition of Sulfur Hexafluoride Gas by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy

      15th Informal Meeting on Mass Spectrometry Smolnice 12-16 1997 Slovakia

      Abstract Vol. L. 36

4.52. O. Kóréh, B.M. Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Extraction and Determination of Furanic Compounds in Insulating Oil

      7th Int. Conference on Separation of Ionic Solutes Vol. VII. p 48.

      Piestany Spa, SlovakiaMay 18-23 1997

4.53. Jávorszky Eszter, Molnár Eszter,Torkos Kornél, Borossay József: Mátrix effektus BTEX-ek szilárd fázisú mikroextrakciós(SPME) meghatározásánál vizekben

      III. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia

      1997 május 26-28 Veszprém, 772-776. old.

4.54. Molnár Eszter, Jávorszky Eszter, Torkos Kornél, Füleki Enikő, Borossay József: Szerves szennyezők vizsgálata a Zala-folyóban

      III. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia

      1997 május 26-28 Veszprém, 777-785. old.

4.55. Orsolya Kóréh, Bashir M. Mahara, Kornél Torkos, József Borossay: Study of Water Clusters in Oils by FTIR Spectroscopy (in English)

      40th Hungarian Conference on Spectrochemistry, Debrecen, Hungary(1997)

4. 56. A. Lapat, F. Lebics, Z. Filep, K. Torkos, J. Borossay: Identification of Explosive Residues by Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME)

      First European Meeting of Forensic Science Abstr. Vol. P. A42 LausanneSwitzerlandSept. 17-19, 1997

4.57. Orsolya Kóréh, Krisztina Ludányi, Károly Vékey, Eszter Jávorszky, Eszter Molnár, Kornél Torkos, József Borossay: Determination of Furanic Compounds in Insulating Oil by High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Using Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface (in English)

      16th Informal Meeting on Mass Spectrometry, Budapest, Hungary(1998)

4.58. Jávorszky Eszter, Molnár Eszter, Torkos Kornél: Felszini vizek illékony szennyezőinek meghatározása SPME-GC-FID, SPME-GC-ECD, SPME-GC-MS módszerekkel

      41st Hungarian Conference on Spectrochemistry, Budapest, HungarySept. 1-4 (1998)

      Abstr. Vol. p177-179

4.59. Orsolya Kóréh, Kornél Torkos, József Borossay        
Study of Water Cluster in Oil by FTIR      
216th National Meeting of American Chemia Society        
Boston, USA (1998)

4.60. Torkos Kornél, Lapat Attila, Lebics Ferenc: Brizáns robbanóanyagok analitikai módszerei Elválasztástudományi Vándorgyűlés előadásai E13

      Lillafüred 1998. Szept. 30.-okt. 2.

4.61.    G Molnár, A. Botvay, L. Pöppl, K. Torkos, J. Borossay, Á. Máthé, T. Török
Investigation of thermal degratation of some novel polysulfone derivatives by pyrolysis GC-MS and thermogravimetry     
15th International Mass Spektrometry Conference, Barcelona, Spain, 2000.

4.62          Torkos Kornél, Szabó Sándor, Szókán Gyula, Kubovics Imre
A kabai meteorit szervesanyag tartalmának analitikai vizsgálata     
Kromatográfiás Vándorgyűlés, Visegrád, 2000. november 5-8.

4.63          Zs. Eke, K. Torkos
N,N-dimethyl-trimethylsilyl-carbamate as a Derivtaizing Agent in Gas Chromatography of Trichotecene Mycotoxins
Balaton Symp.01 on High-Performance Separation Methods
Sept. 2-4 (2001), Siófok, Hungary

4.64          Zs. Eke, K. Torkos
N,N-dimetil-trimetilszilil-karbamát alkalmazása trichotecének gázkromatográfiás célú származékolására
Elválasztástudományi Vándorgyűlés; 2002 Okt., Lillafüred

4.65          Zs. Eke, A. Kende, V. Angyal, K. Torkos
A és B típusú trichotecének szimultán meghatározása GC-FID és GC-MSD módszerrel
Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2004 Szept., Hévíz

4.66           

Zs. Eke, N. Zombori, K. Torkos

      Gas Chromatographic Determination of Trichothecenes in Grain and Grain Products

      5th Balaton Symposium, Siófok, 2003. Sept.

4.67           

E. Jávorszky, Zs. Eke, K. Torkos

Szilárd fázisú mikroextrakció során fellépő mátrixhatások modellezése (Modeling of Matrix Effects Influencing Solid Phase Microextraction)

Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, (45th Hungarian Conference on Spectrochemistry) Siófok, 2002. July

 

4.68

Zs. Eke, K. Torkos

A és B típusú trichotecének szimultán meghatározása GC-MSD módszerrel

(Simultaneous determination of A and B type trichothecenes by GC-MSD)

47. Spektrokémiai Vándorgyűlés, (45th Hungarian Conference on Spectrochemistry)

Balatonföldvár, 2004. June

4.69

A.     Kende, T. Rikker

Comparison of Injection Techniques in Multi-Residue Food Analysis

27th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda,

 

4.70

A.     Kende, F. Lebics, K. Torkos, T. Rikker

A Simple Method for Trace Level Triacetone-Triperoxide Identification

27th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda,

 

4.71

Kende A., Rikker T., Angyal V., Eke Zs., Torkos K.

Injektálási technikák összehasonlítása növényvédő-szermaradékok meghatározásánál

élelmiszer-alapanyagokból

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004, Hévíz

 

4.72

Kende A., Pál R., Angyal V., Torkos K.

Twister, avagy a keverőbabás extrakció alkalmazása az élelmiszeranalitikában

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004, Hévíz

 

4.73

A. Kende, K. Torkos, V. Angyal, T. Rikker

Liner as the key of injection optimisation in pesticide analysis

28th International Symposium on Capillary Chromatoraphy and Electrophoresis,

Las Vegas 2005

 

4.74

A.     Kende, T. Rikker, V. Angyal, K. Torkos

Multi-residue screening of pesticides in fruits and vegetables with stir bar

sorptive extraction and thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry

28th International Symposium on Capillary Chromatoraphy and Electrophoresis

Las Vegas, 2005

 

4.75

Kende A., Rikker T., Angyal V., Torkos K.

Stir bar sorptive extraction and thermal desorption – gas chromatography

– mass spectrometry in pesticide analysis

            6th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Siófok, 2005

           

4.76

Kende A., Rikker T., Angyal V., Torkos K.

Növényvédőszer-maradványok meghatározása élelmiszer alapanyagokból

keverőbabás extrakció - GC-MS módszerrel

            HUNGALIMENTARIA 2005, Budapest

 

 

5. Disszertációk

 

5.1. Az üvegelektród protonfunkciója folyékony ammóniában

      Egyetemi doktori disszertáció         1969

5.2. A tömegspektrometria és a gázkromatográfia néhány vizsgálati módszere a gázok analítikájában

      Kandidátusi disszertáció     1993

 

Publikációs tevékenység:

Nemzetközi folyóiratokban:                             47 közlemény angol nyelven

Hazai folyóiratokban:                                       7 közlemény angol nyelven
                                                                          7 közlemény magyar nyelven

Könyv, könyvrészlet:                                        14 magyar és angolnyelven

Hazai és nemzetközi konferenciákon:             76 előadás ill. poszter

                                                                            kb. 71 kutatási jelentés

Összes hivatkozások száma:                             435

Társzerzők nélküli független hivatkozások:   309