Molekulaszerkezet-számítás: az elektronok és atommagok egységes kvantummechanikai leírása