Kutatás az ELTE Kémiai Intézetében

Korunk és a jövő emberének életminõsége elsõ sorban attól függ, hogy sikerül-e a nõvekvõ népességet ellátni elég energiával, vízzel, élelemmel és használati javakkal anélkül, hogykörnyezetünk állapotát hosszú távon veszélyeztetnénk. Kutató munkánk célja molekuláris szintû megoldások felfedezése és fejlesztése a legmegfelelõbb modern elméleti és kisérleti módszerek segítségével, a kémia még megoldatlan alapkérdéseinek tisztázása, valamint a fizikával és a biológiával interdiszciplináris jellegű problémák vizsgálata.

Az Intézet kutatási tevékenységét kutató laboratóriumok és/vagy önálló kutatási területtel rendelkezõ kutatók végzik a tudományos igazgatóhelyettes és az tudományos bizottság támogatásával.

  • Tudományos igazgatóhelyettes: Dr. Túri László, egyetemi tanár
  • Tudományos bizottság: Dr. Túri László, egyetemi tanár (elnök); Dr. Inzelt György, egyetemi tanár, a Kémiai Doktori Iskola vezetője; Dr. Mészáros Róbert, egyetemi docens; Dr. Novák Zoltán, egyetemi adjunktus; Dr. Turányi Tamás, egyetemi tanár

    ELTE Kémiai Intézet Kutatólaboratóriumainak beszámolói a 2006-2008 évekről

Laboratóriumok:

MTA kutatócsoportok a Kémiai Intézetben: