Közhasznúsági jelentés

 

Vegyész Oktatásért Alapítvány

2003. évi egyszerűsített éves beszámolójához

 

 

1. Számviteli beszámoló

 

            Induló tőke:                                                              100.000.- Ft

            Előző évek mérleg szerinti eredménye         6.703.591.-Ft

            2003. évi mérleg szerinti eredmény:                         - 124.102.-Ft

            2003. december 31-én Saját tőke:                       6.679.489.-Ft

 

 

2. A költségvetési támogatást az alapítvány nem kapott 2003. évben.

 

 

3. A vagyoni helyzet alakulása 2003. évben:

Saját tőkén belül az induló tőke értéke nem változott.

 

 

4. Kimutatás a kapott támogatásokról

 

            2003. január 01-én rendelkezésre álló pénzeszközök: 6.254.850. .- Ft

 

            Bevételek:

            Támogatás:                                                       5.828.738.- Ft
            melyet 4 gazdasági szervezet,

(ebből egy külföldi)és
            6 magánszemély fizetett be

            Személyi jövedelemadó 1%                                 264.515.- Ft

            Kamatbevételek:                                                  176.690.- Ft

            Összesen:                                                       6.269.943.- Ft

 

 

            Kiadások:
            Közhasznú tevékenység kiadásai:

            Ösztöndíjak:                                                        6.116.400.- Ft

            Egyéb kiadások:

            Egyéb költségek (bankkamat, fenntartás,)               196.664.- Ft

            Összesen:                                                          6.313.064.-Ft

 

 

Tárgyi eszközök :

            Nyitó érték:                                                        547.841.- Ft

            Elszámolt értékcsökkenés:                                    80.981.- Ft

            Év végén tárgyi eszközök értéke:                  466.860.- Ft

 

 

2003. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközök:        6.211.729.-Ft

 

                        ebből folyószámla egyenleg:                                 2.163.564.- Ft

                                  lekötött bankbetét(1):                                1.218.785.- Ft

                                  lekötött bankbetét(2):                                2.814.181.- Ft

                                  pénztár:                                                          15.199.- Ft

 

 

5. Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

6. Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések nem történtek.

 

 

A közhasznú beszámoló melléklete az Alapítvány mérlege és eredménylevezetése.

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

 

Budapest 2004. május 6.