Change to English (Váltás angolra)

SZTÁRAY BÁLINT

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
Pázmány Péter sétány 2.
1117 - Budapest

e-mail: sztaray@chem.elte.hu
telefon: (36-1) 209-0555/1608
fax: (36-1) 209-0602


Kutatási témák


Külföldi tanulmányutak


Nemzetközi kapcsolatok


Oktatási tevékenység

Oldatok koncentrációi, híg oldatok törvényei (ozmózisnyomás), sztöchiometria, termokémia, reakciósebesség, kémiai egyensúlyok, elektrokémia fejezetekkel kapcsolatos számítási feladatok
Vegyszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szurés, anyagok tisztítása átkristályosítással és desztillációval, gázok fejlesztése, tisztítása tárolása, oldékonysága, cseppfolyósítása, reakciósebesség mérése, oszcilláló reakciók, kémiai egyensúlyok, pH-mérés, pufferoldatok készítése, kemilumineszcencia, lángfestés tanulmányozása.
Hidrogén és oxigén (elemek, vegyületek eloállítása, reakciók gázfázisban), halogének és vegyületeik (inert és száraz atmoszféra), kén és szelénvegyületek eloállítása, (magas homérsékletu reakciók), nitrogén, foszfor, bizmut, szén, sziliciumvegyületek eloállítása, s- és p- mezo fémei (ötvözetek, olvadékelektrolízis), d- mezo fémei és vegyületei (komplex vegyületek eloállítása)


Hallgatók témavezetése


Szakmai egyesületi tagság


ElismerésekPublikációk


Legutóbbi frissítés: 2005. február 9., Sztáray Bálint