kezdőoldal | munkatársak | kutatás | oktatás | a Laboratórium története | linkek | in english

 

A Laboratórium jelenlegi főbb kutatási témái

 

A laboratórium munkatársai által szerkesztett 2004-es Handbook of Nuclear Chemistry bemutatója itt megtekinthető.
!

 

Mössbauer-spektroszkópia:

 • kolosszális mágneses ellenállást mutató anyagok
 • szupravezető anyagok
 • fémorganikus vegyületek
 • vaskomplexek fagyasztott oldatokban
 • korróziós folyamatok
 • vékonyrétegek szerkezete (Beatrice program vékonyrétegek CEMS spektrumainak elemzésére)

Pozitronannihilációs spektroszkópia:

 • gyógyászati célú polimerfilmek szerkezete, öregedése
 • hatóanyag és hordozó kölcsönhatásainak vizsgálata gyógyszerekben
 • mechanikai hatásra kialakuló hibahelyszerkezet fémekben

Pozitróniumkémia:

 • pozitróniumkémiai vizsgálatok oldatokban

 

Kis történeti áttekintés
 

 

Az 1958-ban indult magkémiai kutatások a következő témákkal foglalkoztak:

 • diffúzió és öndiffúzió követése nyomjelzéses módszerrel
 • lágy béta-sugárzók mérése folyadékszcintillátorokkal
 • víz migrációja talajban, nukleáris környezeti szennyeződések
 • a csernobili balesettel kapcsolatban: különböző korú és származású borok 14-C tartalmának vizsgálata

 

A 1960-as évek végétől a tanszéken az országban először indultak el nukleáris módszerekkel (Mössbauer-spektroszkópia (1967-), pozitron annihilációs spektroszkópia (1969-), mezon kémia (1979-)) végzett kémiai szerkezetkutatások. Ezek a kutatások a röntgendiffrakciós mérésekkel kiegészülve az alábbi területeken folytak:

 

Mössbauer-spektroszkópia:

 • oldatok kémiai szerkezetének vizsgálata fagyasztott oldatok Mössbauer-spektroszkópiájával
 • felületi kémia (korrodeált felületek, fém ill. organikus bevonatok, különböző szubsztrátok közti rétegek, elektródfelületek, stb. kémiai, mágneses és szerkezeti vizsgálata)
 • koordinációs kémia (fémorganikus vegyületek elektron- és térszerkezetének meghatározása)
 • kristályos és amorf vasötvözetek vizsgálata
 • Mössbauer-aktív magok kémiai és kristálytani pozíciójának meghatározása alumíniumötvözetekben (MTA kitüntetés 1986-ban)
 • a Mössbauer-spektroszkópia alkalmazása ipari problémák megoldásában
 • magashőmérsékletű szupravezetők vizsgálata
 • Mössbauer-aktív atomokat tartalmazó fullerének vizsgálata
 • kolosszális mágneses ellenállást mutató anyagok vizsgálata

 

Pozitron annihilációs spektroszkópia:

 • fémek szerkezeti hibáinak a pozitronok élettartamán alapuló mérése
 • szerves polimerek és polimerfilmek szerkezetének és fázisátalakulásainak vizsgálata
 • katalizátorok felületének vizsgálata
 • folyadékok és szilárd anyagok pozitrónium kémiája

 

Mezon kémia:

 • hidrogénkötés vizsgálata pi-mezonok segítségével

 

Röntgendiffrakció:

 • fémek, vékonyrétegek, és különböző vegyületek fázisanalízise és szerkezeti vizsgálata
 • Mössbauer-spektroszkópiás és pozitron annihilációs mérésekhez használt atomok kristálytani helyzetének meghatározása

 

 

Ezen kutatások eredményeképpen az elmúlt évtizedekben több száz tudományos publikáció, valamint 17 egyetemi doktori, 9 akadémiai kandidátusi, és 3 akadémiai nagydoktori fokozat született.

 

 

 

Magkémiai Laboratórium | Kémiai Intézet | Természettudományi Kar | ELTE
Amennyiben probléma adódott az oldal használata kapcsán, ne habozz jelezni a webmisternek.
Utoljára frissítve: 2012-10-05