Kapcsolat Letöltés

A kémiai anyagtudomány jelene és jövője

Az anyagtudomány kezdetben műszaki-fejlesztő kutatások területére összpontosított, az alkalmazás központú kutatások sok esetben megelőzték a feltáró tudományos alapkutatásokat. Az utóbbi évtizedekben viszont egyre inkább előtérbe kerültek az alapkutatás jellegű feladatok, az új szerkezetű, ehhez kapcsolódóan új tulajdonságú anyagok előállításához szükséges a tudományos háttér, a szervetlen és kolloidkémiai alapok megismerése, új vizsgálati módszerek bevezetése, kifejlesztése. Az anyagtudomány - különös tekintettel a nanorendszerekre, ill. az új funkcionális anyagokra - kiemelt kutatási terület évek óta az EU-ban, az USA-ban vagy Japánban egyaránt, így az ezzel foglalkozó kutató helyek száma is igen jelentős ma már. Ennek a korszerű kutatási területnek a műveléséhez nyújt segítséget az új szakirány. A Kémiai Anyagtudomány szakirány az anyagtudomány kémiai vonatkozású, korszerű ismereteit kínálja koncentrált formában.
Az új szakirányt vegyész és kémia tanár szakos hallgatók számára hirdetjük meg a 2004/2005-ös tanévvel kezdődően. Tematikája az összetett anyagi rendszerek előállítására és szerkezetvizsgálatára összpontosít. A szakirány programjában előadás és gyakorlat keretében áttekintjük az anyagtudomány új kémiai módszereit és a főbb anyagszerkezet vizsgálati technikákat, majd választott előadás és laboratóriumi gyakorlat formájában mód van egyes területeken további ismeretszerzésre, illetve szaklaboratóriumi munka végzésére.

     Webmaster: Pénzes Csanád Botond