Publikációk

A Tanszék oktatói által írt, illetve szerkesztett könyvek

 

Barcza Lajos: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve

Méret: 168mm X 238mm; Oldalszám: 298 oldal; Kötés: keménytábla
ISBN: 978 963 226 246 8
Kiadó: Medicina; Kiadás: 2. kiadás; Kiadás éve: 2009.
Ár: 4300.-Ft

A XX. század második harmadában a gyógyszeranalitika terén a Schulek-iskola világraszóló eredményeket ért el, és ezek az eredmények napjainkig sugároznak. (Ez adódik a gyógyszerellenőrzés erősen konzervatív jellegéből is, mely megőrzi és alkalmazza a klasszikus analitika módszereit azok egyszerűsége, megbízhatósága és pontossága révén.)
Ezen könyv a kvantitatív analitikai kémiát a gyakorlat oldaláról közelíti meg, és a hozzátartozó elméleti hátteret is gyakorlati számpéldákon keresztül igyekszik bemutatni.
A Schulek-iskolának az analitikai kémia alapjainak oktatása terén elért eredményeit kívánja jelen összeállítás ismertetni azzal a reménnyel, hogy a gyakorlatban könnyen (és viszonylag olcsón) megvalósítható kísérletek és azok magyarázata valóban az alapokat tanuló fiatalokat segíti az összefüggések megértésében, és megbízható ismeretanyagot nyújt a gyakorló analitikus számára is a mérési eljárások értelmezésében, továbbfejlesztésében (esetleg egy teljesen más, új területen).

Tartalom

A laboratóriumi munka; Sav-bázis reakciókon alapuló analitikai eljárások; Komplexképződésen alapuló analitikai eljárások; Redoxireakciókon alapuló meghatározások; Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások; Oldószerextakción alapuló analitikai elválasztások;Színmérésen alapuló módszerek; Elemek és vegyületek adatai

Barcza Lajos - Buvári Ágnes: A minőségi kémiai analízis

Szerző: Barcza Lajos, Buvári Ágnes
Kiadás éve: 2009 Kiadó: Medicina Könyvkiadó ISBN: 978 963 226 1867
Ár: 4800.-Ft

 

Analízis alatt mindig egy bonyolultabb rendszer egyszerűbb összetevőkre való lebontását értjük. A kémiai analízis feladata kettős: (1) annak eldöntése, hogy egy ismeretlen anyag milyen komponensekből tevődik össze, és (2) e komponensek milyen mennyiségi arányokban szerepelnek. A minőség eldöntésén elsősorban arra szokás gondolni, hogy a feladat egyszerűen az adott anyagot felépítő elemek megnevezése. Kissé tágítjuk a kérdést, ha választ várunk arra is, hogy az adott elem milyen vegyértékállapotban szerepel, s még jobban, ha legalább molekuláris méretekben a kapcsolódó elemekre, a kötés milyenségére is utalunk. Különösen kifejezett a válaszadásnak ez a beállítása a klasszikus, vizes oldatokban végzett vizsgálatoknál, ahol egyszerű vagy összetett ionokkal találkozunk. Az a tény, hogy a vizsgálandó anyagból vizes oldatot készítünk, erős egységesítést, s így a problémák egyszerűsítését jelenti. Az „egységesítés" a nagyobb összefüggések, törvényszerűségek könnyebb, jobb megismerését teszi lehetővé; ez is indokolja, hogy a minőségi analitika klasszikus formája a kémiai oktatás alapjaihoz tartozik. Gyakorlati fontossága viszont az, hogy igen egyszerű felszereléssel is alkalmas nem túlzottan összetett feladatok gyors megoldására. Ehhez nyújt segítséget A minőségi kémiai analízis alapjai című könyv 6. átdolgozott kiadása.

Záray Gyula:Az elemanalitika korszerű módszerei

Záray Gyula (szerk.); Akadémiai Kiadó, 2006; ISBN: 978 963 05 8243 8

Az elemek minőségi és mennyiségi meghatározására kifejlesztett műszeres analitikai módszerek nélkülözhetetlen eszközei a természettudományi kutatásoknak és a minőségellenőrzésnek az ipar és a mezőgazdaság különböző területein. Segítségükkel nyerhetünk információt különböző anyagrendszerek (pl. talajok, felszíni vizek, légköri aeroszolok, meteoritok, fémötvözetek és nagytisztaságú fémek, kerámiák, élelmiszerek, biofilmek, vér- és vizeletminták stb.) elemösszetételéről. A nagyteljesítményű műszeres analitikai technikák több esetben fg/g - pg/g kimutatási határokkal és 5-8 koncentráció nagyságrendet átfogó munkatartományokkal jellemezhetők, azaz lehetővé teszik a fő-, mellék- és nyomalkotók egyidejű meghatározását akár 70 elem vonatkozásában is. Az ismertetett módszerek közül a felhasználó analitikusnak kell eldöntenie, hogy az adott anyagrendszer vizsgálatához roncsolásos vagy roncsolásmentes módszert, és ehhez mely mintaelőkészítési technikát alkalmaz. Ezen döntések meghozatalához nyújt a könyv megfelelő hátteret, ismertetve a különböző módszerek elméleti alapjait és gyakorlati példákkal segítve a legmegfelelőbb módszer kiválasztását. A könyv egyaránt ajánlható egyetemi hallgatóknak, doktoranduszoknak és az analitikai laboratóriumokban dolgozó szakembereknek.

Vértes Attila: Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből (Gondolkodók, gondolatok, eredmények).  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

  • Oldalszám: 496
    Formátum: B5
    Borító típusa: kemény, papír
    ISBN: 978 963 05 8642 9
    Kiadás éve: 2008

A nukleáris tudomány meglehetősen népszerűtlen napjainkban - a „nukleáris" kifejezés szinte már szitokszónak számít. Ez a közvélekedés persze érthető, ha a Hirosima és Nagaszaki felett felrobbant urán-, illetve plutóniumtöltetű atombombákra vagy az 1986-os csernobili robbanásra gondolunk. A történelem eseményei azt mutatják, hogy a tudományos eredményeket a politika gyakran emberi életek kioltására használta fel, és csak később fordította a társadalom javára. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a Japánra ledobott atombombák meggyorsították a háború befejezését. A csernobili eseményeket emberi mulasztások sorozata okozta, és ez szintén nem a tudomány bűne.

A nukleáris tudományról kialakult negatív véleménnyel szemben az az igazság, hogy ez a diszciplína volt a 20. század természettudományának motorja: eredményei segítették megérteni az anyag, a környezetünk és az univerzum szerkezetét.

A könyv a tudományterület fontos eredményeihez vezető folyamatokat és a legsikeresebb kutatókat mutatja be. A nukleáris tudományt oktatók és kutatók könyvespolcának fontos darabja lehet ez a kötet, amely hasznos kiegészítő információkat  nyújt munkájukhoz.

 

Kremmer Tibor - Torkos Kornél: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

Akadémiai Kiadó 2010.

Oldalszám: 280 Formátum: B5 Borító típusa: kemény, papír ISBN: 978 963 05 8952 9

Az elválasztási műveletek kezdetleges vagy kifinomult formái (fajtázás, szitálás, szűrés stb.) ősidők óta az alapvető emberi tevékenységek közé tartoznak. Fejlődésük az ókortól kezdve a középkori alkimistákon keresztül az újkor és az ipari forradalom eredményein át a modern tudományos és technikai eljárásokig az emberiség kultúrtörténetének jelentős részét képezi. Általában megállapítható, hogy a különböző elválasztástechnikák tapasztalati úton, az anyagi világ jelenségeinek és törvényszerűségeinek megismerésével szoros kölcsönhatásban, annak részeként és igényeként alakultak ki.

Könyvünk az egyetemi tananyagot kiegészítve az elméleti alapok tárgyalásán túlmenően az elválasztástechnika modern módszereiről (mintaelőkészítés, kromatográfia, elektroforézis és ultracentrifugálás) és fontosabb alkalmazási területeiről kíván áttekintést adni. Az egyes fejezetekben bemutatott gyakorlati példák a (bio)analitikában, a biológiai és biokémiai kutatásokban, laboratóriumi diagnosztikában dolgozó szakemberek széles körének érdeklődését figyelembe véve főleg a biotechnológia, az élettan és a kórélettan szempontjából fontos alkalmazási területeken és vegyületcsoportokon (enzimek, fehérjék, gliko- és lipoproteinek, mono- és oligoszacharidok, nukleozidok, nukleotidok stb.) kívánják bemutatni a korszerű elválasztástechnikai módszerek széles spektrumát és alkalmazhatóságát.