ALKÍMIA MA - Hogyan muzsikálnak az atommagok mágneses térben? Kémiai szerkezetfelderítés NMR spektroszkópiával
Adatlap
Előadó: 
Rohonczy János
Időpont: 
csü., 2010-02-18 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A 0.83
Kísérő programok: 
Bodor Andrea: Az Erasmus világa -- külföldi tanulmányutak
Kvízjáték
Róka András: Látványos kémiai kísérletek
Az előadás röviden bemutatja a mágneses magrezonancia spektroszkópia elvét és alkalmazásait. Szó esik arról, hogy miként hatnak a rádióhullámok az atommagokra és hogy ez a hatás hogyan mutatható ki. Az atommagok viselkedéséből következtetünk azok kémiai környezetére, és így atomi szomszédságukra. Ennek alapján megismerhetjük a molekulák szerkezetét.
A módszert használjuk oldott kis- és makromolekulák, szilárd anyagok, sőt élő biológiai minták vizsgálatára is. Ez utóbbi mérésfajtából alakult ki az MRI nevű orvosdiagnosztikai módszer is. Az NMR félévszázados fejlődése során elismert helyett kapott a fizikában, kémiában, anyagtudományban, biokémiában, biológiában és medicinában is, amit számos Nobel-díj is fémjelez.