Kutatási témák
 
Szabályozott belső szerkezetű “intelligens anyagok” (N-izopropil-akrilamid alapú kopolimer
nanogél részecskék) előállítása. A részecskék belső szerkezetének, a szerkezet és a
„responsive” tulajdonságok közötti kapcsolatnak, valamint a nanogél kismolekulákkal való
kölcsönhatásának vizsgálata.
Molekulárisan rendezett nanorétegek, Langmuir-Blodgett filmek előállítása, stabilitás- és szerkezetvizsgálata. Polimer bioanyagok felületmódosítása funkcionális nanoréteggel
biológiailag lebontható, gyógyszerhordozó rendszerek biokompatibilitásának fokozására.
 
Biológiai vonatkozású rendszerek felületi és határfelületi tulajdonságainak, molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata. Felületaktivitás, határfelületi adszorpció egy- és két-folyadékos rendszerben, fehérjék határfelületi reológiai viselkedése és ezek
kapcsolata a bioaktivitással.
 
Atomi erő mikroszkópia
Anionos tenzidek és ionos/nemionos tenzidelegyek adszorpciója levegő/víz határfelületen.
Az ellenion kémiai minősége és az alkillánc szerepének vizsgálata. Ionos tenzid
adszorpciójának MC szimulációja. Új adszorpciós izoterma modell kidolgozása és tesztelése.
Határfelületek Monte Carlo szimulációja
Adszorpció polimer/tenzid és polielektrolit/tenzid oldatokból levegő/víz határfelületen.
Polimer-tenzid és lineáris, elágazó, valamint fésüs polielektrolitok tenzidekkel tömbfázisban
képződő komplexeinek vizsgálata.
Gyógyszer hatóanyagok jellemzése membrán modelleken
Kísérleti módszerek
•Potenciometrikus tenzidaktivítás (tenzidszelektív elektródokkal)
•Felületi feszültség (“felületi tisztaság”)
•Sztatikus és dinamikus fényszórás
•Elektrokinetikai mérések (lézer-Doppler)
•Egyensúlyi dialízis
•Ultraszűrés
•Stop-flow kinetika
•Atomi erő mikroszkópia
•Nanogravimetria
•Langmuir- és Langmuir-Blodgett technika
•Csepp-profil analízisen alapuló nedvesedés és felületi feszültség mérés
•Határfelületi reológia
•Fluoreszcens spektrofotometria