Gilányi Tibor , DsC

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai-Kémiai Tanszék ,
1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
Tel: +36-1-372-2514
Fax: +36-1-372-2592
e-mail: gilanyi@chem.elte.hu

Szakmai önéletrajz

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE TTK vegyész szakán 1968-ban fejeztem be. Egyetemi doktori címet 1969-ben, a kémiai tudomány kandidátusa fokozatot 1984-ben, a kémiai tudomány doktora, az MTA doktora címet 2002-ben nyertem el.

Tanulmányaim befejezése után az ELTE Fizikai-Kémia és Radiológiai Tanszéken kezdtem dolgozni tanársegédként (1968-69). A Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszéken 1969 óta dolgozom: 1974-ig tanársegédként, 1985-ig adjunktusként, majd mint docens, 2004-től egyetemi tanárként.

1974-től kezdődően a kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok kvantitatív mérési módszereken alapuló ma is működô konstrukcióját dolgoztam ki. 1981-ig a gyakorlatok vezetésén kivül tantermi elôadást, speciálkollégiumokat, szemináriumot, TIT elôadásokat tartottam és a mérnöktovábbképzésben is részt vettem. Rendszeres fôkollégiumot 1981 óta tartok a III. illetve a IV. éves vegyész évfolyamnak és 1997-től a tanárszakos hallgatóknak is. 1987-ben “Kiváló Munkáért” kitüntetést kaptam. 2002-től Széchenyi István ösztöndíjas voltam.

Tudományos munkámat a polimerek fényszórásának vizsgálatával kezdtem (diplomamunka és egyetemi doktori dolgozat), majd a polimer-tenzid kölcsönhatással (kandidátusi dolgozat) vizsgálatával folytattam. Makroionok ellenion-disszociáciációjával Per Ekwall intézetében Finnországban, diszperziókkal az Egyesült Államokban A. C. Zettlemoyer professzor munkatársaként kezdtem foglalkozni. Az alábbi fontosabb ipari kutatásokat vezettem: vékony folyadékfilmek és habok stabilitása, papíripari cellulózrost-szuszpenziók heterokoagulációja, koncentrált folyékony növényvédôszer diszperziók elôállítása, víztisztításnál keletkező arzéntartalmú iszapok ártalmatlanítása.

A “Koncentrált diszperziók állapotának és stabilitásának jellemzése” című pályázat (1986-89, Műv. Min.) keretében munkatársaimmal új mérési módszert dolgoztam ki a koncentrált diszperziók stabilitásának kvantitatív jellemzésére. Témavezetőként az alábbi OTKA pályázatokban vettem részt: “Szupermolekuláris rendezett szerkezetek képzôdése makroionokat és kisionokat tartalmazó oldatokban” (1991-94); “Polimer-tenzid komplexképzôdés vizes oldatokban” (1995-98); “Polimergél-tenzid rendszerek szerkezete és elektromechanikai tulajdonságai közötti kapcsolat vizsgálata” (1999-2002), „Ionos tenzidek adszorpciója és önasszociációja vizes oldatokban”(2003-2006), Felületaktív anyagok asszociációja polimerek jelenlétében oldatban és határfelületeken (2007-).

Jelenleg fiatal kutatókból és hallgatókból álló csoporttal az anionos-kationos tenzidrendszerek és a gél-tenzid kölcsönhatás vizsgálatán, továbbá az ionos tenzidek adszorpciós elméletén dolgozom.

 

Letöltés

Kolloidkémia: Nanorendszerek és határfelületek , egyetemi jegyzet

Korszerű kolloidkémiai vizsgálati módszerek , jegyzet

Publikációs lista

1995-2005
 1.  T. Gilányi:”Fluctuating micelles: a theory of surfactant aggregation Part 1. Nonionic surfactants.” Colloids Surfaces, 104, 111-118 (1995)
 2. T. Gilányi: „Fluctuating micelles : a theory of surfactant aggregation. Part 2. Ionic surfactants.” Colloids Surfaces, 104 119-126 (1995)
 3. Gilányi T: „A tenzidmicellák képződésének fluktuációs elmélete.” Magy. Kémiai Folyóirat, 102, 63-70 (1996)
 4. Sz. Vass, J. Plestil, S. Borbély, T. Gilányi and H. Pospisil: „Aggregation number of ionic micelles from SANS. Problems and limits.” J. Molecular Liquids, 72, 69-83 (1997)
 5. T. Gilányi and I. Varga: „Aggregation number of ionic surfactants in complex with polymer via measurements of trace probe electrolyte”. Langmuir, 14, 7397-7402 (1998)
 6. T. Gilányi: „Small systems thermodynamics of polymer-surfactant complex formation.” J. Phys. Chem. B, 103, 2085-2090 (1999)
 7. Gilányi T. és Varga I.: „Polimer-tenzid komplexek vizsgálata egy új potenciometrikus módszerrel.” Magy. Kém. Folyóirat, 105, 90-96 (1999)
 8. Sz. Vass, T. Gilanyi and S. Borbely: „SANS Study of the Structure of Sodium Alkyl Sulfate Micellar Solutions in Terms of the One-Component Macrofluid Model.” J. Phys. Chem. B, 104, 2073-2081 (2000)
 9. T. Gilányi, I. Varga, R. Mészáros, G. Filipcsei and M. Zrinyi: „Characterization of monodisperse poly(N-isopropylacrylamide) microgel particles.” Phys. Chem. Chem. Phys., 2, 1973-1977 (2000)
 10. T. Gilányi, R. Mészáros, I. Varga: „Phase transition in the adsorbed layer of catanionic surfactants at air/solution interface.” Langmuir, 16, 3200-3205 (2000)
 11. Sz. Vass, J. Plestil, P. Laggner, S. Borbély, H. Pospisil, T. Gilányi: „Simultaneous evaluation of SAXS and SANS patterns from solutions of ionic micelles.” Physica B, 276, 406-407 (2000)
 12. Á. Buvári-Barcza, J. Rohonczy, N. Rozlosnik, T. Gilányi, B. Szabó, Gy. Lovas, T. Braun, J. Samu, L. Barcza: „Aqueous solubilization of [60]fullerebne via inclusion complex formation and hydration of C60.” J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 191-196 (2001)
 13. I. Varga, T. Gilányi, R. Mészáros, G. Filipcsei, M. Zrínyi: “Effect of crosslink density on the internal structure of Poly(N‑isopropylacrylamide) microgels.” J. Phys. Chem., B, 105,. 9071-9076.(2001)
 14. T. Gilányi, I. Varga, R. Mészáros, G. Filipcsei and M. Zrinyi: „Interaction of Monodisperse Poly(N-isopropylacrylamide) Microgel Particles with Sodium Dodecyl Sulfate in Aqueous Solution.” Langmuir, 17, 4764-4769 (2001)
 15. T. Gilányi, R. Mészáros, I. Varga: „Determination of binding isotherms of ionic surfactants in polymer gels.“ Progr. Colloid Polymer Sci., 117, 141-144 (2001)
 16. I. Varga , T. Gilányi, R. Mészáros: “Characterization of ionic surfactant aggregates by means of activity measurements of a trace probe electrolyte.“ Progr. Colloid Polymer Sci., 117, 136-140 (2001)
 17. Gilányi T., Mészáros R. és Varga I.: „Kationos-anionos kettős tenzidsók szabadfelszíni adszorpciója.” Magy. Kémiai Folyóirat, 107, 476-484 (2001)
 18. Gilányi T., Varga I., Mészáros R., Filipcsei G., Zrínyi M.: „Ionos tenzidek kölcsönhatása polimer mikrogél részecskékkel.” Magy. Kémiai Folyóirat, 107, 485-490 (2001)
 19. Varga I., Gilányi T., Mészáros R., Filipcsei G., Zrínyi M.: „A keresztkötés sűrűségének hatása PNIPAM mikrogél részecskék szerkezetére.” Magy. Kém. Folyóirat, 108, 199-203 (2002)
 20. R. Mészáros, L. Thompson, M. Bos, I. Varga and T. Gilányi: “Interaction of sodium dodecyl sulfate with polyethyleneimine:Surfactant induced polymer solution colloid dispersion transition.” Langmuir, 19, 609-615 (2003)
 21. R. Mészáros, L. Thompson, I. Varga, T.Gilányi: “Adsorption properties of polyethyleneimine on silica surfaces in the presence of sodium dodecyl sulfate“. Langmuir 19, 9977-9980, 2003
 22. P. Jedlovszky, I. Varga, T. Gilányi: "Adsorption of apolar molecules at the water liquid/vapor interface. A Monte Carlo simulation study of water - n-octane system" J.Chem.Phys., 119, 1731-1739 (2003)
 23. T.Gilányi, I.Varga., R.Mészáros: ”Specific counter ion effect on the adsorption of alkali decyl sulfate surfactants at air/solution interface”. Physical Chemistry and Chemical Physics (PCCP), 6, 4338-4346, 2004
 24. R.Mészáros, T.Gilányi,  I.Varga: „Adsorption of polyethylenimine on silica surfaces: The effect of polymer and surface charge density on the reversibility of adsorption.” Langmuir, 20, 5026-5029, 2004
 25. T.Gilányi, I.Varga., R.Mészáros: “Molecular interaction model of Polymer-Surfactant Complex Formation”. Progress in Colloid and Polymer Science, 125, 179-183, 2004
 26. I.Varga, T.Gilányi, R.Mészáros: “Experimental investigation of counterion dependence of alkali decyl sulfate adsorption at the air/solution interface”.  Progress in Colloid and Polymer Science, 125, 151-154, 2004
 27. I.Varga, T.Keszthelyi, R.Mészáros, O.Hakkel, T.Gilányi: ”Observation of a liquid-gas phase transition in monolayers of alkyltrimethylammonium alkyl sulfates adsorbed at the air/water interface”. J.Phys.Chem. B, 109, 872-878, 2005,
 28. I.Varga, R. Mészáros, Z. Szakács T.Gilányi: ”Novel Method for the Preparation of Anionic Surfactant-Selective Electrodes“. Langmuir 21; 6154-6156, 2005
 29. R. Mészáros, I.Varga, T.Gilányi: ”Effect of Polymer Molecular Weight on the Polymer/Surfactant Interaction”. J. Phys. Chem. B. 109; 13538-13544, 2005
 30. L. A. Bastardo, R. Mészáros, I.Varga, T.Gilányi, Claesson, P. M.: ”Deuterium Isotope Effects on the Interaction between Hyperbranched Polyethylene imine and an Anionic Surfactant”. J. Phys. Chem. B. 2005; 109(33); 16196-16202, 2005
1995 előtt
 1. Beke Gy. és Gilányi T.: „Klinikai dextrán vizsgálata fényszóródással.” Magy. Kém. Folyóirat, 75, 440-43 (1969)
 2. Pandula E., Beke Gy., Rácz  I. és Gilányi  T.: „Dextránoldatok változása sterilezés hatására.” Acta Pharm. Hung., 40, 170-177 (1970)
 3. Beke Gy. and T. Gilányi: „The investigation of dextran by ligth scattering.” Annales Univ. Sci. Budapestien., Sect. Chim. XIII., 905-101 (1971)
 4. Beke Gy. és Gilányi T.: „Fényszóródás makromolekulák oldataiban.” Kémiai Közlemények, 35, 207-28 (1971)
 5. Gilányi: „A potentiometric investigation of sodium ion activity in micellar sodium dodecyl sulfate solutions.” Acta Chem.Scand. 27, 729-31 (1973)
 6. Gilányi T.: „Nátrium dodecilszulfát oldatok tanulmányozása potenciometrikus módszerrel.” Magy. Kém. Folyóirat, 79, 283-85 (1973)
 7. Gilányi T.: „Beszámoló finnországi tanulmányutról.” Kém. Közlemények, 40, 207 (1973)
 8. T. Gilányi and E. Wolfram: „Interaction of polymers with surfactants in aqueous solution.” Proc. Int. Conf. on Colloid and Surface Sci., Vol.1, pp.633-40, 1975.
 9. T. Gilányi, Chr. Stergiopoulos and E. Wolfram: „Equilibrium surface tension of aqueous surfactant solutions.” Colloid Polymer Sci., 254, 1018-23 (1976)
 10. Gilányi T., Szterjopulosz K. és Wolfram E.: „Felületaktiv anyagok oldatainak felületi feszültsége.” Magy. Kém. Folyóirat, 28, 15-19 (1976)
 11. Wolfram, T. Gilányi, Chr. Stergiopoulos and M. Sümegi: „Sizing of celluloze as a heterocoagulation process.” Croatica Chemica Acta, 50, 31 (1977)
 12. M. Siddiq, T. Gilányi and A. C. Zettlemoyer: „Effect of pH of precipitation on the texture and surface properties of chromium(III) hydrous oxide gels.” J. Colloid Interface Sci., 64, 192 (1978)
 13. Gilányi T.: „Vékony folyadékfilmek és habok stabilitását meghatározó paraméterek.” Magy. Kémikusok Lapja, 34, 589-92 (1979)
 14. Gilányi T.: „Szennyezések habstabilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata.” Magy. Kémikusok Lapja, 34, 593-96 (1979)
 15. T. Gilányi and E. Wolfram: „Interaction of ionic surfactants with polymers in aqueous solutions.” Colloids Surfaces, 3, 181-98 (1981)
 16. Gilányi T. és Wolfram E.: „Felületaktiv anyagok kölcsönhatása polimerekkel vizes oldatban. I. A polimer-tenzid komplexképződés modellje.” Magy. Kémiai Folyóirat, 88, 343-9 (1982)
 17. Gilányi T. és Wolfram E.: „Felületaktiv anyagok kölcsönhatása polimerekkel vizes oldatban. II. Potenciometrikus  vizsgálatok.” Magy. Kémiai Folyóirat, 88, 404-410 (1982)
 18. Gilányi T. és Wolfram E.: „Felületaktiv anyagok kölcsönhatása polimerekkel vizes oldatban. III. Viszkozimetriás vizsgálatok.” Magy. Kémiai Folyóirat, 88, 411-416 (1982)
 19. Gilányi T., Wolfram E. és Irinyi Gy.: „Felületaktiv anyagok kölcsönhatása polimerekkel vizes oldatban. IV. Fényszóródás mérések.” Magy. Kémiai Folyóirat, 88, 508-12 (1982)
 20. T. Gilányi, G. Horváth-Szabó and E. Wolfram: „Experimental determination of the state equation of dispersions by a new centrifugal compression method.” J. Colloid Interface Sci. 98, 72-77 (1984)
 21. Gilányi T., Horváth-Szabó G. és Wolfram E.: „Centrifugálásos komprimáláson alapuló új módszer tömény diszperziók vizsgálatára.” Magy. Kémiai Folyóirat, 90, 79-83 (1984)
 22. T. Gilányi and E. Wolfram: Complex formation between ionic surfactants and polymers in aqueous solution, pp. 383-405, in " Microdomains in Polymer Solutions", ed. P. Dubin, Plenum Press, N.Y.-London, 1985
 23. Horváth-Szabó G., Gilányi T és Wolfram E.: „Tömény diszperziók vizsgálata vékonyréteg centrifugálással.” Magy. Kém. Folyóirat, 91, 433-35 (1985)
 24. T. Gilányi, G. Horváth-Szabó and E. Wolfram: „Determination of the osmotic pressure of latex dispersions by a thin layer ultracentrifuge method.” Colloids Surfaces, 18, 283-291 (1986)
 25. Gilányi T.: „Ionaktivitás kolloid elektrolitok oldataiban és az ellenion disszociációfok.” Magy. Kém. Folyóirat, 93, 446-51 (1987)
 26. T. Gilányi: „On the counter-ion dissociation of colloid electrolytes.” J. Colloid Interface Sci., 125, 641-48 (1988)
 27. T. Gilányi and G. Horváth-Szabó: „Potentiometric negative electrolyte adsorption measurements on ionic surfactant micelles.” Colloids Surfaces, 57, 273-81 (1991)
 28. T. Gilányi: „Electrical properties of polystyrene particles from negative electrolyte adsorption measurements.” Progr. in Colloid Polymer Sci., 93, 45-50 (1993)

Konferencia összefoglalók

 1. T. Gilányi and E. Wolfram: „Interaction of polymers with surfactants in aqueous solution.” Proc. Int. Conf. on Colloid and Surface Sci., Vol.1, pp.633-40, 1975.
 2. T. Gilányi: „Counter ion dissociation of surfactant micelles.” Proc. 51st Colloid and Surface Symposium of the American Chemical Society, pp. 45-48, Grand Island, N.Y., USA, June 19-22, 1977
 3. Gilányi T.: Polimer - ionos tenzid kölcsönhatás modellezése. Proc. 3. Kolloidkémiai Konferencia, pp. 90-93, Siófok, 1981
 4. Gilányi T. és Wolfram E.: „Polimerek és nátrium-dodecilszulfát kölcsönhatásának potenciometrikus vizsgálata.” Proc. 3. Kolloidkémiai Konferencia. pp.94-97, Siófok, 1981
 5. Gilányi T. és Wolfram E.: „Polimerek nátrium-dodecilszulfáttal képezett komplexeinek vizsgálata viszkozimetriás módszerrel.” Proc. 3. Kolloidkémiai Konferencia, pp.98-101 , Siófok, 1981
 6. Gilányi T., Sümegi M., Szterjopulosz K. és Wolfram  E.: „A papir enyvezettségének függése a cellulózrostokon kötött gyantarészecskék anyagi minőségétől, mennyiségétől és  méretétől.” Proc. 3. Kolloidkémiai Konferencia, pp. 193-196, Siófok, 1981
 7. T. Gilányi: „A new interpretation of the potentiometric measurements of ionic surfactant solutions.” Proc. 5th Conference on Colloid Chemistry, pp. 33-36, Balatonfüred, 1988
 8. G. Horváth-Szabó and T. Gilányi:”Determination of the chemical potential of dispersed colloid particles.” Proc. 5th Conference on Colloid Colloid Chemistry, pp. 9-13, Balatonfüred, 1988
 9. T. Gilányi:” A new interpretation of the Donnan equilibrium of colloid electrolytes.” Proc. 8th Conf. on Surface Colloid Sci., pp. 107-112, Liblice, May 29 - June 1., 1989
 10. T. Gilányi and G. Horváth-Szabó: Osmotic pressure measurements on polystyrene latex dispersions.  Proc. 6th Conference on Colloid Chemistry, pp. 201-204, Balatonszéplak, Sept. 16-19, 1992
 11. T. Gilányi: „Adsorption of anionic-cationic surfactants from solution at free liquid interface.” 6th Conference on Colloid Chemistry, pp. 100-104, Balatonszéplak, Sept. 16-19, 1992
 12. T. Gilányi: “Adsorption on small particles.” Proc. 7th Conference on Colloid Chemistry, pp. 69-72, Budapest, 1997
 13. Sz. Vass, S. Borbély, T. Gilányi and I. Varga: „SANS from solutions of ionic micelles., Proc. Int. School and Symp. on Small Angle Scattering”, Mátraháza, Hungary, Oct. 8-11., 1998.  pp. 14-18.

 

Konferenciaelőadások és poszterek

 1. Beke Gy. és Gilányi T.: „A fényszóródásmérések kritikája” I. Kolloidkémiai Konferencia, Mátrafüred, 1971
 2. Gilányi T., Szterjopulosz K. és Wolfram E.: „Tenzidoldatok felületi feszültségének meghatározása.” XI. Kolorisztikai Szimpozion, Eger, 1974
 3. Szterjopulosz K., Gilányi T., Wolfram E. és Sümegi M.: „A cellulóz enyvezése mint heterokoagulációs folyamat.” A papíripar aktuális problémái. Ankét, Dunaujváros, nov. 17-18, 1977
 4. Gilányi T.: „Vékony folyadékfilmek és habok stabilitása.” Habok és ipari alkalmazásaik. Ankét. MKE Kolloidkémiai Szakoszt., Budapest, dec. 5, 1977
 5. T. Gilányi, G. Horváth-Szabó and E. Wolfram: „Experimentelle Bestimmung der Zustandsgleichung von Dispersionen mittels einer neuen Ultrazentrifugenmethode.” 31. Hauptversammlung der Kolloidges. e. v. Bayreuth, 11. bis 14. Okt. 1983
 6. Gilányi T., Horváth-Szabó G. és Wolfram E.: „Tömény diszperziók vizsgálata egy új centrifugálásos módszerrel.” Proc. 4th Conference on Colloid Chemistry, Eger, 1983
 7. T. Gilányi, G. Horváth-Szabó and E. Wolfram: „Phase transitions in concentrated latex dispersions.” Abstr. p. 9., Suspensions. Intern. Symp., Loughborough, Sept. 23-25, 1985
 8. Gilányi T. és Horváth-Szabó G.: „Növényvédőszer-készitmények mint koncentrált diszperziók.” A növényvédőszer formálás aktuális problémái. Ankét. Kazincbarcika, máj. 7-9, 1985
 9. G. Horváth-Szabó and T.Gilányi: „Measuring of the excess pressure of concentrated dispersions by analytical ultracentrifuge” 7th Conference on Surface and Colloid Chemistry of the Czechoslovak Chem. Soc., Liblice, Apr. 7-10, 1986
 10. Gilányi T., Szterjopulosz K. és Horváth-Szabó G.: „Növényvédőszer diszperziók üledékszerkezetének változása a tárolás alatt.” A növényvédőszer formálás aktuális problémái. Ankét. Balatonalmádi, szept. 23-26, 1987
 11. Szterjopulosz K. és Gilányi T.: „Atrazin őrlése különböző folyékony közegekben és koncentrált vizesközegû atrazin/EPTC/diszpeziók előállitása.” A növényvédőszer formálás aktuális problémái. Ankét. Balatonalmádi, szept. 23-26, 1987
 12. T. Gilányi and G. Horváth-Szabó: "A potentiometric study on alkyl sulfate solutions.” Abstr. S8.5., 10th Scandinavian Symp. on Surface Chem., Åbo (Turku), 1989
 13. T. Gilányi and G. Horváth-Szabó: „Potentiometric measurements without transference on ionic surfactant solutions.” Chemistry of Interfaces, 11th European Conference,abstr. p. 79., Berlin, apr. 23-28, 1990
 14. G. Horváth-Szabó and T. Gilányi: „Chemical potentiometers in investigation of colloid dispersions.” Chemistry of Interfaces, 11th European Conference,abstr. p. 79., Berlin, apr. 23-28, 1990
 15. T. Gilányi and G. Horváth-Szabó: „Electrolyte activity and osmotic pressure measurements on polystyrene lattices.” 11th Scandinavian Symp. on Surface Chemistry, Bergen, June 26-28, 1991
 16. T. Gilányi: „Electrical propertie of polystyrene particles from negative electrolyte adsorption measurements.” VI. ECIS Conference, Graz, Sept. 21-25, 1992
 17. T. Gilányi: „Adsorption on small particles.” 7th Conference on Colloid Chemistry, Eger, Sept. 23-26., 1996.
 18. T. Gilányi: „Small system thermodynamics model of polymer surfactant interaction.” Xth Conference of the European Colloid and Surface Society, Turku, Sept. 2-6., 1996
 19. T. Gilányi: „Surfactant aggregation as fluctuation phenomenon.” Intern. Conference on The Morphology and Kinetics of Phase Separating Complex Fluids. Abstr. p. 53., Messina, Jun 24-28, 1997
 20. T. Gilányi: „Fluctuation theory of surfactant aggregation.” Tri-National Israel-Korea-Hungary Conference on Structural Analysis and Interactions at Liquid-Liquid Interfaces. Zichron Yaakov, Israel, March 2-3, 1998.
 21. Sz. Vass, S. Borbély, T. Gilányi and I. Varga: “SANS from solutions of ionic micelles”, Proc. Int. School and Symp. on Small AngleScattering, Mátraháza, Hungary, Oct. 8-11., 1998. pp. 14-18.
 22. Sz. Vass, J. Plestil, P. Laggner. S. Borbely, T. Gilanyi and M. Kriechbaum: „A SANS/SAXS study of sodium- caesium alkyl sulphate micelles.” The 10th International Conference on Colloid and Interface Science , Bristol, UK, 23-28 July, 2000.
 23. R. Meszaros, T. Gilanyi, I. Varga: „Two dimensional phase behaviour of catanionic surfactants at air/solution interface”, 13th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS-2000), Abstr. p. 17, Gaineswille, Florida, USA, June 11-16, 2000.
 24. T. Gilanyi, R. Meszaros, I. Varga: „Interaction of anionic surfactants with poly(N-isopropylacrylamide) microgel particles.” Surfactants in Solution (SIS-2000), Abstr. p. 148, Gaineswille, Florida, USA, June 11-16, 2000.
 25. Varga, R. Meszaros, T. Gilanyi: „Aggregation number determination of ionic surfactants by means of activity measurements of a trace probe electrolyte.” Surfactants in Solution (SIS-2000), Abstr. p. 190, Gaineswille, Florida, USA, June 11-16, 2000.
 26. Róbert Mészáros, Tibor Gilányi, Imre Varga: „Adsorption of catanionic surfactants at air/solution interface”, Third International Conference of Kolloid-Gesellschaft, Budapest, Hungary, 2000
 27. Tibor Gilányi, Imre Varga, Róbert Mészáros: „Determination Of Binding Isotherms of Ionic Surfactants in Polymer Gels”, Third International Conference of Kolloid-Gesellschaft, Budapest, Hungary, 2000
 28. Imre Varga, Róbert Mészáros, Tibor Gilányi: „Characterization of ionic surfactant aggregates by means of activity measurements of a trace probe electrolyte”, Third International Conference of Kolloid-Gesellschaft, Budapest, Hungary, 2000
 29. Imre Varga, Tibor Gilányi: “Structural investigation of poly(N-isopropylacrylamide) microgels by light scattering” poszter, 8th International Symposium on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology, Eger, Hungary, 2001
 30. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi
  Novel aspects of polyethyleneimine/SDS interaction: Surfactant induced polymer solution - colloid dispersion transition", elõadás, 14th Surfactants in Solution Symposium (SIS 14), Barcelona, Spain, 2002
 31. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi,“The interfacial behaviour of aqueous polyethyleneimine/SDS systems on silica",poszter, 14th Surfactants in Solution Symposium (SIS 14), Barcelona, Spain, 2002
 32. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi, “Interaction of sodium dodecyl sulfate with polyethyleneimine: Surfactant induced polymer solution - colloid dispersion transition",elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 33. Imre Varga, Tibor Gilányi and Róbert Mészáros: “Specific counterion effect on the adsorption of alkali decyl sulfate surfactants at air/solution interface",elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 34. Tibor Gilányi, Imre Varga and Róbert Mészárosű, “Molecular Interaction Model Of Polymer-Surfactant Complex Formation",elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 35. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi: “Novel aspects of polyethyleneimine/SDS interaction: Surfactant induced polymer solution - colloid dispersion transition" elõadás, 14th Surfactants in Solution Symposium (SIS 14), Barcelona, Spain, 2002
 36. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi: “The interfacial behaviour of aqueous polyethyleneimine/SDS systems on silica", poszter, 14th Surfactants in Solution Symposium (SIS 14), Barcelona, Spain, 2002
 37. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Martin Bos, Imre Varga and Tibor Gilányi: “Interaction of sodium dodecyl sulfate with polyethyleneimine: Surfactant induced polymer solution - colloid dispersion transition" elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 38. Imre Varga, Tibor Gilányi and Róbert Mészáros: “Specific counterion effect on the adsorption of alkali decyl sulfate surfactants at air/solution interface"
  elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 39. Tibor Gilányi, Imre Varga and Róbert Mészáros: “Molecular Interaction Model of Polymer-Surfactant Complex Formation" elõadás, 8th Conference on Colloid Chemistry, Keszthely, Hungary, 2002
 40. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Imre Varga, Tibor Gilányi, “Interaction between polyethyleneimine and sodium dodecyl sulphate at silica surfaces”,elõadás, 11th International Conference on Surface and Colloid Science, Foz do Iguassu, Brasil, 2003
 41. Róbert Mészáros, Laurie Thompson, Imre Varga, Tibor Gilányi, “Adsorption of polyethylenimine on silica surfaces: The effect of polimer charge density on the reversibility of adsorption Interaction between polyethyleneimine and sodium dodecyl sulphate at silica surfaces”, poszter, 11th International Conference on Surface and Colloid Science, Foz do Iguassu, Brasil, 2003
 42. Tibor Gilányi, Imre Varga, Róbert Mészáros “Specific counter ion effect on the adsorption of alkali decyl sulfate surfactants at air/solution interface”, elõadás, 11th International Conference on Surface and Colloid Science, Foz do Iguassu,, Brasil, 2003
 43. Imre Varga, Tibor Gilányi, Róbert Mészáros, Tamás Keszthelyi, Orsolya Hakkel, László Guczi, “2D Phase Behaviour Of Alkyltrimethylammomium Alkylsulfates At The Air/Solution Interface", elõadás, 11th International Conference on Surface and Colloid Science, Foz do Iguassu, Brasil, 2003
 44. Pál Jedlovszky, Imre Varga, Tibor Gilányi, "A Monte Carlo Simulation Study of Adsorption of Apolar Molecules at the Water Liquid/Vapor Interface"
  poszter, 11th International Conference on Surface and Colloid Science,
  Foz do Iguassu, Brasil, 2003
 45. Pál Jedlovszky, Imre Varga, Tibor Gilányi, "Adsorption of n-octan at water/air interface. A Monte Carlo simulation study", poszter, Molecular Liquids: Routes from Local Order to Large-Scale Cooperativity (ESF EuroConference), Castelvecchio Pascoli, Olaszország, 2003
 46. Pál Jedlovszky, Imre Varga, Tibor Gilányi, "Adsorption of n-octan at water/air interface. A Monte Carlo simulation study", poszter, International Bunsen Discussion Meeting: Interfacial Water in Chemistry and Biology (Deutsche Bunsengesellschaft), Velen, Németország, 2003
 47. R. Mészáros, L. Thompson, I. Varga, T.Gilányi: “Fabrication and characterisation of novel polyelectrolyte/surfactant nanoparticles”. előadás, Polyelectrolytes 2004 Symposium, Amherst, USA , 14-18 June, 2004
 48. R. Mészáros, K, Tuza, I. Varga, T.Gilányi:“Fabrication and characterization of novel polyelectrolyte/surfactant nanoparticles”. poster, ECIS 2004, Almeria, Spain, 18-26 September 2004
 49. R. Mészáros, I. Varga, T.Gilányi:“Effect of the polymer molecular weight on THE polymer/surfactant interaction”. poster, ECIS 2004, Almeria, Spain, 18-26 September 2004

Disszertációk és nem publikált tudományos eredmények

 1. Gilányi T.: “Infuziós dextránok vizsgálata fényszóródás módszerrel.” Egyetemi doktori dolgozat, Budapest, 1969.
 2. Gilányi T.: „Felületaktiv anyagok kölcsönhatása polimerekkel vizes oldatban.” Kandidátusi értekezés. Budapest, 1982
 3. Sz. Vass, S. Borbély, T. Gilányi: „SANS study of alkali decyl sulfate micelles in function of the counter-ion.” In: L. Rosta, I. Vidovszky (eds), Budapest Neutron Center Progress Report p. 37, 2000
 4. Sz. Vass, S. Borbély, T. Gilányi: „SANS study of sodium alkil sulphate micelles having odd number of carbon atoms in the chain.” In: L. Rosta, I. Vidovszky (eds), Budapest Neutron Center Progress Report p. 41, 2000
 5. Sz. Vass, S. Borbély, T. Gilányi, P. Laggner, J. Plestil, H. Pospisil: „SAXS/SANS study of sodium decyl sulphate micelles in function of the surfactant concentration.” In: L. Rosta, I. Vidovszky (eds), Budapest Neutron Center Progress Report p. 42, 2000
 6. Gilányi T.: “Polimer-tenzid kölcsönhatás és micellaképződés vizes oldatokban” MTA doktori értekezés, Budapest, 2001

Alkalmazott kutatás

  • „Tenzidek ill. tenzidkeverékek fizikai-kémiai, különösen határfelületi tulajdonságaira vonatkozó vizsgálatok”. Alkalmazott Kémiai és Kolorisztikai Kutató Laboratórium megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1973.
  • „Folyadék-gáz diszperz rendszerek vizsgálata.”. Textilipari Kutató Intézet megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1973.
  • „Folyadék-gáz diszperz rendszerek vizsgálata.”. Textilipari Kutató Intézet megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1974.
  • „Szervetlen pigmentek felületének módosítása (organifilizálása) ionos tenzidekkel”. Alkalmazott Kémiai és Kolorisztikai Kutató Laboratórium megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1976.
  • „Cellulóz-szuszpenziók elektrokinetikai potenciáljának vizsgálata.”. A Papíripari Vállalat megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1976.
  • „Cellulózrostok és szintetikus enyvező anyagokból készített diszperziók kölcsönhatásának vizsgálata.”. A Papíripari Vállalat Kutató Intézetének megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1978.
  • „A papír enyvezettségének vizsgálata a heterokoagulációval kötött gyantarészecskék mennyisége, anyagi minősége és mérete függvényében”. A Papíripari Vállalat Kutatóintézete megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1979.
  • „Folyékony közegű növényvédőszer-diszperziók előállítása”. Nitrokémia Ipartelepek megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1979.
  • „Újfajta blokk-kopolimeres nemionos tenzidekkel stabilizált többkomponensű növényvédőszer diszperziók elóállítása és vizsgálata”. Nitrokémia Ipartelepek megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1980.
  • „Ionos tenzidekkel stabilizált szerves növényvédőszer diszperziók aggregativ állandósága”. Nitrokémia Ipartelepek megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1981.
  • „Tűzoltóhabok és filmképző anyagok alkalmazási feltételeinek, tűzoltó képességének vizsgálata tűzoltási modell-kísérletekkel”. BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1981.
  • „Tűzoltóhabok kolloidkémiai és áramlási tulajdonságai közötti kapcsolat vizsgálata”. BM Túzoltóság Országos Parancsnokság megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1982.
  • „Ionos tenzidekkel stabilizált szerves növényvédőszer diszperziók aggregativ állandósága és egyes reológiai tulajdonságai közötti kapcsolat keresése”. Nitrokémia Ipartelepek megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1982.
  • „Keratinból történő habképző fehérjehidrolizátum előállítási technológiájának kidolgozása”. BM Túzoltóság Országos Parancsnokság megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1986.
  • „Atomerőmű –hűtővíz tisztitásánál felmerülő kolloidkémiai problémák”. BME Vízellátási és Csatornázási Osztály megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1987.
  • „A mikroflotáció alkalmazása a hulladékok kezelésében. Egy adott összetételű galvániszap részecskéinek szétválasztása”. A Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium megbízása. Kutatási jelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1990.
  • „A Körös-Maros vidék ivóvíztisztitásáből származó arzén (arzenát)-tartalmú iszapok ártalmatlanítása”. I. A Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1996.
  • „A Körös-Maros vidék ivóvíztisztitásáből származó arzén (arzenát)-tartalmú iszapok ártalmatlanítása”. II. A Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztérium megbízása. Zárójelentés. Témavezető: Gilányi Tibor, Budapest, 1998.