Kémia BSc záróvizsga írásbeli részének opcionális kiváltása EChemTest-tel

Időpontok a 2017/2018. tanév I. félévében:

2017. november 10. péntek 15.00-től            jelentkezés november 4-8. között

2017. november 24. péntek 15.00-től            jelentkezés november 18-22. között

2017. december 8. péntek 15.00-től  jelentkezés december 2-6. között

A tesztre előzetes jelentkezés szükséges az aktuális táblázat kitöltésével. A táblázat a jelölt időszakban lesz írhatóan elérhető. Az aktuális táblázat elérhetősége: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTTqmteZuLD0b5z1H-i0zgEfiVpqwY5NCqYcszETFeo/edit?usp=sharing

Sajnálatos módon a teszt ettől a félévtől nem ingyen áll rendelkezésünkre, az ECTN szervezet a tesztek számától függő hozzájárulást kér. Mivel a tesztek költségét a Kémiai Intézet nem tudja átvállalni, ezért kérjük a hallgatókat, hogy 1500 Ft/teszt összeggel ők is járuljanak hozzá a költséghez. Formailag jelenleg a Vegyész Oktatásért Alapítványt vesszük erre igénybe. A fenti összeget a teszt íratásakor gyűjtjük össze, majd egyben támogatásként juttatjuk el az alapítványhoz.

A teszt megírására félévenként három alkalommal adunk lehetőséget a 3.124-es teremben.. Egyszerre csak egy teszt megírásával lehet próbálkozni. Másodéves BSc-sek közül csak azok írhatnak tesztet, akik a mintatanterv szerinti első három félév tárgyait sikeresen teljesítették. A nagy létszámok miatt ezen szabályok alól nincs kivétel, kivéve a záróvizsgán bukott hallgatókat, ők két tesztet írhatnak egy alkalommal. A nagy létszám és a párhuzamosan két teszten való gyengébb teljesítmények miatt az OC3-BC3 tesztek egy napon történő megírására már nincs lehetőség. A teszt írásakor íróeszközön kívül más nem használható. A tesztet a 3.124-es terem számítógépein írják meg, 3-4 csoportban, másfél óránkénti kezdésekkel. A teszthez demo kérdéssor nem áll rendelkezésünkre. A jelentkezésről csoportos visszajelzés nincs, a lezárt táblázat adatainak megfelelően várjuk Önöket.

Az EChemTest 3. szintjét (a BSc befejezésekor elvárható szintet) az adott részterületen legalább 40%-os eredménnyel teljesítő kémia BSc hallgatók mentesülnek a BSc záróvizsga írásbeli számonkérésének megfelelő része alól. Az EChemTest felosztása hasonló a záróvizsga írásbeli szintfelmérőjéhez, de a szerveshez két teszt teljesítését várjuk el: A sikeres teszt két évig válthatja ki a záróvizsga írásbeli szintfelmérőjének adott részét. Záróvizsgán való bukás érvényteleníti az addig megírt összes tesztet.

Analytical Chemistry 3                       analitikai kémia az írásbeli záróvizsgában

Inorganic Chemistry 3            szervetlen kémia az írásbeli záróvizsgában

Physical Chemistry 3              fizikai kémia az írásbeli záróvizsgában

Organic Chemistry 3  +  Biological Chemistry 3        szerves kémia az írásbeli záróvizsgában (a két teszt a tavaszi félévben már csak külön alkalmakkor írható meg.)

A témakörök tágabbak, mint a kémia BSc azonos nevű tárgyai. Pl. az analitikai teszt elektroanalitikai és a mérések kiértékelésével kapcsolatos statisztikai, a szervetlen kémiai fémorganikus, szerkezeti és elméleti kémiái, a fizikai kémiai számolási, a biológiai kémiai pedig biokémiai részeket is tartalmaz.

2017. október 16.                                                                              Tóth Gergely