Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadó Időpontsorrend változtatása
Oxidalapú rendszerek szol-gél szintézise (az MTA doktori értekezését bemutatása) Sinkó Katalin 2014-02-25 10:15
Oxidációs eljárások a szennyvíztisztítás területén Varga Imre Péter 2014-04-08 10:15
Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál Gyenge Zsuzsa 2014-04-29 10:15
Barlangi mészkőkiválások felhasználása paleoklimatikus kutatások céljára Óvári Mihály 2014-09-30 10:15
Szokatlanul nagy hiperfinom tér megfigyelése Fe[N(SiPh2Me)2]2 molekuláris mágnesben Mössbauer-spektroszkópia segítségével Kuzmann Ernő 2014-10-21 10:15
Membránok és elemspeciáció Zihné Perényi Katalin 2014-11-18 10:15
Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata (PhD dolgozat elővédése) Sugár Éva 2014-12-09 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata LC-MS technikával Bodai Zsolt (EKOL) 2015-02-10 10:15
Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet bemutatása Tompos András (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, igazgató) 2015-03-03 10:15
Keresztes Szilvia: PET-palackokból kioldódó antimon és ftalátok mennyiségének meghatározása hazai ásványvizekben (PhD értekezés elővédése) Keresztes Szilvia 2015-03-24 10:15
Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata (PhD értekezés elővédése) Poros-Tarcali Eszter 2015-04-14 10:15
Fenolszármazékok elemzése a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria felhasználásával: származékképzési, fragmentum analitikai vizsgálatok és a fenolszennyezők megoszlási tanulmánya ivóvíz, szennyvíz, és felszíni vizek oldott és szuszpendált fázisaiban. Faludi Tamás 2015-05-05 10:15
Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai Németh Zoltán 2015-09-22 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata Bodai Zsolt 2015-10-06 10:15
Eltérően szubsztituált indolinil-glutamátok (kötött neurotranszmitter vegyületek) vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával Zsigrainé Vasanits Anikó 2015-10-20 10:15
Kokcidiosztatikumok vizsgálata tejben és tejtermékekben folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás technikával Nász Szilárd 2015-11-10 10:15
Atkaölő szerek méhviaszból történő eltávolításának nyomon követésére alkalmas analitikai kémiai módszerek kidolgozása Tatár Enikő 2015-12-01 10:15