Keresés a szemináriumok közt

Címsorrend változtatása Előadó Időpont
Fluoreszcens szenzorok Kele Péter (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-05 10:15
Generikus gyógyszerhatóanyag szennyezésprofiljának meghatározása HPLC-vel Kunszabó Krisztina (témavezető: dr. Szilágyi Erika, EGIS Nyrt., HPLC csoport vezetője) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00
Gyógyszerek és a környezetszennyezés A felhasználástól, a környezeti minták analízisén keresztül, az iskolai ismeretterjesztésig Bényei Brigitta 2008-12-02 10:15
Gyógyszerészhallgatók szakdolgozat védése Andrási Nóra és Szonntag Tamás 2009-04-07 10:15
Gyógyszerészhallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Papp Judit, Szabó Zsuzsa, Tóth Adrienn 2008-03-11 10:15
Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC-MS tech-val Dobor József 2008-12-02 10:15
Gyógyszermaradványok és a szennyvízkezelés; Fontosabb kutatási irányok és lehetőségek Varga Margit, Záray Gyula (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-21 10:15
Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata (PhD dolgozat elővédése) Sugár Éva 2014-12-09 10:15
Hazai meggyfajták szacharid-, karbonsav- és aminosav- tartalmának egyidejű elemzése trimetilszilil(oxim)éter/észter- származékok Tokaji Csilla (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 10:15
Java és Flash szimulációk az oktatásban Nagy Sándor 2011-05-03 10:15
Keresztes Szilvia: PET-palackokból kioldódó antimon és ftalátok mennyiségének meghatározása hazai ásványvizekben (PhD értekezés elővédése) Keresztes Szilvia 2015-03-24 10:15
Királis heterociklusok előállítása szénhidrátokból Dr. Kovács Lajos (SzTE Orvosi Vegytani Intézet, Szeged) 2005-02-24 14:00
Kísérletek a kétdimenziós katalitikus rendszerek háromdimenzióssá tételére nanoméretben Kiricsi Imre (Szegedi Egyetem) 2006-03-21 10:15
Kobaltionok spínjének és vegyértékének meghatározása szinkrotron IXS-sel Németh Zoltán (ELTE Kémiai Intézet) 2006-10-10 00:58
Kokcidiosztatikumok vizsgálata tejben és tejtermékekben folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás technikával Nász Szilárd 2015-11-10 10:15
Környezetanalitikai vizsgálatok kemometriai értékelése Prof. J. Einax, Prof. J. Kraft (Jénai Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék) 2007-10-09 10:15
Kreatív kémia (szaklabor beszámoló) Korbély Alexandra (tv.: Wajand Judit) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-12 10:15
Membránok és elemspeciáció Zihné Perényi Katalin 2014-11-18 10:15
Minőség és evolúciós siker egy vonuló énekesmadár fajnál Dr. Török János egyetemi docens (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiai csoport) 2010-04-27 10:15
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása gyógyszermaradványok lebontására Dr. Dombi András (Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) 2009-04-21 10:15
Nano és pikoösvényen: A fullerénektől a grafénekig Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2006-11-28 10:15
Növényi vasfelvétel vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Kovács Krisztina (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-06 10:15
Önszerveződő labirintusok Szalai István (ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Dinamika Laboratórium) 2007-11-27 10:15
Oxidációs eljárások a szennyvíztisztítás területén Varga Imre Péter 2014-04-08 10:15
Oxidalapú rendszerek szol-gél szintézise (az MTA doktori értekezését bemutatása) Sinkó Katalin 2014-02-25 10:15