Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadó Időpontsorrend változtatása
Önszerveződő labirintusok Szalai István (ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Dinamika Laboratórium) 2007-11-27 10:15
Az NMR spektroszkópia és az anlitika Bodor Andrea (ELTE Kémiai Intézet) 2008-03-04 10:15
Gyógyszerészhallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Papp Judit, Szabó Zsuzsa, Tóth Adrienn 2008-03-11 10:15
Természetes mátrixok szerves összetevőinek minőségi-mennyiségi elemzése trimetilszilil származékokként, egyetlen oldatból, GC-MS Papp-Fűzfai Zsófia (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban o-ftálaldehid és fluorenilmetil-kloroformát származékokkén Kőrös Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
A kémiai elemek és izotópjainak keletkezése és előfordulási gyakorisága Lévay Béla (Kémiai Intézet) 2008-04-15 10:15
TXRF spektrometria alkalmazása a nukleáris technológiában Varga Imre 2008-05-13 10:15
Vegyész hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója V. éves hallgatók (Analitikai Kémiai Tanszék) 2008-05-20 09:15
Reaction-difusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper, Centre de Recherche Paul Pascal/CNRS Bordeaux 2008-09-23 10:15
Reaction-diffusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper 2008-09-23 10:15
A nukleáris környezetvédelem modern módszerei és a RODOS rendszer Pató Zsanett 2008-10-14 10:15
Theory and main applications of HPLC with electrochemical detection in food analysis and clinical diagnostics Dr. Ales Horna (Radanal Ltd., Pardubice) és Dr. Imre Boldizsár (ELTE, Institute of Biology) előadásai 2008-11-25 10:15
Szenny-, Duna- és ivóvizek szerves szennyezőinek GC-MS analízise, trimetilszilil (oxim) éter/észterekként: klasszikus... Andrási Nóra 2008-12-02 10:15
Gyógyszerek és a környezetszennyezés A felhasználástól, a környezeti minták analízisén keresztül, az iskolai ismeretterjesztésig Bényei Brigitta 2008-12-02 10:15
Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC-MS tech-val Dobor József 2008-12-02 10:15
TDK és PhD munkabeszámoló Jurecska Laura , Dobor József 2008-12-09 10:15
A híg mágnesezettség nyomában Németh Zoltán 2009-03-31 10:15
Gyógyszerészhallgatók szakdolgozat védése Andrási Nóra és Szonntag Tamás 2009-04-07 10:15
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása gyógyszermaradványok lebontására Dr. Dombi András (Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) 2009-04-21 10:15
Vörösborok polifenol tartalmának közvetlen (HPLC, MaldiMS, NIR) meghatározása. Bor polifenolok néhány élettani hatása Dr. Ohmacht Róbert (Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 2009-11-10 10:15
Minőség és evolúciós siker egy vonuló énekesmadár fajnál Dr. Török János egyetemi docens (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiai csoport) 2010-04-27 10:15
Java és Flash szimulációk az oktatásban Nagy Sándor 2011-05-03 10:15
Reakció-diffúzió jelenségek vizsgálata Szalai István 2013-11-19 16:00
Fémfelvétel és in-vitro toxicitásvizsgálatok sejtvonalakon Szoboszlai Norbert 2013-12-03 16:00
A Mössbauer-spektroszkópia néhány növényélettani alkalmazása Kovács Krisztina 2014-02-04 10:15