Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadósorrend változtatása Időpont
A Mössbauer-spektroszkópia néhány növényélettani alkalmazása Kovács Krisztina 2014-02-04 10:15
Növényi vasfelvétel vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Kovács Krisztina (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-06 10:15
Generikus gyógyszerhatóanyag szennyezésprofiljának meghatározása HPLC-vel Kunszabó Krisztina (témavezető: dr. Szilágyi Erika, EGIS Nyrt., HPLC csoport vezetője) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00
Szokatlanul nagy hiperfinom tér megfigyelése Fe[N(SiPh2Me)2]2 molekuláris mágnesben Mössbauer-spektroszkópia segítségével Kuzmann Ernő 2014-10-21 10:15
A kémiai elemek és izotópjainak keletkezése és előfordulási gyakorisága Lévay Béla (Kémiai Intézet) 2008-04-15 10:15
Urán- és tóriumszennyezés vizsgálata redultivált uránbány környezetében Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-20 10:15
Arzén hideg- és forróvizes extrakciója kínai és magyar rizsmintákból Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-04-17 10:15
Borok eredetvizsgálatának egy lehetséges módja: ritkaföldfémek meghatározása ICP-MS módszerrel Mihucz Viktor Gábor (ELTE, Kémiai Intézet) 2005-11-29 10:15
Java és Flash szimulációk az oktatásban Nagy Sándor 2011-05-03 10:15
Kokcidiosztatikumok vizsgálata tejben és tejtermékekben folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás technikával Nász Szilárd 2015-11-10 10:15
A híg mágnesezettség nyomában Németh Zoltán 2009-03-31 10:15
Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai Németh Zoltán 2015-09-22 10:15
Kobaltionok spínjének és vegyértékének meghatározása szinkrotron IXS-sel Németh Zoltán (ELTE Kémiai Intézet) 2006-10-10 00:58
Barlangi mészkőkiválások felhasználása paleoklimatikus kutatások céljára Óvári Mihály 2014-09-30 10:15
Gyógyszerészhallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Papp Judit, Szabó Zsuzsa, Tóth Adrienn 2008-03-11 10:15
Természetes mátrixok szerves összetevőinek minőségi-mennyiségi elemzése trimetilszilil származékokként, egyetlen oldatból, GC-MS Papp-Fűzfai Zsófia (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
A nukleáris környezetvédelem modern módszerei és a RODOS rendszer Pató Zsanett 2008-10-14 10:15
Reaction-diffusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper 2008-09-23 10:15
Reaction-difusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper, Centre de Recherche Paul Pascal/CNRS Bordeaux 2008-09-23 10:15
Analitikai eljárások kidolgozása emberi agyminták Mo és Sr tartalmának meghatározására, az eredmények összevetése Mn illetve Mg, Peltzné Császma Ivett, tv.: Andrási Erzsébet (ELTE Kémiai Intézet) 2005-11-08 10:15
Emberi májbiopsziás minták vizsgálata elemanalitikai módszerekkel Polgári Zsófia Márta 2007-02-27 10:15
Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata (PhD értekezés elővédése) Poros-Tarcali Eszter 2015-04-14 10:15
Környezetanalitikai vizsgálatok kemometriai értékelése Prof. J. Einax, Prof. J. Kraft (Jénai Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék) 2007-10-09 10:15
Ferrate(VI) technology in treating emerging contaminants and toxins in water and wastewater Prof. Virender K. Sharma (Florida Institute of Technology, Chemistry Department, Melbourn, FL, USA) 2006-11-21 10:15
A bor és a kémia oktatásunkban Rácz László (Egri Tanárképző Főiskola) 2005-09-17 10:15