Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadó Időpontsorrend változtatása
A híg mágnesezettség nyomában Németh Zoltán 2009-03-31 10:15
TDK és PhD munkabeszámoló Jurecska Laura , Dobor József 2008-12-09 10:15
Szenny-, Duna- és ivóvizek szerves szennyezőinek GC-MS analízise, trimetilszilil (oxim) éter/észterekként: klasszikus... Andrási Nóra 2008-12-02 10:15
Gyógyszerek és a környezetszennyezés A felhasználástól, a környezeti minták analízisén keresztül, az iskolai ismeretterjesztésig Bényei Brigitta 2008-12-02 10:15
Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC-MS tech-val Dobor József 2008-12-02 10:15
Theory and main applications of HPLC with electrochemical detection in food analysis and clinical diagnostics Dr. Ales Horna (Radanal Ltd., Pardubice) és Dr. Imre Boldizsár (ELTE, Institute of Biology) előadásai 2008-11-25 10:15
A nukleáris környezetvédelem modern módszerei és a RODOS rendszer Pató Zsanett 2008-10-14 10:15
Reaction-difusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper, Centre de Recherche Paul Pascal/CNRS Bordeaux 2008-09-23 10:15
Reaction-diffusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper 2008-09-23 10:15
Vegyész hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója V. éves hallgatók (Analitikai Kémiai Tanszék) 2008-05-20 09:15
TXRF spektrometria alkalmazása a nukleáris technológiában Varga Imre 2008-05-13 10:15
A kémiai elemek és izotópjainak keletkezése és előfordulási gyakorisága Lévay Béla (Kémiai Intézet) 2008-04-15 10:15
Természetes mátrixok szerves összetevőinek minőségi-mennyiségi elemzése trimetilszilil származékokként, egyetlen oldatból, GC-MS Papp-Fűzfai Zsófia (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban o-ftálaldehid és fluorenilmetil-kloroformát származékokkén Kőrös Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
Gyógyszerészhallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Papp Judit, Szabó Zsuzsa, Tóth Adrienn 2008-03-11 10:15
Az NMR spektroszkópia és az anlitika Bodor Andrea (ELTE Kémiai Intézet) 2008-03-04 10:15
Önszerveződő labirintusok Szalai István (ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Dinamika Laboratórium) 2007-11-27 10:15
Vas-kelátok vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Szilágyi Petra (ELTE Kémiai Intézet) 2007-11-06 10:15
A hazai tudománypolitika Trója-szerű értelmezése. A Kasszandra paradoxon (Tudománymetria és kémiai beszámoló) Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-10-16 10:15
Környezetanalitikai vizsgálatok kemometriai értékelése Prof. J. Einax, Prof. J. Kraft (Jénai Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék) 2007-10-09 10:15
Tanárszakos hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Bokor Károly, Kabály Adrienne 2007-05-15 10:15
Arzén hideg- és forróvizes extrakciója kínai és magyar rizsmintákból Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-04-17 10:15
Urán- és tóriumszennyezés vizsgálata redultivált uránbány környezetében Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-20 10:15
Növényi vasfelvétel vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Kovács Krisztina (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-06 10:15
Emberi májbiopsziás minták vizsgálata elemanalitikai módszerekkel Polgári Zsófia Márta 2007-02-27 10:15