Keresés a szemináriumok közt

Címsorrend változtatása Előadó Időpont
Vörösborok polifenol tartalmának közvetlen (HPLC, MaldiMS, NIR) meghatározása. Bor polifenolok néhány élettani hatása Dr. Ohmacht Róbert (Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) 2009-11-10 10:15
Vegyész hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója V. éves hallgatók (Analitikai Kémiai Tanszék) 2008-05-20 09:15
Vas-kelátok vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Szilágyi Petra (ELTE Kémiai Intézet) 2007-11-06 10:15
Urán- és tóriumszennyezés vizsgálata redultivált uránbány környezetében Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-20 10:15
Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata (PhD értekezés elővédése) Poros-Tarcali Eszter 2015-04-14 10:15
TXRF spektrometria alkalmazása a nukleáris technológiában Varga Imre 2008-05-13 10:15
Theory and main applications of HPLC with electrochemical detection in food analysis and clinical diagnostics Dr. Ales Horna (Radanal Ltd., Pardubice) és Dr. Imre Boldizsár (ELTE, Institute of Biology) előadásai 2008-11-25 10:15
Természetes mátrixok szerves összetevőinek minőségi-mennyiségi elemzése trimetilszilil származékokként, egyetlen oldatból, GC-MS Papp-Fűzfai Zsófia (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
TDK és PhD munkabeszámoló Jurecska Laura , Dobor József 2008-12-09 10:15
Tanárszakos hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Bokor Károly, Kabály Adrienne 2007-05-15 10:15
Szokatlanul nagy hiperfinom tér megfigyelése Fe[N(SiPh2Me)2]2 molekuláris mágnesben Mössbauer-spektroszkópia segítségével Kuzmann Ernő 2014-10-21 10:15
Szervetlen savak aromás származékainak komplexképzése b-ciklodextrinnel Sebestyén Zita tv: Barczáné Buvári Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-16 10:15
Szenny-, Duna- és ivóvizek szerves szennyezőinek GC-MS analízise, trimetilszilil (oxim) éter/észterekként: klasszikus... Andrási Nóra 2008-12-02 10:15
Reakció-diffúzió jelenségek vizsgálata Szalai István 2013-11-19 16:00
Reaction-difusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper, Centre de Recherche Paul Pascal/CNRS Bordeaux 2008-09-23 10:15
Reaction-diffusion pattern formation in double substrate Landolt reactions: a systematic design method Patrick De Kepper 2008-09-23 10:15
Perhidro-iozokinolin származékok előállítása és HPLC elválasztása Runge Zsolt, tv.: Bölcskei Hedvig, Rill Attila (Richter Gedeon Rt) 2005-12-06 10:15
Oxidalapú rendszerek szol-gél szintézise (az MTA doktori értekezését bemutatása) Sinkó Katalin 2014-02-25 10:15
Oxidációs eljárások a szennyvíztisztítás területén Varga Imre Péter 2014-04-08 10:15
Önszerveződő labirintusok Szalai István (ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Dinamika Laboratórium) 2007-11-27 10:15
Növényi vasfelvétel vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Kovács Krisztina (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-06 10:15
Nano és pikoösvényen: A fullerénektől a grafénekig Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2006-11-28 10:15
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása gyógyszermaradványok lebontására Dr. Dombi András (Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) 2009-04-21 10:15
Minőség és evolúciós siker egy vonuló énekesmadár fajnál Dr. Török János egyetemi docens (ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Viselkedésökológiai csoport) 2010-04-27 10:15
Membránok és elemspeciáció Zihné Perényi Katalin 2014-11-18 10:15