Keresés a szemináriumok közt

Címsorrend változtatása Előadó Időpont
Barlangi mészkőkiválások felhasználása paleoklimatikus kutatások céljára Óvári Mihály 2014-09-30 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata Bodai Zsolt 2015-10-06 10:15
Eltérően szubsztituált indolinil-glutamátok (kötött neurotranszmitter vegyületek) vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával Zsigrainé Vasanits Anikó 2015-10-20 10:15
A bor és a kémia oktatásunkban Rácz László (Egri Tanárképző Főiskola) 2005-09-17 10:15
A hazai tudománypolitika Trója-szerű értelmezése. A Kasszandra paradoxon (Tudománymetria és kémiai beszámoló) Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-10-16 10:15
A híg mágnesezettség nyomában Németh Zoltán 2009-03-31 10:15
A kémiai elemek és izotópjainak keletkezése és előfordulási gyakorisága Lévay Béla (Kémiai Intézet) 2008-04-15 10:15
A Mössbauer-spektroszkópia néhány növényélettani alkalmazása Kovács Krisztina 2014-02-04 10:15
A nukleáris környezetvédelem modern módszerei és a RODOS rendszer Pató Zsanett 2008-10-14 10:15
Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban o-ftálaldehid és fluorenilmetil-kloroformát származékokkén Kőrös Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2008-04-01 10:15
Aminosavak és aminok származékkészítése o-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító értékelése HPLC Hanckó Róbert (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-15 10:15
Analitikai eljárások kidolgozása emberi agyminták Mo és Sr tartalmának meghatározására, az eredmények összevetése Mn illetve Mg, Peltzné Császma Ivett, tv.: Andrási Erzsébet (ELTE Kémiai Intézet) 2005-11-08 10:15
Arzén hideg- és forróvizes extrakciója kínai és magyar rizsmintákból Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-04-17 10:15
Atkaölő szerek méhviaszból történő eltávolításának nyomon követésére alkalmas analitikai kémiai módszerek kidolgozása Tatár Enikő 2015-12-01 10:15
Az aeroszol tömegkoncentrációjának nagy időfelbontású mérése Kovács András (témavezető: Salma Imre) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00
Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet bemutatása Tompos András (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, igazgató) 2015-03-03 10:15
Az NMR spektroszkópia és az anlitika Bodor Andrea (ELTE Kémiai Intézet) 2008-03-04 10:15
Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai Németh Zoltán 2015-09-22 10:15
Borok eredetvizsgálatának egy lehetséges módja: ritkaföldfémek meghatározása ICP-MS módszerrel Mihucz Viktor Gábor (ELTE, Kémiai Intézet) 2005-11-29 10:15
Dipiron metabolitok koncentrációjának vizsgálata kommunális szennyvíztisztítási technológiák alkalmazásánál Gyenge Zsuzsa 2014-04-29 10:15
Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó káros anyagok vizsgálata LC-MS technikával Bodai Zsolt (EKOL) 2015-02-10 10:15
Emberi májbiopsziás minták vizsgálata elemanalitikai módszerekkel Polgári Zsófia Márta 2007-02-27 10:15
Fémfelvétel és in-vitro toxicitásvizsgálatok sejtvonalakon Szoboszlai Norbert 2013-12-03 16:00
Fenolszármazékok elemzése a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria felhasználásával: származékképzési, fragmentum analitikai vizsgálatok és a fenolszennyezők megoszlási tanulmánya ivóvíz, szennyvíz, és felszíni vizek oldott és szuszpendált fázisaiban. Faludi Tamás 2015-05-05 10:15
Ferrate(VI) technology in treating emerging contaminants and toxins in water and wastewater Prof. Virender K. Sharma (Florida Institute of Technology, Chemistry Department, Melbourn, FL, USA) 2006-11-21 10:15