Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadó Időpontsorrend változtatása
Királis heterociklusok előállítása szénhidrátokból Dr. Kovács Lajos (SzTE Orvosi Vegytani Intézet, Szeged) 2005-02-24 14:00
A bor és a kémia oktatásunkban Rácz László (Egri Tanárképző Főiskola) 2005-09-17 10:15
Analitikai eljárások kidolgozása emberi agyminták Mo és Sr tartalmának meghatározására, az eredmények összevetése Mn illetve Mg, Peltzné Császma Ivett, tv.: Andrási Erzsébet (ELTE Kémiai Intézet) 2005-11-08 10:15
Borok eredetvizsgálatának egy lehetséges módja: ritkaföldfémek meghatározása ICP-MS módszerrel Mihucz Viktor Gábor (ELTE, Kémiai Intézet) 2005-11-29 10:15
Perhidro-iozokinolin származékok előállítása és HPLC elválasztása Runge Zsolt, tv.: Bölcskei Hedvig, Rill Attila (Richter Gedeon Rt) 2005-12-06 10:15
Szervetlen savak aromás származékainak komplexképzése b-ciklodextrinnel Sebestyén Zita tv: Barczáné Buvári Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-16 10:15
Gyógyszermaradványok és a szennyvízkezelés; Fontosabb kutatási irányok és lehetőségek Varga Margit, Záray Gyula (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-21 10:15
Kísérletek a kétdimenziós katalitikus rendszerek háromdimenzióssá tételére nanoméretben Kiricsi Imre (Szegedi Egyetem) 2006-03-21 10:15
Aminosavak és aminok származékkészítése o-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító értékelése HPLC Hanckó Róbert (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-15 10:15
Hazai meggyfajták szacharid-, karbonsav- és aminosav- tartalmának egyidejű elemzése trimetilszilil(oxim)éter/észter- származékok Tokaji Csilla (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 10:15
Az aeroszol tömegkoncentrációjának nagy időfelbontású mérése Kovács András (témavezető: Salma Imre) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00
Generikus gyógyszerhatóanyag szennyezésprofiljának meghatározása HPLC-vel Kunszabó Krisztina (témavezető: dr. Szilágyi Erika, EGIS Nyrt., HPLC csoport vezetője) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 15:00
Kobaltionok spínjének és vegyértékének meghatározása szinkrotron IXS-sel Németh Zoltán (ELTE Kémiai Intézet) 2006-10-10 00:58
Ferrate(VI) technology in treating emerging contaminants and toxins in water and wastewater Prof. Virender K. Sharma (Florida Institute of Technology, Chemistry Department, Melbourn, FL, USA) 2006-11-21 10:15
Nano és pikoösvényen: A fullerénektől a grafénekig Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2006-11-28 10:15
Fluoreszcens szenzorok Kele Péter (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-05 10:15
Kreatív kémia (szaklabor beszámoló) Korbély Alexandra (tv.: Wajand Judit) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-12-12 10:15
Emberi májbiopsziás minták vizsgálata elemanalitikai módszerekkel Polgári Zsófia Márta 2007-02-27 10:15
Növényi vasfelvétel vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Kovács Krisztina (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-06 10:15
Urán- és tóriumszennyezés vizsgálata redultivált uránbány környezetében Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-03-20 10:15
Arzén hideg- és forróvizes extrakciója kínai és magyar rizsmintákból Mihucz Viktor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-04-17 10:15
Tanárszakos hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója Bokor Károly, Kabály Adrienne 2007-05-15 10:15
Környezetanalitikai vizsgálatok kemometriai értékelése Prof. J. Einax, Prof. J. Kraft (Jénai Egyetem, Analitikai Kémiai Tanszék) 2007-10-09 10:15
A hazai tudománypolitika Trója-szerű értelmezése. A Kasszandra paradoxon (Tudománymetria és kémiai beszámoló) Braun Tibor (ELTE Kémiai Intézet) 2007-10-16 10:15
Vas-kelátok vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Szilágyi Petra (ELTE Kémiai Intézet) 2007-11-06 10:15