Keresés a szemináriumok közt

Cím Előadósorrend változtatása Időpont
Perhidro-iozokinolin származékok előállítása és HPLC elválasztása Runge Zsolt, tv.: Bölcskei Hedvig, Rill Attila (Richter Gedeon Rt) 2005-12-06 10:15
Szervetlen savak aromás származékainak komplexképzése b-ciklodextrinnel Sebestyén Zita tv: Barczáné Buvári Ágnes (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-16 10:15
Oxidalapú rendszerek szol-gél szintézise (az MTA doktori értekezését bemutatása) Sinkó Katalin 2014-02-25 10:15
Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata (PhD dolgozat elővédése) Sugár Éva 2014-12-09 10:15
Reakció-diffúzió jelenségek vizsgálata Szalai István 2013-11-19 16:00
Önszerveződő labirintusok Szalai István (ELTE Kémiai Intézet, Nemlineáris Dinamika Laboratórium) 2007-11-27 10:15
Vas-kelátok vizsgálata Mössbauer spektroszkópiával Szilágyi Petra (ELTE Kémiai Intézet) 2007-11-06 10:15
Fémfelvétel és in-vitro toxicitásvizsgálatok sejtvonalakon Szoboszlai Norbert 2013-12-03 16:00
Atkaölő szerek méhviaszból történő eltávolításának nyomon követésére alkalmas analitikai kémiai módszerek kidolgozása Tatár Enikő 2015-12-01 10:15
Hazai meggyfajták szacharid-, karbonsav- és aminosav- tartalmának egyidejű elemzése trimetilszilil(oxim)éter/észter- származékok Tokaji Csilla (témavezető: Perlné Molnár Ibolya) (ELTE Kémiai Intézet) 2006-05-16 10:15
Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet bemutatása Tompos András (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, igazgató) 2015-03-03 10:15
Vegyész hallgatók szaklaboratóriumi beszámolója V. éves hallgatók (Analitikai Kémiai Tanszék) 2008-05-20 09:15
TXRF spektrometria alkalmazása a nukleáris technológiában Varga Imre 2008-05-13 10:15
Oxidációs eljárások a szennyvíztisztítás területén Varga Imre Péter 2014-04-08 10:15
Gyógyszermaradványok és a szennyvízkezelés; Fontosabb kutatási irányok és lehetőségek Varga Margit, Záray Gyula (ELTE Kémiai Intézet) 2006-02-21 10:15
Membránok és elemspeciáció Zihné Perényi Katalin 2014-11-18 10:15
Eltérően szubsztituált indolinil-glutamátok (kötött neurotranszmitter vegyületek) vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával Zsigrainé Vasanits Anikó 2015-10-20 10:15