A Vegyész Oktatásért Alapítvány

Hivatalos adatok:

 • Székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
 • Alapítva: 1996-ban. Közhasznú alapítvány lett 1999-ben.
 • Alapító: a Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány
 • Az Alapítvány adószáma: 18228823-1-43, ahova a személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható.
 • Az Alapítvány számlaszáma: 11400040-22467001-69901010, ahová támogatások az alábbi módok valamelyikén fizethetők be:
  • Az alapítvány adatait tartalmazó csekken, amit Szabóné Tunyogi Helga titkárságvezetőtől lehet kérni (ELTE TTK Kémiai Intézet XI. Pázmány P. sétány 1/A 5.118. szoba, tel: 372-2500/1514)
  • Banki átutalással a fenti számlaszámra
  • postai csekk feladásával
 • Alapító okirat
 • Alapító okirat 2013. évi módosítása
 • Alapító okirat 2016. évi módosítása

A Kuratórium tagjai:

 • Elnök: Dr. Orbán Miklós prof. emeritus
 • Igazgató: Dr. Turányi Tamás egyetemi tanár
 • Tagok: Dr. Kiss Éva egyetemi tanár, Dr. Inzelt György egyetemi tanár, Dr. Medzihradszky Kálmán prof. emeritus

Az alapítvány céljai:

 • pótlólagos anyagi erőforrások előteremtése az ELTE TTK Kémiai Intézete által felügyelt vegyész- és kémiatanár képzés (BSc, MSc, MA) valamint a Kémiai Doktori Iskola keretében folyó doktoranduszképzés támogatásához
 • a kiváló előmenetelű vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjakkal, illetve tandíjfizetési kötelezettségük átvállalásával
 • a kiváló előmenetelű vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók számára doktoranduszi ösztöndíjak létesítése
 • a vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása, pályadíjak kiírásával történő ösztönzése
 • az oktatás korszerűsítéséhez hozzájáruló, kémia tanár oktatási segédleteket készítő és eredményes témavezetői tevékenységet folytató oktatók munkájának honorálása
 • hozzájárulás az új képzési formák, tantárgyak, szakirányok indításához szükséges speciális infrastruktúra anyagi feltételeinek biztosításához
 • Minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vegyész- és kémiatanár-oktatás színvonala és infrastrukturális körülményei megfeleljenek a korszerű egyetemi képzés igényeinek.

Pályázatok: