TDK siker


A Tudományos Diákkörök XVII. Kárpát-medencei Konferenciáján kiválóan szerepelt Károly Csaba Kristóf, 11-edikes magántanuló, aki előadásban Mössbauer-spektroszkópiáról, konkrétabban vas-sókkal impregnált műgyanták pirolízistermékeinek Mössbauer-fázisanalíziséről számolt be.

Munkáját, ami a spektrumok felvételét, kiértékelését és az eredmények értelmezését foglalta magába, az ELTE TTK Kémiai Intézet Magkémiai Laboratóriumában végezte Homonnay Zoltán témavezetésével. A vizsgált rendszerrel kapcsolatos szakmai segítséget és magukat a mintákat a Szervetlen Kémiai Tanszék vezetője, Pasinszki Tibor biztosította.
Kristóf a Kémia Szekció nagydíját hozta el, és e mellé megkapta a Rotary Klub 100 ezer forintos ösztöndíját. Ezzel a teljes - 15 szekcióban lebonyolított - országos verseny legeredményesebbje lett.
Sikeréhez szívből gratulálunk!