Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny 2017.

Az ELTE lágymányosi campusa április 28-án immár nyolcadik alkalommal adott otthont az egyetemi hallgatóknak szóló, országos Szerves Kémia Problémamegoldó Versenynek. Az ELTE lágymányosi campusa április 28-án immár nyolcadik alkalommal adott otthont az egyetemi hallgatóknak szóló, országos Szerves Kémia Problémamegoldó Versenynek, amelynek házigazdája hagyományosan az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszéke. A vetélkedő népszerűségét mutatja, hogy a távolság ellenére vidéki résztvevők is egyre nagyobb számban vesznek részt. Az 52 versenyző közül 26-an jöttek az ELTE-ről, 11-en a BME-ről, 6-an a Semmelweis Egyetemről, 3 hallgató jött a Debreceni Egyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről 5-en érkeztek, és az Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium egy diákja is bátran megmérette magát az egyetemisták mezőnyében.


A három órás, jó hangulatú versenyen a diákok 15 gondolkodtató példából álló feladatsorral tehették próbára szerves kémiai tudásukat, problémamegoldó készségüket. Az ELTE Szerves Kémiai Tanszék, a BME Szerves Kémia és Technológiai Tanszék, és a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézet munkatársai által összeállított kérdéssorban az érdekes szintézisek, különleges reakciómechanizmusok és sztereokémiai feladványok mellett biomolekulákkal kapcsolatos fejtörő problémák is helyet kaptak. A legeredményesebb diákok a verseny szponzorainak köszönhetően komoly (összesen több, mint 500 eFt) pénzjutalomra számíthatnak. Az eredményhirdetésre június végén - július elején kerül majd sor. Az idei verseny megrendezését a Richter Gedeon, az Egis Gyógyszergyár, a Molar Chemicals Kft. és a Pázmány-Eötvös Alapítvány támogatja. Durkó Gábor, a verseny szervezőbizottságának titkára kiemelte, külön öröm, hogy az alsóbb éves kémia alapszakos hallgatók is bátran eljönnek és évről-évre kiemelkedő számban képviseltetik magukat a versenyen. Ebben az évben összesen 34 BSc (kémia, vegyészmérnök, biomérnök) alapszakos, 7 mesterszakos (vegyész, vegyészmérnök) és 10 osztatlan (gyógyszerész) képzésben résztvevő hallgató nevezett be. A verseny tehetséggondozásban betöltött szerepét példázza, hogy az egykori versenygyőztesek, helyezettek közül ma már sokan PhD hallgatók, sőt van, aki már sikeresen megszerezte doktori fokozatát, ezzel is pozitív példát mutatva a kémia tudománya iránt érdeklődő fiatal tehetségeknek.