Kollégánk EPS-kitüntetése


Hudecz Ferenc akadémikus, az ELTE előző rektora, az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, a European Peptide Society leköszönt elnöke 2016 szeptemberében Lipcsében vette át a „Pro European Peptide Society” kitüntetést.

Hudecz Ferenc egyetemi tanárt, az ELTE előző rektorát, az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport vezetőjét 2010 szeptemberben, a 31st European Peptide Symposium alkalmával Koppenhágában megtartott ülésen választotta elnökévé a European Peptide Society (EPS). A hatéves ciklus alatt a Társaság létszáma 25 %-kal nőtt, új alapszabályt, ügyrendet alkotott és - többek között - új, Bodánszky Miklósról világhírű peptidkémikusról, az MTA külső tagjáról elnevezett tudományos díjat alapított.

A ma már 30 országból mintegy 1600 tagot számláló European Peptide Society 1990-ben jött létre Oxfordban, első elnöke Geoffrey Young (Oxford) volt. Az EPS 1989-es alapítói között volt Medzihradszky Kálmán professor emeritus (ELTE Szerves Kémiai Tanszék). A hazai peptidtudományt őt követően Bajusz Sándor (Gyógyszerkutató Intézet), Hudecz Ferenc (ELTE), Penke Botond (Szegedi Tudományegyetem), jelenleg Mező Gábor tud. tanácsadó (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport) képviselte/képviseli a Társaság tanácsában. Hudecz professzor személyében G. Young (Oxford), D. Brandenburg (Aachen), R. Rocchi (Padova) és J. Martinez (Montpellier) után először volt magyar elnöke a Társaságnak.

A kitüntetést a 34th European Peptide Symposium bankett keretében David Andreu (Barcelona), az EPS jelenlegi elnöke, adta át Hudecz professzornak. Az érem Szabó Gábor szobrászművész alkotása.