Kajtár-Hollósi Alapítvány

Az Alapítvány új honlapja: http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=24

Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság és a Kajtár-Hollósi Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, barátait, tanítványait és minden kedves érdeklődőt a soron következő „Bruckner termi előadásra” és az Alapítvány emlékülésére 

Időpont: 2017. december 1. péntek 14.00 óra

Helyszín: ELTE TTK Kémiai Épület, (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a) 063-as „Bruckner-terem”

Program

1) Megnyitó: Huszthy Péter, Perczel András

2) Kajtár-Hollósi Alapítvány emlékplakettel kitüntettek laudációja: E. Kövér Katalin és Fogassy Elemér

3) Kajtár-Hollósi Alapítvány díjazottak előadásai:

Bálint Erika: α-Aminofoszfonátok és α-aminofoszfin-oxidok előállítása és hasznosítása

Ötvös Sándor: Fenntarthatóság a szintetikus kémiában: áramlásos kémia és innovatív katalizátorok

Mándi Attila: Változó flexibilitású heterociklusok kiroptikai és in silico módszerekkel történő vizsgálata

Rövid szünet (15 perc)

4) Kajtár Márton és Hollósi Miklós emlékülés díszelőadásai:

Batta Gyula: Antimikrobiális glikopeptidek és diszulfid fehérjék: Ciklikus szerkezetek dinamikája NMR szemmel

Hollóczki Oldamúr: Organokatalízis karbénnel, vagy karbén nélkül?

Zárszó és Fogadás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Kajtár Márton Alapítvány Kuratóriuma a legutóbbi Kajtár Márton-emlékülést 2015. november 27-én, pénteken tartotta. Az emlékülés helye az ELTE TTK Kémiai Intézet lágymányosi épületének (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) 063-as terme volt.

A Kuratórium döntése alapján Kajtár Márton-díjat kapott: Horváti Kata (laudáció, honlap), Balogh György Tibor (laudáció, honlap) és Takács Attila (laudáció, honlap). Kajtár Márton-emlékplakettet vehetett át Hideg Kálmán (laudáció, honlap) és Ángyán János (laudáció, honlap).

Letölthető az emlékülés programja.

Az emlékülésen az alábbi érdekes előadások fognak elhangzani:


Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy Kajtár Márton: Változatok négy elemre című közkedvelt könyvének facsimile kiadása megjelent az Eötvös Kiadó gondozásában. Szakértő kollégák vállalkoztak arra, hogy a könyv változatlan tizenhat fejezetéhez egy-egy addendumot írnak, melyek a könyv egyes szövegrészeinek némi modernizálását, mai megvilágításba helyezését szolgálják, figyelembe véve a tudomány fejlődését az első kiadás megjelenése óta.

A könyv interneten is megrendelhető: Eötvös Kiadó
Az alapítvány bemutatkozása:


Megalakulás
Kajtár Márton, a szeretett tanár szomorú és váratlan elvesztése után 1995-ben elhatároztuk, hogy létrehozunk egy, a nevével fémjelzett alapítványt, amely feladatként azt tűzi ki, hogy a kémia iránt elkötelezett, a szakmát magas szinten művelő diákok, doktori iskolások és fiatal kutatók számára erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson. Mivel az indulás pillanatában nem állt a szándék mögött sem nagy ipari cég, sem gazdag mecénás, a Kajtár Márton Alapítvány létrejöttének anyagi feltételeit közel ötven kolléga nagylelkű adománya tette lehetővé.

Kuratórium tagjai
Cékitűzések
Alapvető célkitűzésünk tehetséges diplomamunkások, doktorjelöltek, illetve már jelentősebb eredményeket elért fiatal kutatók szakmai elismerése, támogatása. Ennek szellemében szerény pénzjutalommal járó Kajtár Márton-díjat létesítettünk, amelynek kiosztására három-négy személy részére az emléküléseken kerül sor. Kitartó és lelkes középiskolai kémiatanárok munkáját Kajtár Márton-emléklappal ismerjük el. Az emléküléseken a kuratórium pénzjutalommal nem járó Kajtár Márton-emlékérmet ad át két kiemelkedő munkásságú professzornak. Az emléküléseken a díjazottak és két-három meghívott kutató rövid előadásokat tartanak.

Eredmények
1996–2009 között huszonhárman részesültek Kajtár Márton-díjban, öten kaptak Kajtár Márton-emlékplakettet és tizenkét professzornak adtunk át Kajtár Márton-emlékérmet. Több mint harminc egyetemi hallgató és doktorjelölt szakmai konferencián való részvételét támogattuk.

Pályázatok
Az Alapítványhoz pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, kérelem, szakmai önéletrajz és munkaterv vagy kiutazási terv csatolásával.

Támogatási felhívás
A Kajtár Márton Alapítványt támogathatják magánszemélyek vagy intézmények, a fejlécen közölt bankszámla útján. A támogatásról az adóhatóságnak igazolást adunk. A Kajtár Márton Alapítványt 1999 óta kiemelten közhasznúnak minősítették, így megnyílt a jogi lehetőség arra, hogy bárki a személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja, ha az Alapítvány célkitűzéseivel és működésével egyetért. Az elmúlt két év során többen éltek a támogatás ezen formájával, amit ezúton is köszönünk. A Kajtár Márton Alapítvány kuratóriuma kéri Önöket, hogy Kajtár Márton, a szeretett tanár és kolléga emlékének megőrzésében továbbra is támogassák az Alapítványt.
Az adó 1%-áról kitöltött rendelkező nyilatkozat hozzáférhető PDF formátumban.