Kémia alapszak

Szakfelelős: Dr. Láng Győző egyetemi tanár
Elérhetőségek: telefonszám: 1107, szobaszám: 2.114, e-mail: langgyg@chem.elte.hu

Az Intézet vezetőségének köszöntő és tájékoztató levele elsőéves hallgatók részére
Fogalomjegyzék a kémia tárgyú kritériumdolgozat megírásához való felkészüléshez
MINTA feladatsor: NEM ezt fogják megírni!
A TTK Tanulmányi Hivatal tájékoztatója elsőéves Hallgatók részére a beiratkozással és a kritériumdolgozatok megírásával kapcsolatban: 2015. szeptember
- A 2016/2017-es tanév I. félévében tanulmányaikat megkezdő Kémia alapszakos hallgatók beiratkozására 2016. szeptember 1-én, csütörtökön, 9-11 óráig kerül sor a Déli épülettömb, 0-823-as, Kitaibel Pál teremben.
A már hagyományosnak mondható intézeti bemutatkozás kb. 1/4 11 órakor kezdődik.

Kiegészítő információk a szakdolgozatokkal kapcsolatosan
1.) A szakdolgozatból 2 bekötött (és célszerűen egy elektronikus-CD) példányt kérünk beadni az V. emelet 543-as szobába. (A bekötöttek egyikét a hallgató a záróvizsga után visszakaphatja, amit célszerűen a témavezetőjének adjon át.)
2.) A TH honlapjára már felkerült egy nyilatkozat ami a dolgozat eredetiségének igazolására vonatkozik. Ez a nyilatkozat a web-es felületen kitölthető, és kinyomtatandó (menteni nem lehet!). A kinyomtatott nyilatkozatot a szakdolgozatba (diplomamunkába) be kell kötni!
A Tanulmányi Hivatal honlapja

A 2012/2013-as tanév végén sikeres záróvizsgát tett, oklevelet szerzett hallgatók listája szakdolgozatuk/diplomamunkájuk címével és témavezetőjük megjelölésével
Kollokviumi tételsor Analitikai kémia (2): Műszeres analitika, előadás (kv1c1an3, kv1n1an3) tárgyból; tárgyfelelős: Dr. Záray Gyula egyetemi tanár

A szakdolgozati témák tanszéki meghirdetésének határideje: április 15.

Jelentkezési határidők a Tanulmányi Hivatalon harmadéves Kémia BSc szakos hallgatóknak:
Szakdolgozati témaválasztás leadási határideje:
A tavaszi félévet követően záróvizsgázni kívánó hallgatóknak: (megelőző év) október 15.,
a téli vizsgaidőszakban záróvizsgázni kívánó hallgatóknak: (megelőző tavaszi félév végén) május 15.
Záróvizsgára jelentkezési határidő:
A tavaszi félévet követően záróvizsgát letenni szándékozóknak: február 15.,
a téli vizsgaidőszakban záróvizsgát letenni szándékozóknak: október 30.
Minden esetben a HKR rendelkezései az iránymutatóak!

A nyomtatványok a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthetőek

Záróvizsga Bizottságok
 • Analitikai Kémiai Záróvizsga Bizottság:
  • Elnök: Dr. Záray Gyula egyetemi tanár
  • Tagok:
   • Barczáné Dr. Buvári Ágnes egyetemi docens
   • Zihné Dr. Perényi Katalin adjunktus
   • Dr. Süvegh Károly egyetemi docens
   • Dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem), külső tag
 • Fizikai Kémiai Záróvizsga Bizottság:
  • Elnök: Dr. Keszei Ernő egyetemi tanár
  • Tagok:
   • Dr. Gilányi Tibor egyetemi tanár
   • Dr. Szalay Péter egyetemi tanár
   • Dr. Bakó Imre tudományos tanácsadó (MTA TTK), külső tag
 • Szerves Kémiai Záróvizsga Bizottság:
  • Elnök: Dr. Szabó Dénes egyetemi docens
  • Tagok:
   • Dr. Dibó Gábor egyetemi docens
   • Dr. Rábai József egyetemi tanár
   • Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó (MTA-ELTE), külső tag
 • Szervetlen Kémiai Záróvizsga Bizottság:
  • Elnök: Dr. Fogarasi Géza egyetemi tanár
  • Tagok:
   • Dr. Rohonczy János egyetemi docens
   • Dr. Tarczay György egyetemi docens
   • Dr. Nyulászi László egyetemi tanár (BME), külső tag
CsatolmányMéret
BScZVszobeli09_szvtlen.pdf13.82 kB