Globális paraméterbecslési módszerek alkalmazhatósága a tudományos modellezésben

Adatlap
Előadó: 
Pál László (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda)
Időpont: 
csü., 2012-09-27 15:30
Helyszín: 
062-es terem

Paraméterbecslési feladatokkal a tudomány valamennyi területén találkozhatunk, ahol a cél, valamilyen mért adatokból a rendszer paramétereinek a meghatározása. A paraméterek meghatározása általában valamilyen optimalizálási feladat megoldását igényli. A gyakorlati problémákban az optimalizálandó célfüggvény sok esetben nemlineáris, nem konvex, több szélsőértékkel rendelkezik, vagy még explicit képlet sem létezik ennek leírására. Az ilyen típusú feladatok tanulmányozása globális optimalizálási technikák alkalmazását teszi szükségessé.
Az előadás célja bemutatni azon globális optimalizálási módszereket, amelyeket célszerű paraméterbecslési feladatok modellezésénél alkalmazni. Javaslatokat adunk az egyes módszerek alkalmazhatóságára attól függően, hogy az adott feladat milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Az előadásban konkrét gyakorlati alkalmazásokat is bemutatunk.