Fenolszármazékok elemzése a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria felhasználásával: származékképzési, fragmentum analitikai vizsgálatok és a fenolszennyezők megoszlási tanulmánya ivóvíz, szennyvíz, és felszíni vizek oldott és szuszpendált fázisaiban.

Adatlap
Előadó: 
Faludi Tamás
Időpont: 
ked., 2015-05-05 10:15
Helyszín: 
062-es terem
Szervezeti egység: 
Analitikai Kémiai Tanszék