Eltérően szubsztituált indolinil-glutamátok (kötött neurotranszmitter vegyületek) vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával

Adatlap
Előadó: 
Zsigrainé Vasanits Anikó
Időpont: 
ked., 2015-10-20 10:15
Helyszín: 
160-as terem
Szervezeti egység: 
Analitikai Kémiai Tanszék