Reakciókörülmények hatása izobutilén kváziélő karbokationos polimerizációjára