Periodicitás időben és térben, kémiai és biológiai rendszerekben