Eltérően szubsztituált indolinil-glutamátok (kötött neurotranszmitter vegyületek) vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával