Nyílt laboratóriumi gyakorlat: fizikai kémia
Gyakorlatvezető: Dr. Láng Győző
Őszi félév

Különféle hőmérők kalibrálása.

Sn-Pb ötvözet fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján.

Folyadékok gőznyomásának mérése a hőmérséklet függvényében, a párolgáshő meghatározása

A felületi feszültség hőmérsékletfüggésének vizsgálata, az Eötvös-törvény.

Felületi feszültség meghatározása buboréknyomás módszerével; kapilláraktivitás tanulmányozása.

Felületi feszültség meghatározása sztalagmométerrel.

Sók oldáshőjének és hidratációhőjének meghatározása kalorimetriás módszerrel.

Moláris tömeg meghatározása gőzsűrűség mérésével.

Oldatok fagyáspontcsökkenésének mérése.

Oldatok viszkozitásának meghatározása Ostwald-féle viszkoziméterrel.

A viszkózus folyás aktiválási energiájának meghatározása. Folyadékok belső súrlódásának meghatározása Höppler-féle viszkoziméterrel.

Gázok viszkozitásának és a molekulák közepes szabad úthosszának meghatározása.

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata.

Elektromotoros erő és kapocsfeszültség mérése, galváncella belső ellenállásának meghatározása, az elektromotoros erő koncentrációfüggésének vizsgálata.

Tavaszi félév
Reakció termodinamikai adatainak meghatározása az elektromotoros erő hőmérsékletfüggéséből.

Az etil-, ill. metil-acetát elszappanosodási sebességének meghatározása elektromos vezetés mérésével.

pH-mérése hidrogénelektróddal, üvegelektróddal, a vízionszorzat meghatározása H2-elektród segítségével.

Az elektrolízis tanulmányozása.

Ólomakkumulátor vizsgálata.

Katalízis, promotor és inhibitorhatás tanulmányozása a H2O2 bomlási reakcióján.

Komplex ion képződésének vizsgálata spektrofotometriás módszerrel.

Átviteli szám meghatározása mozgó határfelület módszerével.

Sósavoldat közepes aktivitási tényezőjének meghatározása elektromotoros erő mérésével.

Desztilláció és egy rektifikálóoszlop elméleti tányérszámának meghatározása.

Parciális moláris térfogat meghatározása az oldatok sűrűségének mérésével.

Diffúziós együttható meghatározása szabad diffúzióval ("shlír-módszer").