Közhasznúsági jelentés

Vegyész Oktatásért Alapítvány

2002. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. Számviteli beszámoló

Induló tőke:100.000.- Ft
Előző évek mérleg szerinti eredménye4.997.088.- Ft
2002. évi mérleg szerinti pénzügyi eredmény:1.158.662.- Ft
2002.tárgyi eszköz nettó érték növekedés547.841.- Ft
2002. december 31-én Saját tőke:6.803.591.- Ft

2. A költségvetési támogatást az alapítvány nem kapott 2002. évben.

3. A vagyoni helyzet alakulása 2002 évben:

Saját tőkén belül az induló tőke értéke nem változott.

4. Kimutatás a kapott támogatásokról

2002. január 01-én rendelkezésre álló pénzeszközök:5.096.188.- Ft
Bevételek:
Támogatás:
melyet 6 gazdasági szervezet, (ebből egy külföldi) és 8 magánszemély fizetett be
3.089.926.- Ft
Személyi jövedelemadó 1%189.984.- Ft
Kamatbevételek:313.925.- Ft
Összesen:3.593.835.- Ft


Kiadások:
Közhasznú tevékenység kiadásai:
Rendezvény támogatása:120.830.- Ft
Ösztöndíjak:2.134.400.- Ft
Egyéb kiadások:
Egyéb költségek (bankkamat, fenntartás,)
179.943.- Ft
Összesen:2.435.173.-Ft


Tárgyi eszközök :
Nyitó érték:0.- Ft
Térítésmentesen kapott eszközök értéke:558.491.- Ft
Elszámolt értékcsökkenés:10.650.- Ft
Év végén tárgyi eszközök értéke:547.841.- Ft


2002. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközök:6.254.850.- Ft
ebből folyószámla egyenleg:1.832.463.- Ft
lekötött bankbetét(1):1.723.484.- Ft
lekötött bankbetét(2):2.691.204.- Ft
pénztár:7.699.- Ft

Követelésként a korábbi évek társadalombiztosítási befizetéseinek kerekítési maradványaként 900.- forint szerepel.

5. Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

6. Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések nem történtek.

A közhasznú beszámoló melléklete az Alapítvány mérlege és eredménylevezetése.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.Budapest 2003. május 26.