ELTE TTK
Kémiai Intézet
Szervetlen Kémiai Tanszék
Molekulaspektroszkópiai Laboratórium

Egyetemi docens

E-mail: tarczay_at_chem.elte.hu
Levelezési cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/A, 542. szoba
Tel: +36-1-372-2500/6587, 6232, 1150 Fax: +36-1-372-2592


TDK, szakdolgozati és PhD témaajánlatok

 • Modellvegyületek (alkoholok, aminok, tioalkoholok, stb.) konformációs átalakítása hangolható NIR lézerrel alacsonyhőmérsékletű mátrixban, majd az alagúthatással történő visszaalakulás kinetikájának vizsgálata mátrixizolációs IR spektroszkópiával.
 • Kisülési jet építése, majd ezzel reaktív specieszek, gyökök előállítása és jet-hűtéses lézerindukált fluoreszcencia (LIF) spektroszkópiai vizsgálata.
 • Biomolekulák egymással és vízzel alkotott komplexeinek vizsgálta mátrixizolációs technikával és hangolható NIR lézeres besugárzással.
 • Kiralitás transzfer vizsgálata biomolekulák komplexeiben (mátrixizolációs) rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) és Raman optikai aktivitás (ROA) módszerekkel.

Kiadott és folyamatban levő TDK és szakdolgozati témák

 • Najbauer Eszter: A cisztein konformációs eloszlásának vizsgálata IR lézerbesugárzással kombinált mátrixizolációs technikával (Házi TDK 2012, III. díj)
 • Pós Eszter: Az adenin molekula elektrongerjesztéseinek kísérleti és elméleti vizsgálata (Szalay Péter közös témavezetésében, Házi TDK 2012, II. díj)
 • Vörös Tamás: [H, C, N, Se] izomerek vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával (Házi TDK 2012, II. díj)
 • Kovács Benjámin, Légrády Bonifác: Aminosavak konformer- és hullámhosszfüggő fotokémiai bomlásának vizsgálta
 • Koncz Benedek: Biomolekulák elektron- és térszerkezetének vizsgálata mátrixizolációs és jet hűtéses lézer indukált fluoreszcencia (LIF) spektroszkópiával

Folyamatban levő és védés előtt álló PhD témavezetések

 • Góbi Sándor: Modellvegyületek és komplexeik vizsgálata VCD spektroszkópiával
 • Krebsz Melinda: Nitril-szulfidok és nitril-szelenidek előállítása és spektroszkópiája alacsony hőmérsékletű mátrixokban
 • Bazsó Gábor: Biomolekulák elektron- és térszerkezetének vizsgálata mátrixizolációs és lézerspektroszkópiai technikákkal

Korábbi TDK és szakdolgozat témavezetések

 • Bődi András: (témavezetés Szepes Lászlóval közösen, TDK dolgozat, OTDK 2001 III. díj)
 • Bődi András: (témavezetés Szepes Lászlóval közösen, diploma dolgozat)
 • Mátyus Edit: Alkil-nitritek fotolízise argon mátrixban (témavezetés Magyarfalvi Gáborral közösen, TDK dolgozat, Házi TDK 2004 Eötvös-napi előadói díj, OTDK 2005 II. díj)
 • Pohl Gábor: Kalkokarbonil ligandumok vizsgálata ciklopentadienil-mangán-karbonil modellvegyületeken (témavezetés Csonka Istvánnal közösen, TDK dolgozat, Házi TDK 2004 II díj, OTDK 2005 III. díj)
 • Mátyus Edit: Mátrixizolációs és jet-FTIR spektroszkópiai kísérletek (témavezetés Magyarfalvi Gáborral közösen, diploma dolgozat 2006)
 • Pohl Gábor: Kis modellpeptidek szerkezetvizsgálata elméleti kémiai és molekulaspektroszkópiai módszerekkel (témavezetés Perczel Andrással közösen, diploma dolgozat 2006)
 • Bazsó Gábor: Gyökök vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával (TDK dolgozat, Házi TDK 2006 Junior díj)
 • Góbi Sándor: Modellpeptid – víz komplexek vizsgálata mátrixizolációs IR és VCD spektroszkópiával (Vass Elemérrel közös témavezetés, TDK dolgozat, Házi TDK 2007)
 • Farkas Ádám László: Jahn-Teller aktív trimerek elméleti vizsgálata (TDK dolgozat, Házi TDK 2008 Junior díj)
 • Góbi Sándor: Modellpeptid – víz komplexek vizsgálata mátrixizolációs IR és VCD spektroszkópiával (diploma dolgozat, 2008)
 • Bazsó Gábor: Mátrixizolációs berendezés fejlesztése és modellvegyületek spektroszkópiai vizsgálata (diploma dolgozat, 2010)
 • Miklós Dóra: Látványos demonstrációs kísérletek kidolgozása és bemutatása (BSc szakdolgozat, Kémia tanár szakirány, 2010)
 • Vörös Tamás: Mátrixizolációs Raman mérési lehetőség kidolgozása az ELTE-n (TDK dolgozat, Házi TDK 2010 III.díj, OTDK 2011 V. helyezés)
 • Vörös Tamás: Nemesgázvegyületek előállítása mátrixizolációs technikával (BSc szakdolgozat, 2012)

 • A fenti munkák eredényeiből készült cikkeket lásd a publikációk között.