Kémia Doktori Iskola


Iskolavezető:
Dr. Császár Attila egyetemi tanár

Szintetikus kémia, szerves és biomolekuláris kémia
Dr. Perczel András egyetemi tanár
Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezetkutatás
Dr. Surján Péter egyetemi tanár
Analitikai kémia, anyagtudomány, elektrokémia,
kolloidkémia és környezetkémia

Dr. Kiss Éva egyetemi tanár

Titkár:
Dr. Szalai István egyetemi docens

Doktori eljárással kapcsolatos ügyek: Bíró Éva
Tanulmányi ügyek: Virág Eszter

A Doktori Iskola Tanácsának tagjai:

Dr. Inzelt György egyetemi tanár
Dr. Hajós György tudományos tanácsadó (MTA TTK)
Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár
Dr. Rábai József egyetemi tanár
Dr. Iván Béla tudományos osztályvezető (MTA TTK)
Dr. Keszei Ernő egyetemi tanár
Dr. Túri László egyetemi tanár
Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár
Dr. Láng Győző egyetemi tanár
Dr. Salma Imre egyetemi tanár
Dr. Péter László tudományos főmunkatárs (MTA SZFKI)

Információk:

A KDI működésével kapcsolatos dokumentumok:

A KDI Tanács üléseinek jegyzőkönyvei

Felvételi jegyzőkönyvek:

Doktori beszámolónapok előadásai: