Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium /KSzL/, ELTE Kémiai Intézet

A laboratórium története

 

Az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén a kiroptikai spektroszkópiai [optikai rotációs diszperzió (ORD) és cirkuláris dikroizmus (CD)] vizsgálatok az 1960-as években Kajtár Márton irányításával kezdődtek el. Ő alapította meg a Tanszéken a Kiroptikai Spektroszkópiai Laboratóriumot (KSL mai nevén Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium, KSZL). Halála után 1991-ben Hollósi Miklós vette át a laboratórium irányítását, aki kezdetben az anthrax poli- és oligopeptidek kiroptikai vizsgálatával, majd az opiát peptidek (enkefalinok, endorfinok) hatás-szerkezet vizsgálatával foglalkozott. Posztdoktorként hosszabb időt töltött Theodor Wieland laboratóriumában (Max-Planck Institut für Medizinische Forschung, Heidelberg, Germany) és Gerald D. Fasman laboratóriumában (Brandeis University, Boston, USA). Deckerné-Majer Zsuzsa (jelenleg egyetemi docens) 1991 előtt csatlakozott a laboratóriumhoz. Posztdoktorként Günther Snatzke mellett dolgozott a Bochumi Egyetemen. Kutatásainak középpontjában kezdetben a tioamidok és tiopeptidek, valamint spiro-biszpirrolidinek szintézise és kiroptikai vizsgálata állt. A 90-es évektől peptidek szilárdfázisú szintézisével és elsősorban peptidek, valamint peptidek és fehérjék fémion-komplexeinek CD spektroszkópiai jellemzésével foglalkozik. Vizsgálja királis átmenetifém (pl. Rh) komplexek kiroptikai spektroszkópiai tulajdonságait is hazai és nemzetközi együttműködés keretében. Vass Elemér (jelenleg egyetemi docens) 1993 után csatlakozott a KSL-hez. A vibrációs cirkuláris dikroizmus (VCD) l aboratóriumot vezeti és a VCD spektrumok elméleti számításával foglalkozik. Részt vesz peptidomimetikumok szerkezeti vizsgálatában hazai és nemzetközi együttműködés keretében.