Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium /KSzL/, ELTE Kémiai Intézet

Tagok Közlemények Műszereink Linkek

Kutatási témák

A laboratórium kutatásainak középpontjában kezdettől fogva az optikailag aktív molekulák "kezességének", vagyis az abszolút konfiguráció, illetve az azonos kezességű egységekből felépülő biopolimerek esetében az abszolút konformáció, a biopolimerek "feltekeredésének" vizsgálata áll. A ciklopeptidek, vagyis a gyűrűs peptidek szerkezetvizsgálata irányította a figyelmet a fehérjék kanyar (turn) szerkezeteinek vizsgálata felé. A CD spektroszkópia mellett itt már röntgenkrisztallográfia és NMR spektroszkópia alkalmazására is sor került. A peptidek flexibilis szerkezetű molekulák, vizsgálatuk nem könnyű feladat. A laboratórium ezért fejlesztette ki a CD spektroszkópiát és a vibrációs (infravörös) spektroszkópiát is felhasználó CD/FT-IR módszert peptidek és fehérjék oldatban kialakuló konformációjának vizsgálatára. Laczkó Ilonával (tudományos tanácsadó, MTA SzBK) együttműködve a módszert alkalmaztuk peptidek és fehérjék vizsgálatára micellák és liposzómák jelenlétében, valamint az Alzheimer-kór szerkezeti biológiájával kapcsolatos kutatásokban. Vizsgálatainkat kiterjesztettük peptidek és fehérjék kation-komplexeire is. Vizsgáljuk koronaéterek komplexeit is. A laboratórium foglalkozik az abszolút konfiguráció és abszolút konformáció vibrációs cirkuláris dikroizmus (VCD) spektroszkópiai meghatározásával is.

A laboratórium története

Jelenleg folyó kutatások:

  • Királis molekulák kiroptikai spektroszkópiai (elektronikus cirkuláris dikroizmus, ECD és vibrációs cirkuláris dikroizmus, VCD) jellemzése
  • Királis molekulák térszerkezetének (abszolút konfigurációjának vagy abszolút konformációjának) meghatározása a kiroptikai tulajdonságok alapján
  • Biomolekulák (kismolekulák és biopolimerek) ECD, FT-IR és VCD spektroszkópiája
  • Az abszolút konfiguráció és konformáció meghatározása a mért és számított VCD spektrumok összehasonlítása alapján
  • Fluoreszcens jelölést hordó fúziós peptidek szintézise, fúziós peptid/oligonukleotid konjugátumok spektroszkópiai és biológiai vizsgálata (ECD, FT-IR és VCD)
  • Szupramolekuláris komplexek kiroptikai vizsgálata
  • Átmeneti fém (pl. Rh) komplexek előállítása, szétválasztása és jellemzése spektroszkópiai módszerekkel