Önéletrajz

 

Személyi adatok

 

Név:                            Dr. Nemes Anikó

e-mail:                         anikonemes.elte@gmail.com

 

Munkahelyek

 

2011. szept. – 2012. szept.     University of Minnesota, Department of Chemistry (posztdoktor)

2012. szept -                           Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, Kiroptikai Szerkzetvizsgáló Laboratórium (posztdoktor)

 

Tanulmányok

 

2007- 2011      Eötvös Loránd Tudományegyetem – Kémia Doktori Iskola,

Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia program

Doktori értekezés: Fluorozott építőelemek előállítésa és szintetikus alkalmazása

(Témavezető: Dr. Szabó Dénes)

2001-2006       Eötvös Loránd Tudományegyetem – Természettudományi Kar, Kémia szak

Szakdolgozat: Optikailag aktív fluororganikus vegyületek előállítása

(Témavezető: Dr. Szabó Dénes)

1999-2001       Veszprémi Egyetem – Tanárképző Kar, Kémia szak

 

Nyelvtudás

 

Angol – középfok C

Olasz – alapfok C

Német – kezdő

 

Egyéni képességek és kompetenciák

 

Szintetikus kémia (modellvegyületek előállítása):

 

2004-2005:      fluoros borkősavszármazékok szintézise (TDK téma)

2005-2006:      fluoros (S)-β-fenil-etilaminszármazékok előállítása és rezolválószerként való felhasználása (szakdolgozati téma)

2007-2011:      fluoros imidazólium sók és fluoros mandulasavszármazékok előállítása (doktori téma)

2011-2012:      fluoros fázisban oldható sók és fluoros ionofórok szintézise és felhasználásuk ionszelektív membránokban

2012- :             diszulfidhidat tartalmazó modellpeptidek szintézise és fotolízisük vizsgálata

 


 

Számítógépes ismeretek:

 

Microsoft Office felhasználói szintű ismerete

Kémiai szoftverek és adatbázisok ismerete (Cambridgesoft ChemOffice, Microcal Origin, SciFinder, MestReC, iNMR)

Rutinmérések:            Brucker AVANCE 250 NMR és Varian INOVA-300 készülékekkel (Icon NMR, TopSpin)

HP 5890 II gázkromatográffal

Jasco LC-2000 HPLC készülékkel

                                    Jasco J-810 CD és V-600 UV készülékkel

 

 

 

Publikációk, konferenciák

 

Synthesis and characterization of fluorous (S)- and (R)-1-phenylethylamines that effect heat facilitated resolution of (±)-2-(8-carboxy-1-naphthylsulfinyl)benzoic acid via diastereomeric salt formation and study of their circular dichroism

Dénes Szabó, Anikó Nemes, István Kövesdi, Viktor Farkas, Miklós Hollósi, József

Rábai, Journal of Fluorine Chemistry, 2006, 127, 1405-1414.

 

Greener Fluorous Chemistry: Convenient Preparation of New Types of ‘CF3-rich' Secondary Alkyl mesylates and their use for the synthesis of azides, amines, imidazoles and imidazolium salts

Anikó Nemes, László Tölgyesi, Andrea Bodor, József Rábai, Dénes Szabó, J. Fluorine Chem., 2010, 131, 1368-1376.

 

Synthesis of optically active a-(nonafluoro-tert-butoxy)carboxylic acids

Tamás Csóka, Anikó Nemes, Dénes Szabó, Tetrahedron Lett., 2013, 54, 1730-1733.

 

Fluorous chemistry and its application perspectives in the field of fluoroorganic and fluoroinorganic compounds

József Rábai; Dénes Szabó; Anikó Nemes; István Kövesdi

The Second International Sibirian Workshop -Advanced Inorganic Fluorides 'INTERSIBFLUORINE-2006' June 11-16, 2006., Tomsk, Oroszország.

Proceedings of ISIF-2006. pp. 245-249. ISBN 5-901688-09-0.

 

Synthesis of new types of fluorous imidazolium salts

Anikó Nemes, Dénes Szabó, József Rábai 16th European Symposium of Fluorine Chemistry, July 18-23, 2010., Ljubljana, Szlovénia

 

Előadások:

 

Disulphide bridge – Thiols – Fluorescence: Quantitative analysis

Peptidomimetics, foldamers and structure analysis by chiroptical spectroscopy (Workshop),

02. December, 2013

 

Optikailag aktív fluoros vegyületek előállítása és felhasználása

Bruckner-termi előadás, 2013. február 28.

 

 


Szakmai érdeklődés

 

Szintetikus kémia (modellvegyületek előállítása)

Optikailag aktív vegyületek előállítása (rezolválás és enantioszelektív szintézis)

Enantiomer-felesleg meghatározása NMR spektroszkópia segítségével

Szerves kémia oktatásának módszertana

 

Oktatási gyakorlat

 

Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat (B.Sc. hallgatóknak, 2008, 2013)

Speciális szerves kémia laboratóriumi gyakorlat (osztatlan vegyész képzés, 2007)

Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat haladóknak (M.Sc. hallgatóknak, 2009)

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlat (B.Sc. hallgatóknak, 2014)

 

Témavezetés

1 társtémavezetés (B.Sc., 2012, UMN)

Díjak

Szerves Kémiai Problémamegoldó verseny, oktatói díj [2010, 2011, 2012, 2013 (a versenybizottság titkára)]