Change to English (Váltás angolra)


   Dr habil. TORKOS KORNÉL
    egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet
Pázmány Péter sétány 1/a
1117 - Budapest
 
 

e-mail: torkosk@gmail.com
telefon: (36-1) 209-0555/1612
fax: (36-1) 372-2909

 

 • Okleveles középiskolai tanár (kémia-fizika), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1967.
 • Egyetemi tanáresegéd (1967-72).
 • Egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1970.
 • Egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1972-93.
 • A kémiai tudományok kandidátusa, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994.
 • Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994-.
 • Habilitált Egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem 2002-

Kutatási témák

Üvegelektród működési mechanizmusa, tömegspektrometria és gázkromatográfia alkalmazása a gázanalitikában, villamosipari szigetelőanyagok termikus degradációja, transzformátorolajok hibagázanalitikája, szerves elektródfolyamatok, magas hőmérsékletű szupravezetők preparatív módszerei, levegő, víz, talaj szennyezések meghatározási módszerei, robbanóanyagok analitikai módszerei, élelmiszeranalitika, mintakezelési eljárások.


Oktatási tevékenység

1969-1975: laboratóriumi gyakorlatvezetés
1975-1990: általános kémiai főkollégium és laboratóriumi gyakorlat (matematika-fizika szak)

1980- szaklaboratóriumi témavezetés
1990-: általános kémiai főkollégium és laboratóriumi gyakorlat (biológus szak)
1994-: speciális laboratóriumi gyakorlat a környezetanalitika témakörében
1994-: Ph.D. képzés

1995- elválasztástechnika kötelezően választható kollégium
1995-: speciális előadás (gázkromatográfia alapjai)
1995-: posztgraduális képzés (mikrobiológus)
 
 
 

Hallgatók témavezetése

 • 11  tudományos diákköri (TDK) dolgozat
 • 45 diplomamunka
 • 5 doktori disszertáció (megvédve)

Szakmai egyesületi tagság

 • Magyar Kémikusok Egyesülete
 • MTA Köztestület
 • MTA Elválasztástudományi Munkabizottság
 • Magyar Elválasztástudományi Társaság
 • Nemzeti Akkreditáló Testület (analitikai szakértő)

Elismerések

 • Pro Universitate Emlékérem 1985.
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-2004


  Publikációk

1. Közlemények:

 

1.1. Csákvári B., Torkos K., Gömöry P.: The behaviour the glass electrode in liquid ammonia solutions under pressure.

      AnnalesUniv.Sci. Bp. Sect. Chim. 9. 115 (1967).

1.2. G. Horányi, G. Inzelt, K. Torkos: Reductive cleavage of C-OH bonds in allyl position. Formation of gaseous products in the course of the cathodic reduction of some unsaturated alcohols.

       J. Electroanal. Chem. 101. 101. (1979).

1.3.  G. Horányi, G. Inzelt, K. Torkos: The electrochemical reactions of 2,3-butanedion (biacetyl) and 2,3-butanediol at platinized platinum electrode in acid medium.

      J. Electroanal. Chem. 106. 306. (1980).

1.4.  G. Horányi, G. Inzelt, K. Torkos: Electrochemical reduction of 2,4-pentanedion (acetylacetone) and 2,5-hexanedione (acetonylacetone) at platinized platinum electrode in acid medium.  

      J. Electroanal. Chem. 106. 319. (1980).

1.5.    Horányi Gy., Inzelt Gy., Torkos K.: Oxo- és különleges helyzetû C-OH csoportok elektroredukciós átalakítása -CH2- csoportokká platinázott platina elektródon, I. Oxovegyületek elektroredukciója.

      Kémiai közl. 54.  141-162. (1980).

1.6.  Horányi Gy., Inzelt Gy., Torkos K.:Oxo- és különleges helyzetû C-OH csoportok elektroredukciós átalakítása -CH2- csoportokká platinázott platina elektródon,  II.          Különleges helyzetû C-OH kötések reduktív hasítása.

      Kémiai közl. 54.  163-176. (1980).

1.7.  G. Horányi, G. Inzelt, K. Torkos: Electrochemical reduction of oxocompounds and reductive cleavage of specially situated C-OH bonds at platinized platinum electrode in acid media.  

      AnnalesUniv.Sci. Bp. Sect. Chim.  XV. 55-73. (1980).

1.8.  K. Torkos, M. Pánczél, J. Borossay: Determination of trace contaminants in gases by mass spectrometric methods .

      AnnalesUniv.Sci. Bp. Sect. Chim. XVI. 85-98. (1980).

1.9.  G. Horányi, K. Torkos: Effect of chemisorbed methanol on the rate and selectivity of electroreduction processes at platinized platinum electrode.

      J. Electroanal. Chem. 111.  279-286. (1980).

1.10. G. Horányi, K. Torkos: Electrochemical behaviour of 1,2-propanediol and methyl-glyoxal  at a platinized platinum electrode in acid media.

      J. Electroanal. Chem. 125.  105-113. (1981).

1.11. L. Szepes, K. Torkos, R. Dobó, Á. Székely: A new analytical method for determination of water in transformer oils.

       IEEE Transaction on Electrical Insulation Vol. EI-17. No.4  345 (1982)

1.12. G. Horányi, K. Torkos: Electrocatalytic reduction of simple unsaturated aliphatic carbonyl compounds on a platinized platinum electrode in acid media. Formation of hydrocarbon from acrolein and crotonaldehyde.

      J. Electroanal. Chem.136.  301 (1982).

1.13. G. Horányi,K. Torkos: Electrocatalytic reduction of some haloganated derivatives of methane and acetic acid at platinized platinum electrode in acid medium.

      J. Electroanal. Chem.140.  329 (1982).

1.14. G. Horányi, K. Torkos: Study of the electrocatalytic reductuion of allyl chloride and chloral hydrate at a platinized platinum electrode in acid medium.

      J. Electroanal. Chem.154.  181-191 (1983).

1.15. K. Torkos, J. Borossay, Á. Székely: Determination of fault gases in transformer oils.

       J. of  Chomatography 286.  317-321 (1984)

1.16. Horányi Gy., Torkos K.: Szén-klór kötés elektrokatalitikus reduktív hasítása platinázott platina elektródon.

      Kémiai Közlemények 63. 281-294 (1985)

1.17. K. Torkos, J. Borossay, G. Nagy: Pyrolysis gas chomatography of insulating polymers used in electrity generators.

      J. of  Chomatography  364  113-118 (1986)

1.18.    I.Kirschner, J. Bánkuti, M. Gál, K. Torkos, K. G. Solymos, G. Horváth: High-Tc

       Superconductivity in La-Ba-Cu-O and Y-Ba-Cu-O compounds.

       Europhys. Lett. 3. (12.) 1309-1314 (1987)

1.19.    I. Kirschner, J. Bánkuti, M. Gál,K. Torkos, K. G. Solymos, G. Horváth:

       Superconductivity in a New Y-Ba-Cu-O compound at 105 K.

       Europhys. Lett. 4. (3.) 371-372 (1987)

1.20.  I. Kirschner, J. Bánkuti, M. Gál, K. Torkos:

      Superconductivity in La-Ba-Cu-O metallic oxide compound above 50 K.

      Phys. Rev. B 36. (4.) 2313 (1987)

1.21.   J. Bánkuti, M. Gál, I.Kirschner, G. Horváth, K. G. Solymos, K. Torkos:

        High Tc Superconductivity in Metallic Oxide Compounds

      Japanese Journal of Applied Physics 26. Suppl. 26-3. 1073. (1987)

      Proc. 18th Int. Conf. on Low Temp. Physics, Kyoto1987.

1.22. A. Vértes, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. Gál, K. Torkos: Mössbauer Study of  EuBa2Cu3O6+x Material.

      J. Hyperfine Interactions 42. 1247-49 (1988)

1.23. K. Torkos, J. Borossay, L. Lieszkovszky: Effects influencing the accuracy of mass spectroscopic oxygen determination.

      Analusis 16.  suppl. an no. 9-10 p. 41-43 (1988)

1.24.  E. Kuzmann, Z. Homonnay, A. Vértes,  M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, G. K. Sólymos, G. Horváth, J. Bánkuti, I. Kirschner, L. Korecz:  Metastability in EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y  studied by 119Sn and 151Eu Mössbauer spectroscopy.

      Phys. Rev. B 39. (1.) 328-333 (1989)

1.25.    E. Kuzmann, Z. Homonnay, A. Vértes, I. Kirschner,  M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, G. K. Sólymos, G. Horváth, J. Bánkuti, L. Korecz: 119Sn and 151Eu Mössbauer study of  EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y.

        Hyperfine Interactions 46. 747-752 (1989)

1.26. Borossay J., Torkos K., Lieszkovszky L.: Kéttényezõs kalibrációs faktor nyomnyi mennyiségû gázok tömegspektrometriás analízisénél.

       Magyar Kémiai Folyóirat 95.  (3) 115-119 (1989)

1.27.  J. Borossay, K. Torkos, Z. Baráz: Study of amorphous Ni-P layer by desorption spectroscopy.

       Acta Chim. Hung.  127.  (4) 535-543 (1990)

1.28. Z. Dankházi, A. Szász, J. Kojnok, H. Kirchmayer, H. Müller, L. M. Watson, M. Gál, K. Torkos, K. Sólymos: Direct Measurement of the Cu Oxidation Number of Cuprate Superconductor Ceramics.

      J. of  Superconductivity Vol. 4. No. 3 p. 219-225 (1991)

1.29.  E. Kuzman, S. Nagy, Z. Homonnay, A. Vértes, I. Halász, M. Gál, B. Csákvári, K. Torkos, J. Bánkuti, I. Kirschner, Y. Wei, A. Nath

      High Tc Superconductors Studied by 57Co,57Fe,119Sn and 151Eu Mössbauer Spectroscopy

      Struct. Chem. 2 267 (1991)

1.30. J. Borossay, K. Torkos, É. Dancs, Z. Baráz: Investigation of chemisorbed layers on metal surfaces by desorption spectroscopy.

      Acta Chim. Hung.  128.  (4-5) 647-652 (1991)

1.31. G. Orosz, K. Torkos, J. Borossay:  Investigations of Peroxyoxalate Chemiluminescence in Aprotic Media.

      Acta Chim. Hung.  128.  (6) 911-917 (1991)

1.32. Bodroghelyi Csaba, Király István, Eifert Gyula, Pletyák Mihály, Borossay József, Torkos Kornél: Ipari katasztrófa kivizsgálása GC-MS módszerrel

      Anyagvizsgálók lapja 1. 23-25. (1993.)

1.33. H. Rausch, E. L. Sziklai, J. Borossay, K. Torkos, T. Rikker, É. Zemplén-Papp: Distribution of Toxic and Radiation Components in Air Particulates

      Sci. Total Environ. 173/174. 283-291, (1995)

1.34. J. Borossay, K. Torkos, É. Bakos: Gas Chromatographic CO2/O2 Determination in Manholes of Telephone Network.

      Microchemical Journal 51. 122-126 (1995)

1.35. T. Rikker, K. Torkos, J. Borossay: Investigation of plasmachemical Reactions of SF6 by Mass Spectrometry.

      Acta Chim. Hung.-Models in Chemistry, 132(3). 395-400. (1995)

1.36.Torkos Kornél, Horvatovich Péter, Borossay József: A szuperkritikus extrakció alkalmazása polimer szerkezetek jellemzésére, adalékanyagok meghatározására

      Olaj Szappan Kozmetika 45. évf különszám (1996)

1.37. Orsolya Kóréh, Tamás Rikker, Gábor Molnár, Kornél Torkos, József Borossay:    Study of Decomposition of Sulphur Hexafluoride Gas by Gas Chromatography/Mass Spectrometry

      Rapid Communication on Mass Spectrometry, Vol. 11, 1643-1648 (1997)

1.38. Orsolya Kóréh, Kornél Torkos, M. Bashir Mahara, József Borossay: Extraction and Quantitation of Furanic Compounds Dissolved in Oils

      Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 228/1-2/, (1998)

1.39. M. Bashir Mahara, József Borossay, Kornél Torkos: Liquid-Liquid Extraction for Sample preparation prior to Gas Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectrometry Determination of Herbicides and Pesticides Compounds

      Microchemical Journal, 58, 31-38, (1998)

1.40. Orsolya Kóréh, Krisztina Ludányi, Károly Vékey, Eszter Jávorszky, Eszter Molnár, Kornél Torkos, József Borossay: Determination of Furanic Compounds in Insulating Oil by High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Using Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface

      Rapid Communication Mass Spectrometry 12 p. 1515-1519 (1998)

1.41. Z. Takáts, K. Torkos: Determination of Chlorobenzenes in Environmental Samples Using Solid Phase Microextraction, Thermal Desorption and Analysis by Gas Chromatography Coupled to FID, ECD, MSD, IRD Detectors

      Chromatographia 48 No. 1/2 p. 74-80 (1998)

1.42. Orsolya Kóréh, Kornél Torkos, M. Bashir Mahara, József Borossay, Vladislav Izvekov: Study of Water Cluster in Insulating Oils by Fourier Transformed Infrared Spectroscopy

      IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulations Vol. 5, pp 896-902 (1998)

1.43. Kóréh Orsolya, Rikker Tamás, Molnár Gábor, M. Bashir Mahara, Torkos Kornél, Borossay József: Kén-hexafluorid gáz plazmakémiai bomlásának vizsgálata gázkromatográf-tömegspektrométer csatolt technikával.

      Magyar Kémiai Folyóirat 104 11. sz. 444-451 (1998)

1.44. E. Jávorszky, E. Molnár, K. Torkos, J. Borossay: Mátrix Effect for Several Derivatives of Benzene in Water by Solid Phase Microextraction (SPME)

      Chromatographia Vol. 51, p 328-330 (2000)

1.45. Zs. Eke, K. Torkos: N,N-dimethyl-trimethylsilyl-carbamate as a Derivatizing Agent in Gas Chromatography of Trichothecene Mycotoxins

Microchemical Journal, 77(1), 43-46 (2004)

1.46. Zs. Eke, K. Torkos: Simultaneous Detection of A and B Trichothecenes by Gas Chromatography with Flame Ionization or Mass Selective Detection

Microchemical Journal, 78(2), 211-216 (2004)

1.47. Gábor Molnár, András Botvay, László Pöppl, Kornél Torkos, József Borossay, Árpád Máthé, Tünde Török : Thermal Degradation of Chemically Modified Polysulfones

      Polymer Degradation and Stability 89 (2005) 410-417

 1.48. E. Jávorszky, G. Erdoedy, K. Torkos: The Choice of Internal Standards for Measuring Volatile Pollutants in Water

Chromatographia 63¬¬ p. 555-560 (2006)

1.49 A. Kende, A. Vrabecz, V. Angyal, T. Rikker, Zs. Eke, K. Torkos

Liner as the key of injection optimisation in pesticide analysis

Chromatographia 63 (3-4) 181-187 (2006)

1.50A. Kende Z. Csizmazia T. Rikker V.Angyal K. Torkos

Identification of pesticides in fruits and vegetables analysed by stir bar sorptive extraction retenention time locked gas chromatography mass spectrometry

Microchemical Journal 84 (63-69) (2006)

1.51 Ágnes Kovács, Anikó Kende, Mária Mörtl, Gábor Volk, Tamás Rikker, Kornél Torkos

Determination of phenols and chlorophenols as trimethylsilyl derivatives using gas chromatography-mass spectrometry

J. Chromatogr.A 1194 (2008) 139-142

 

2. Jegyzetek, könyvek:

 

2.1.      Torkos Kornél, Császár Pál

      Bevezetés a kémiába

      Tankönyvkiadó, 1976. J3-1126

2.2.      Torkos Kornél, Meszticzky Aranka, Császár Pál

      Bevezetés a kémiai laboratóriumi munkába

      Tankönyvkiadó, 1979. J3-1195

2.3.      Torkos Kornél, Meszticzky Aranka

      Általános kémiai praktikum

      Eötvös Kiadó 1997

2.4.      A. Vásárhelyi, I. Hunyadi, I. Csege, J. Hakl, E. Hertelendy, J. Borossay, K. Torkos

       Radon Enriched Deep Earth-gas Upflow in Seismically Active Inhabited Area

      Radon Gas Geochemistry, Application in Earth and Environmental Science Books

      pp. 211-233

      Ed. by H. S. Virk

      Publ.G.NavakDev.University, Amristar (India) 1997

2.5.      Kornel Torkos, Gyula Záray

      Environmental Analysis

      Ecotechnie and Sustainable Development pp. 131-153

      European Postgraduate Programme

      Ed. by Charles Susanne and László Gallé

      Officina Szeged 1998,                   ISBN 9634822835

2.6.      Torkos Kornél, Záray Gyula

      A bioszférát szennyező anyagok környezetanalitikai vizsgálata

      Humánökológia 8. fejezet 261-291. oldal

      Szerk. Nánási Irén

      Medicina 1999,                 ISBN 9632420888

2.7.               Kornél Torkos

Sample Preparation for Gas Chromatography

Encyclopedia of Analitical Chemistry: Instrumentation and Applications

R.A. Meyers (Ed.)

John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2000                          pp 10723-10730

 

2.8.               Torkos Kornél

Az általános kémia alapjai

Eötvös kiadó, 2003

2.9.      Kremmer Tíbor Torkos Kornél Szókán Gyula

      Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata

      Eötvös Kiadó 2005    

2.10     Csákvári Béla Torkos Kornél

Az intermolekuláris clusterek értelmezése Kenneth Wade

cluster-elméletével összhangban

A kémia újabb eredményei 94.kötet

Akadémiai Kiadó 2005.

 

 

3. Magyar Szabadalmak

 

3.1. Eljárás felületi bevonat kialakítására munkatárgyak felületén

      Lajstromszám: 185171

      részarány: 33 %

3.2. Eljárás munkaezközök elõállítására, amelyek felületének legalább egy része szuperkeménységû

      Lajstromszám: 197776

      részarány: 4 %

3.3. Eljárás nem vezetõ textília hordozók fémréteggel történõ bevonására

      Lajstromszám:  201810

      részarány: 16 %

 

 

4. Konferencia részvétel, kiadványok:

 

4.1. Csákvári B. Gömöry P. and Torkos K.: The behaviour the glass electrode in liquid ammonia solutions under pressure.

      IMEKO Symposium on Electrochemical Sensors  3-5. October 1968. Veszprém, Hungary.

4.2.Torkos K., Borossay J.: Negatív ionok tömegspektroszkópiás vizsgálata.

    VIII. Dunántúli Analitikai Konferencia, 1972. jun. 22-24. Székesfehérvár

4.3. Borossay J., Torkos K.: Dinamikus tömegspektrométerek alkalmazása gázelemzésekre.

      XIX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 9-14. old. 1976. Gyõr

4.4. Torkos K., Borossay J.: Kis koncentrációjú szennyezõk meghatározása tömegspektroszkópiás módszerrel levegõben.

      XX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 21-24. old. 1977. Gyula

4.5. Szepes L.,Borossay J., Náray-Szabó G., Torkos K.: A kémiai kötés tanulmányozása ultraibolya fotoelektron spektroszkópiával.

      XX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 91-95. old. 1977. Gyula

4.6. Borossay J., Szepes L.,Torkos K., Langó J.: Relationship between internal energy distribution and electron impact fragmentation of Me2XH2 (X=Si, Ge, Zn) series.

      XX. Coll. Spectr. Int. Prague, 1977. Abstract 271.

4.7. Borossay J., Szepes L.,Torkos K., Fogarasy G.: Szigetelõ olajok víztartalmának meghatározása izotópjelzéses tömegspektroszkópiás módszerrel.

      XXI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 121-125. old. 1978. Szeged

4.8.  K. Torkos ,  J. Borossay, Á. Székely : Quantitative determination of fault gases in transformer oils.

      IV. Danube Symp. on Chomatography Abstract Volume II.  D 48 (1983.) Bratislava

4.9. Torkos K., Borossay J., Neumeyer B., Valkó P.: Szénhidrogének termikus    bomlásának tömegspektroszkópiás vizsgálata.

       Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 245-248. old. 1983. Kecskemét

4.10. Hoffmann L., Torkos K., Lukács A.: Hamvasztási periódusban lejátszódó folyamatok tanulmányozása hidrogén diffúziós lángban, elektrotermikus atomabszorpciós és pirolízis gázkromatográfiás módszerrel.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 121-125. old. 1983. Kecskemét

4.11. Torkos K., Borossay J.: Kénhexafluorid reakcióinak tömegspektrometriás tanulmányozása

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 333-336. old. 1984. Szombathely

4.12.K. Torkos, J. Borossay: Fault gas analysis of transformers.

      "The transformer production is 100 years old"

       Proceedings of the Scientific Jubilee Conference  p. 371-378. Budapest18-21. June 1985.

4.13. Torkos K., Nagy G., Borossay J.: Erõmûvi generátorok szigetelõanyagainak vizsgálata pirolízis gázkromatográfiával.

       MKE XI. Kromatográfiás Vándorgyûlés Poszter Szekció, Szolnok, 1985.okt. 2.

4.14. K. Torkos, J. Borossay,  G. Nagy : Thermal degradation of generator insulating materials by pyrolisis gas chomatography.

      V. Danube Symp. on Chomatography, Abstract Vol. p.124-125.

       Yalta, 11-16. November, 1985.

4.15. Borossay J., Lieszkovszky L.,Torkos K.: A tömegspekroszkópiás gázelemzés néhány kalibrációs problémája.

      XXX. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 341-345. old. 1987. Debrecen

4.16. K. Torkos, J.Borossay,  L. Lieszkovszky: Effects influencing the accuracy of mass spectroscopic oxygen determination.

      EUROANALYSIS VI. Paris1987.

       Abstract Volume Th. 408.


4.17. J.Borossay,K. Torkos, É. Bakos: Applications of gas chromatography to investigation of the gas components in the air space of the manholes.

      VI. Danube Symp. on Chomatography, Varna1987.

       Abstract Vol. 2 PS-64. p.170.

4.18. Bánkuti J., Porjesz T., Horváth G., Torkos K., Gál M., Kirschner, G. Solymos K., Kovács Gy., Zsolt G., Kármán T., Mátrai J., Träger T., György J., Lamm M., Beyer H., Halász I., Borbély   : Effect of Composition on the Superconductivity Parameters of  High Tc Superconductors.

      Int. Conf.  Low Temp. Physics Budapest, November 16-20. (1987)

       Digest (H) Paper H-5. p. 9-10.

4.19. Baráz Z.,  Borossay J., Torkos K.: Amorf Ni-P réteg vizsgálata deszorpciós spektroszkópiával.

       XXXI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 153-157. old. 1988. Szolnok

4.20. E. Kuzmann, Z. Homonnay, A. Vértes, M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, K. Sólymos, G. Horváth, J. Bánkuti, I. Kirschner, L. Korecz: Sn and Eu 151 Mössbauer Study of  EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y  Perovskites.

      Int. Symp. on the Industrial Application of the Mössbauer effect.

      Parma, Italy  September 12-16.(1988)

4.21.  E. Kuzman,  Z. Homonnay, A. Vértes, M. Gál, K. Torkos, B. Csákvári, K.G. Sólymos, G. Horváth,  J. Bánkuti, I. Kirschner, L.Korecz

      Time Dependent Structural Changes in Material EuBa2(Cu1-xSnx)3O7-y

      Proc. 8th EPS-CMD Conf., p. 169 Budapest1988.

4.22. Bodroghelyi Cs., Szeili J., Torkos K., Borossay J.: Kéndioxid szennyezés folyamatos mérése levegõben fluoreszcenciás módszerrel.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 165-169. old. 1989, Sárospatak

4.23. Baráz Z., Torkos K., Borossay J.: Lézerionizációs tömegspektroszkópia fémek nyomszennyezõinek mérésére.

      Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 33-37. old. 1989, Sárospatak

4.24. K. Torkos, J.Borossay: Thermal degradation of insulating oils by GC method.

      VII. Danube Symp. on Chomatography and Analitiktreffen 1989 LeipzigAug. 21-25, 1989.

      Abstract Vol. I. TU 059

4.25. J. Borossay, K. Torkos, Z. Baráz: Investigation of chemisorbed layer on amorphous Ni-P alloy by thermal desorption spectroscopy .

      XXVI. Colloquium Spectroscopium Internationale

      Sofia, July 2-9. 1989. Abstract Vol. II. R-4. p. 204.

4.26. Cs. Bodroghelyi, K. Torkos, J. Borossay: Influencing factors of the SO2  concentration in the atmosphere.

      33rd IUPAC Congress, Budapest17-22. Aug. 1991. Book of Abstract 1017.

4.27.  L.Weber, K.Torkos, J. Borossay

       Comparison of different method for gas chromatographic determination of                    

        urinary formic acid

        33rd IUPAC Congress, Budapest17-22. Aug. 1991. Book of Abstract 1033.

4.28.   Bodroghelyi Csaba, Bashir M. Mahara, Torkos Kornél, Borossay József

        Mintaelõkészítési módszerek vizek szerves szennyezõinek mérésére

        XXXIV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 23-26. old. 

         Nyíregyháza, 1991.

4.29.  Bodroghelyi Csaba, Király István, Torkos Kornél, Borossay József

        Ipari katasztrófa kivizsgálása spektroszkópiás módszerrel

        XXXV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 119-122. old.

        Székesfehérvár, 1992.

4.30.  Rikker Tamás, Torkos Kornél, Borossay József

       Kénhexafluorid bomlástermékeinek tömegspektroszkópiás vizsgálata

       XXXV. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 119-122. old.

       Székesfehérvár, 1992.

4.31.    M. Henczi, D. F. Weawer, K. Torkos

      Experimental measurement of  partition coefficients by RP-HPLC for glycine related peptide series

      9th DanubeSymp. on Chromatography

      Abstract Vol. Tu-P-03, Budapest, 1993. Hungary

4.32.    K. Torkos, T. Rikker, Z. Palotai, J. Borossay, H. Rausch

      Determination of Volatile Organic Compounds from Airborne Particulate Matter by GC-MS Analysis

      9th DanubeSymp. on Chromatography

      Abstract Vol. Th-P-36, Budapest, 1993. Hungary

4.33.    Bodroghelyi Csaba, Borossay József, Torkos Kornél

      Illékony szerves légszennyezõk azonosítása GC-MS módszerrel

      XXXVI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 133-136. old.

      Lillafüred, 1993.

4.34.    Palotai Zoltán, Torkos Kornél, Rikker Tamás, M. B. Mahara, Borossay József

      Illékony szerves szennyezõk meghatározása vizekben GC-MS módszerrel

      XXXVI. Magyar Színképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai 137-140. old.

      Lillafüred, 1993.

4.35.    Bodroghelyi Csaba, Borossay József, Torkos Kornél

      Examination of Industrial Disaster by GC-MS

      Sixth Hungaro-Italian Symp. on Spectrochemistry Adv. in Environmental Sciences

      Abstract Vol. P 5. Lillafüred, 1993. Hungary

4.36.    Tamás Rikker, József Borossay, Kornél Torkos

      Investigations of Plasmachemical Reactions of SF6 by Mass Spectrometry

      Sixth Hungaro-Italian Symp. on Spectrochemistry Adv. in Environmental Sciences

      Abstract Vol. P 27. Lillafüred, 1993. Hungary

4.37. Tóth Ágnes, Torkos Kornél, Borossay József

      Kéndioxid koncentráció finomfelbontású mérése városi levegõben

      XXXVII  MSzV Elõadásai Kaposvár, 1994. június 3-6. 205-210 oldal

4.38. Herpai Zoltán, Torkos Kornél, Rikker Tamás

      Cellulóz alapú szigetelõanyagok vizsgálata HPLC-UV és GC-MS módszerekkel

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994 június 3-6. 211-215 oldal

4.39. Rikker Tamás, Borossay József, Torkos Kornél, Márialigeti Károly

      Illékony kénvegyületek meghatározása baktériumtenyészet gázterébõl GC-MS módszerrel

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994. június 3-6. 219-222 oldal

4.40. Borossay József, Torkos Kornél, Rikker Tamás

      Széndioxid feldúsulás néhány szélsõséges esete levegõben

      XXXVII MSzV Elõadásai, Kaposvár 1994. június 3-6. 363-366 oldal

4.41.K. Torkos, J. Borossay, M.B. Mahara, T. Rikker

      Determination of Pesticide Residues in Waste Water of a Chemical Plant by GC-MS

      13th Int. Mass Spect. Conf. 29.Aug-2.Sept 1994 Budapest  Book of Abstracts p. 90.


4.42. J. Borossay, K. Torkos, Z. Palotai, T. Rikker

      Volatile Organics in DanubeRiverby Purge and Trap GC-MS Method

      13th Int. Mass Spect. Conf. 29.Aug-2.Sept 1994 Budapest  Book of Abstracts p. 91.

4.43. Sz. Fekete, K. Torkos, M. Bashir Mahara, J. Borossay: A 4,4-tiobis(3-metil-(6-t-butil)fenol) kromatográfiás és molekulaspektroszkópiás vizsgálata.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 61-65. Paks, (1995)

4.44. O. Kóréh, J. Borossay, K Torkos, M. Bashir Mahara: Új módszer a transzformátor olajok nedvességtartalmának meghatározására.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 103-107.  Paks, (1995)

4.45. F. Lebics, K. Torkos, J. Borossay.: Robbanóanyagok és maradványok korszerû analitikai vizsgálata.

      XXXVIII. Magy. Szinképelemzõ Vándorgyûlés Elõadásai, 143-147. Paks, (1995)

4.46. Z. Herpai, K. Torkos, J. Borossay: Determination of Furan Derivatives by HPLC

      Balaton Conference of High Performence Separation Techniques, Siófok Hungary1995.

      Book of Abstracts pp. 53.

4.47. M. Bashir Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Methods for Quantitative Analysis of Pesticides from Water by GC-MS

      Balaton Conference of High Performence Separation Techniques, Siófok Hungary1995.

      Book of Abstracts pp. 95.

4.48. Molnár Gábor, Borossay József, Torkos Kornél:Alumínium-oxid exoemissziója

      39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés Elõadásai

      Mosonmagyaróvár 1996 szept. 4-6 195-199 old.

4.49. Kóréh Orsolya, Borossay József,Torkos Kornél: Ón-dioxid alapú szenzorok alkalmazása hidrogéngáz meghatározására

      39. Magyar Spektrokémiai Vándorgyûlés Elõadásai

      Mosonmagyaróvár 1996 szept. 4-6 199-203 old.

4.50. Torkos Kornél, Horvatovich Péter, Borossay József: A szuperkritikus extrakció alkalmazása polimer szerkezetek jellemzésére, adalékanyagok meghatározására

      Szuperkritikus Oldószerek Analitikai és Mûveleti Alkalmazása Konferencia

      Budapesti Mûszaki Egyetem 1996 május Budapest

4.51.    O. Kóréh, T. Rikker, B.M. Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Study of the Decomposition of Sulfur Hexafluoride Gas by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy

      15th Informal Meeting on Mass Spectrometry Smolnice 12-16 1997 Slovakia

      Abstract Vol. L. 36

4.52. O. Kóréh, B.M. Mahara, K. Torkos, J. Borossay: Extraction and Determination of Furanic Compounds in Insulating Oil

      7th Int. Conference on Separation of Ionic Solutes Vol. VII. p 48.

      Piestany Spa, SlovakiaMay 18-23 1997

4.53. Jávorszky Eszter, Molnár Eszter,Torkos Kornél, Borossay József: Mátrix effektus BTEX-ek szilárd fázisú mikroextrakciós(SPME) meghatározásánál vizekben

      III. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia

      1997 május 26-28 Veszprém, 772-776. old.

4.54. Molnár Eszter, Jávorszky Eszter, Torkos Kornél, Füleki Enikő, Borossay József: Szerves szennyezők vizsgálata a Zala-folyóban

      III. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia

      1997 május 26-28 Veszprém, 777-785. old.

4.55. Orsolya Kóréh, Bashir M. Mahara, Kornél Torkos, József Borossay: Study of Water Clusters in Oils by FTIR Spectroscopy (in English)

      40th Hungarian Conference on Spectrochemistry, Debrecen, Hungary(1997)

4. 56. A. Lapat, F. Lebics, Z. Filep, K. Torkos, J. Borossay: Identification of Explosive Residues by Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME)

      First European Meeting of Forensic Science Abstr. Vol. P. A42 LausanneSwitzerlandSept. 17-19, 1997

4.57. Orsolya Kóréh, Krisztina Ludányi, Károly Vékey, Eszter Jávorszky, Eszter Molnár, Kornél Torkos, József Borossay: Determination of Furanic Compounds in Insulating Oil by High Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Using Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface (in English)

      16th Informal Meeting on Mass Spectrometry, Budapest, Hungary(1998)

4.58. Jávorszky Eszter, Molnár Eszter, Torkos Kornél: Felszini vizek illékony szennyezőinek meghatározása SPME-GC-FID, SPME-GC-ECD, SPME-GC-MS módszerekkel

      41st Hungarian Conference on Spectrochemistry, Budapest, HungarySept. 1-4 (1998)

      Abstr. Vol. p177-179

4.59. Orsolya Kóréh, Kornél Torkos, József Borossay        
Study of Water Cluster in Oil by FTIR      
216th National Meeting of American Chemia Society        
Boston, USA (1998)

4.60. Torkos Kornél, Lapat Attila, Lebics Ferenc: Brizáns robbanóanyagok analitikai módszerei Elválasztástudományi Vándorgyűlés előadásai E13

      Lillafüred 1998. Szept. 30.-okt. 2.

4.61.    G Molnár, A. Botvay, L. Pöppl, K. Torkos, J. Borossay, Á. Máthé, T. Török
Investigation of thermal degratation of some novel polysulfone derivatives by pyrolysis GC-MS and thermogravimetry     
15th International Mass Spektrometry Conference, Barcelona, Spain, 2000.

4.62          Torkos Kornél, Szabó Sándor, Szókán Gyula, Kubovics Imre
A kabai meteorit szervesanyag tartalmának analitikai vizsgálata     
Kromatográfiás Vándorgyűlés, Visegrád, 2000. november 5-8.

4.63          Zs. Eke, K. Torkos
N,N-dimethyl-trimethylsilyl-carbamate as a Derivtaizing Agent in Gas Chromatography of Trichotecene Mycotoxins
Balaton Symp.01 on High-Performance Separation Methods
Sept. 2-4 (2001), Siófok, Hungary

4.64          Zs. Eke, K. Torkos
N,N-dimetil-trimetilszilil-karbamát alkalmazása trichotecének gázkromatográfiás célú származékolására
Elválasztástudományi Vándorgyűlés; 2002 Okt., Lillafüred

4.65          Zs. Eke, A. Kende, V. Angyal, K. Torkos
A és B típusú trichotecének szimultán meghatározása GC-FID és GC-MSD módszerrel
Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2004 Szept., Hévíz

4.66           

Zs. Eke, N. Zombori, K. Torkos

      Gas Chromatographic Determination of Trichothecenes in Grain and Grain Products

      5th Balaton Symposium, Siófok, 2003. Sept.

4.67           

E. Jávorszky, Zs. Eke, K. Torkos

Szilárd fázisú mikroextrakció során fellépő mátrixhatások modellezése (Modeling of Matrix Effects Influencing Solid Phase Microextraction)

Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, (45th Hungarian Conference on Spectrochemistry) Siófok, 2002. July

 

4.68

Zs. Eke, K. Torkos

A és B típusú trichotecének szimultán meghatározása GC-MSD módszerrel

(Simultaneous determination of A and B type trichothecenes by GC-MSD)

47. Spektrokémiai Vándorgyűlés, (45th Hungarian Conference on Spectrochemistry)

Balatonföldvár, 2004. June

4.69

A.     Kende, T. Rikker

Comparison of Injection Techniques in Multi-Residue Food Analysis

27th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda,

 

4.70

A.     Kende, F. Lebics, K. Torkos, T. Rikker

A Simple Method for Trace Level Triacetone-Triperoxide Identification

27th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda,

 

4.71

Kende A., Rikker T., Angyal V., Eke Zs., Torkos K.

Injektálási technikák összehasonlítása növényvédő-szermaradékok meghatározásánál

élelmiszer-alapanyagokból

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004, Hévíz

 

4.72

Kende A., Pál R., Angyal V., Torkos K.

Twister, avagy a keverőbabás extrakció alkalmazása az élelmiszeranalitikában

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004, Hévíz

 

4.73

A. Kende, K. Torkos, V. Angyal, T. Rikker

Liner as the key of injection optimisation in pesticide analysis

28th International Symposium on Capillary Chromatoraphy and Electrophoresis,

Las Vegas 2005

 

4.74

A.     Kende, T. Rikker, V. Angyal, K. Torkos

Multi-residue screening of pesticides in fruits and vegetables with stir bar

sorptive extraction and thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry

28th International Symposium on Capillary Chromatoraphy and Electrophoresis

Las Vegas, 2005

 

4.75

Kende A., Rikker T., Angyal V., Torkos K.

Stir bar sorptive extraction and thermal desorption – gas chromatography

– mass spectrometry in pesticide analysis

            6th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Siófok, 2005

           

4.76

Kende A., Rikker T., Angyal V., Torkos K.

Növényvédőszer-maradványok meghatározása élelmiszer alapanyagokból

keverőbabás extrakció - GC-MS módszerrel

            HUNGALIMENTARIA 2005, Budapest

 

 

5. Disszertációk

 

5.1. Az üvegelektród protonfunkciója folyékony ammóniában

      Egyetemi doktori disszertáció         1969

5.2. A tömegspektrometria és a gázkromatográfia néhány vizsgálati módszere a gázok analítikájában

      Kandidátusi disszertáció     1993