Váltás magyarra (Change to Hungarian)

Courses offered by the Department

Lectures

 • Chemistry

 • Major: meteorology
  Supervisor: Mária Mörtl
  Basic principles and definitions, atomic structure, electron configurations, the main types of the chemical bond, molecular geometry, thermochemistry, changes of state, colligative properties, crystal structures, rates of reaction, equilibria, electrochemistry.
  Inorganic chemistry of the elements, environmental chemistry, brief summary of chromatograpic and analytical methods, colloids, photochemistry

  Repetition of basic phenomena in chemistry . Introduction to thermochemistry. Reaction rate, elementary processes. Dependence of the rate on the concentration and temperature. Complex reactions, reaction mechanisms. Chemical equilibrium. Homogeneous and heterogeneous equilibria. Electrochemical equilibria and processes. The Bohr and the quantum mechanical model of the hydrogene atom. The Schrödinger equation. Electronic orbitals and energies in the H atom. Structure of the multielectronic atoms, electron configurations. The periodic system of the elements. Electronic structure of molecules. Chemical bond in the H2+ , H2 and A 2 molecules, respectively. Hybridization. Interactions between molecules. Gases, liquids, solids. Metallic conductors, semiconductors, insulators.
 • General Chemistry

 • Major: geology, physics engineering
  Supervisor: András Kotschy
  Atomic structure, states of matter and phase transitions, reaction kinetics, thermodinamics, equilibria, electrochemistry, quantum chemical description of the atoms.
 • General and Inorganic Chemistry

 • Major: biology
  Supervisor: Kornél Torkos
  Súlyviszonytörvények, szöchiometria alapjai, mól fogalma, sztöchiometriai egyenletek. A kémiai kötéselmélet alapjai, periódusos rendszer elmélete, atommodellek, molekulapálya elmélet. Anyagi halamazok tulajdonságai, fázisegyensúlyok. Kémiai egyensúlyok, elektrolitegyensúlyok, hidrolízis, pufferoldatok, protolitikus folyamatok, heterogén egyensúlyok. Redoxi folyamatok, elektódfolyamatok, galvánelemek, elektrolízis. Elemek és szervetlen vegyületek tulajdonságai, nevezéktan. Koordinációs vegyületek, Lewis féle sav-bázis elmélet, fémionok biológiai rendszerekben.

  Basic principles and definitions. The main types of the metal-carbon bond. The main groups of metal organyls. Stability of organometallics. Compounds with sigma-donor ligands: structure and bonding, preparations and chemical properties. Compounds with pi-donor ligands: structure and bonding, preparations and chemical properties. Organometallic catalysis.

  Elektronpárok elrendeződése az elekrtonhéjban: VSEPR elmélet. Az elektronpárok térigényét befolyásoló tényezők. Izomeria, kiralitás. Konfiguráció és konformáció. A szerkezetfelderítés módszerei és alkalmazási lehetőségei a molekulaszerkezet-kutatásban. Merev és mozgékony molekulák – gátolt rotáció, vegyérték izomeria, inverzió, tautoméria, ligandumcsere folyamatok (Berry-átrendeződés). Donor-akceptor komplexek, koordináció. Klaszterek, többcentrumos elektronhiányos kötések. Fémorganikus vegyületek, haptocitás. A koordinációs vegyületek térszerkezete. Rendszeres tárgyalás a központi elem szerint: hidrogén, a 2. periódus elemei, a 3. és a következő periódusok elemei oszloponként, az átmenetifémek.

  Organometallic derivatives of the main group elements with emphasis on pi-complexes, and on compounds with element-carbon and element-element multiple bonds. Sigma-bonded organometallic compounds of transition metals, compounds containing multiple bonds between metal atoms. Manipulations and experimental techniques in handling and preparation of organometallic compounds, advanced industrialal applications, MOCVD. Mass spectroscopy of metal organyls. Gas phase inorganic and organometallic chemistry.
  Photoionization and basic principles. Instrumentation. The photoelectron spectrum, factors influencing the band shape. The Koopmans' theorem, interpretation of spectra. Chemical applications of photoelectron spectroscopy. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), method based on zero kinetic energy analysis (ZEKE), photoelectron-photoion coincidence (PEPICO).
  Tányérelmélet, sebességi elmélet, van Deempter egyenlet, Golay egyenlet, oszlophatékonyságot befolyásoló paraméterek, oszlopok típusai, mobil fázis megválasztásának szempontjai, detektorok típusai, injektálási technikák, kalibrációs módszerek, extrakciós módszerek, csatolt technikák, alkalmazások.

  The application of organolithium, -magnesium, -boron, -copper, -zinc and -titanium compounds as well as palladium, nickel, rhodium and ruthenium catalysts in organic synthesis.

  Alapelvek: Részecskék mágneses tulajdonságai – Kémiai eltolódás – Spin-spin kölcsönhatások, csatolási állandók: Első- és magasabbrendű kölcsönhatások – geminális, vicinális és távolható csatolások – Kémiai és mágneses ekvivalencia, spinrendszerek – Az NMR spektrumok kvantumkémiai értelmezése: Hamilton operátor – Schrődinger egyenlet – Spin -impulzusoperátorok – Sajátfüggvények – Átmeneti valószínűség – Kiválasztási szabályok – A leggyakoribb spinrendszerek tárgyalása (A2–AX–AB, AmXn–AmBn, AMX–ABX, AA’XX’–AA’BB’).
  Méréstechnika: CW-készülékek – Integrált spektrum – Hőmérsékletfüggés vizsgálata – FT-spektroszkópia – Pulzusgerjesztés – Számítógépvezérlés – Kettősrezonancia – NOE – Kapuzott lecsatolások – Pulzusszekvenciák – DEPT – Relaxációs idők mérése – 2D-NMR spektroszkópia: COSY – HSC – NOESY – NMR-tomagráfia.
  Alkalmazott NMR spektroszkópia: 1H NMR: Telített láncú és gyűrűs, ill. heterogyűrűs vegyületek – Olefinek és acetilének – Aromások – Heteroaromás vegyületek – Mozgékony hidrogének: Dinamikus NMR (DNMR) spektroszkópia, jelalakanalízis – Oldószerhatások – Siftreagensek – Kémiailag indukált magpolarizáció (CIDNP) – 13C NMR: A széneltolódásokat megszabó tényezők – Téreffektus – Különböző vegyülettípusok C NMR jellegzetességei – A szénmagok csatolásai – Szén-relaxációs mechanizmusok – Más magok rezonanciája (19F, 15N, 17O, 31P)

  1) Common theoretical background of the VSEPR és a PSEPT theories, structural analogies, isolobality, isomeric rearrangement reactions in complexes and clusters, similarities of the Berry rotation and the Stone-Wales rearrangement.
  2) Intermolecular nano-clusters.
  Major: chemistry, chemistry teacher
  Supervisor: István Csonka, Dávid Frigyes


  Attainment target: Principles and practice of vacuum systems
  Detailed Programme: Basic concepts in vacuum
  technique. Generation and measurement of rough, high and ultrahigh vacuum. Preparative, high and ultra
  high vacuum systems.
  Materials, construction and design. Components and accesories.  Maintenace and troubleshouting.

  Recitations


  Major: chemistry, chemistry teacher
  Supervisor: Bálint Sztáray
  Fundamental chemical definitions. Composition of solutions. Gas laws. Kinetics. Thermochemistry. Chemical equilibria. Electrochemistry. Crystal structures.

  Fundamental chemical definitions. Composition of solutions. Gas laws. Kinetics. Thermochemistry. Chemical equilibria. Electrochemistry. Crystal structures.  Labs

  Basic physical measurements (density, melting point, boiling point) , titration, rate of reactions, equilibria, electrochemistry, Second semester: preparation and chemical reactions of main group elements and its compounds, simple analytical measurements (visual spectroscopy, refractive index, flame test), chromatograpy (paper, TLC, column), some experiment with colloids.
  Major: biology in English
  Supervisor: Bálint Sztáray
  Measurements of fundamental quantities, treatment of experimental data, error calculations. Determination of the composition of solutions and mixtures. Fundamental chemical processes. Experiments in chemical kinetics, thermochemistry, chemical equilibria and electrochemistry for the demonstration of basic laws in general chemistry. Calculations in chemistry.
  Measurements of fundamental quantities, treatment of experimental data, error calculations. Determination of the composition of solutions and mixtures. Fundamental chemical processes. Experiments in chemical kinetics, thermochemistry, chemical equilibria and electrochemistry for the demonstration of basic laws in general chemistry. Calculations in chemistry.
  Hidrogén és oxigén (elemek, vegyületek eloállítása, reakciók gázfázisban), halogének és vegyületeik (inert és száraz atmoszféra), kén és szelénvegyületek eloállítása, (magas homérsékletu reakciók), nitrogén, foszfor, bizmut, szén, sziliciumvegyületek eloállítása, s- és p- mezo fémei (ötvözetek, olvadékelektrolízis), d- mezo fémei és vegyületei (komplex vegyületek eloállítása)
  Electrochemical reactions: cathodic reduction. Study of molecular oxygen fixation. Synthesis of metal carbonyls.
  Reduction by using dissolving metal. Synthesis of organometallic compounds by using anionic alkyating agent. Transition metal "sandwich" compounds. Use of organometallic reagent in organic synthesis. Preparation and reactions of transition metal organyls. Transition metal catalysis. Chemical Vapour Deposition. Organometallic photochemistry. Reactions in MW field.
  Preparatív és gázkromatográfiás laboratóriumi gyakorlatok: Inert atmoszférás szintézistechnikák megismerése: berendezés építése, szintézisek kivitelezése, termékek tisztítása, mintaelőkészítés szerkezetvizsgálatra. Reakciókövetés és termékek tisztaságvizsgálata gázkromatográffal.
  NMR spektroszkópiai gyakorlatok: A pulzus Fourier-transzformációs mérési módszer és berendezés megismerése. Mérési metodika elsajátítása: mintaelőkészítés, wobbulálás, lockolás, shimelés. Egy és kétdimenziós mérések paraméterezése, kivitelezése és számítógépes feldolgozása. Alapvető spektrumfeldolgozási lépések végrehajtása: konvolúció, Fourier-transzformáció, fáziskorrekció, referencia beállítás, alapvonal-korrekció, integrálás stb. Mérési eredmények interpretálása, ismeretlen vegyület szerkezetének azonosítása.
  GC-MS, GC-IR, UPS és XRD szerkezetvizsgálati módszerek: A mérési módszerek, mérőberendezések részegységeinek és az egyszerűbb mérések metodikájának megismerése. Mérések elvégzése, mérési eredmények értelmezése.

  Synthesis of main group and transition metal organic derivatives. Recording and interpretation of their FT-IR, multi nuclear (1H, 13C, 15N, 17O, 29Si) NMR and UPS spectra. MOCVD of hard coatings. Imvestigation of reactive intermediates. Preparation of mixed oxides and complexes as precursors for metallic and superconducting materials. Determinations of organic and inorganic contaminants in air, water and soil samples.

  Folyadék-folyadék extrakció, Soxhlet extrakció, szilárd fázisú extrakció, szilárd fázisú mikroextrakció (SPME), munkahelyi levegő, GC-FID, GC-ECD, GC-MS mérések.

  Specializations
  Latest updates:Bálint Sztáray, June 6, 2002; István Csonka, December 19, 2005