Váltás magyarra (Change to Hungarian)

    Mörtl, Mária
    assistant professor

Eötvös Loránd University
Department of General and Inorganic Chemistry
Pázmány Péter sétány 2.
1117 - Budapest
Hungary
 
 

e-mail: mortl@chem.elte.hu
phone: (36-1) 209-0555/1607
fax: (36-1) 209-0602


Research at a GlanceTeaching Activities


Supervised Students


Memberships


Publications

   1. M. Mörtl, D. Knausz, L. Szakács, B. Csákvári:
    „Új karbamidsav-szililészterek szintézise és reakciói”
    Kémiai Közlemények, 74 (1992) 139-146

   2. M. Mörtl, D. Knausz, Zs Kolos, L. Szakács, B. Csákvári:
    „Synthesis and reactions of silylcarbamates with bulky substituents”
    J. Organometallic Chemistry, 482, (1994) 183-185

   3. M. Mörtl, D. Knausz, Zs. Böcskei, Zs. Kolos, K. Újszászy, L. Szakács, P. Sohár:
    „New N-hydroxy carbamic acid trialkylsilyl derivatives. Preparation and thermal reaction.”
    J. Organometallic Chemistry, 492, (1995) 115-119

   4.  M. Mörtl: „Karbamidsav szililészterek előállítása és reakciói.” PhD-thesis
    Magyar Kémiai Folyóirat-Kémiai Közlemények, 103 (1997) 135-136

   5. I. P. Csonka, M. Mörtl, D. Knausz, V. Harmat, L. Szepes:
   Geometry and electronic structure of silylated hydroxylamine and carbamic acid derivatives
    J. Organometallic Chemistry, 579, (1999) 38-44

   6. F. Kardon, M. Mörtl, D. Knausz: Reactions of silylcarbamates with ketones
    Tetrahedron Letters, in press
    
    

   1. L. Zanathy, M. Mörtl, R. Szalay, L. Szepes and D.  Knausz:
    „Structural Features of trimethylsilyl carbamids amides.”
    XVth International Conference on Organometallic Chemistry, Warsaw (1992) 115.

   2. D. Knausz, L. Szepes, G.  Vass, R. Szalay, M. Mörtl, K. Újszászy:
    „Correlation between structure and spectroscopic behaviour of silylcarbamates.”
    Xth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Agia Pelagia (1993) 103.

   3. J.  Rohonczy, D. Knausz, M. Mörtl, Zs. Kolos, R. Szalay: „Comparative structure
    investigation of N,O-trimethylsiliyl substituted carbamic acid and hydroxycarbamic acid  derivatives by 1H, 13C and 29Si NMR spectroscopy and DNMR spectrum simulation.”
    1st J. Organomet. Chem. Conference on Appl. Organomet. Chem., München, (1993) 106.

   4. M. Mörtl, D. Knausz, K. Újszászy, J. Rohonczy, B. Csákvári, P. Sohár:
    „New N-hydroxy carbamic acid trialkylsilyl derivatives. Preparation and thermal reaction.”
    Xth International Symp. on Organosilicon Chemistry, Poznan (1993) 232.

   5.  M. Mörtl, D. Knausz, R. Dezsőfi-Kapiller, P. Sohár:
    „Preparation and structure of some new cyclopentadienyl carbamato titanium complexes.”
    XVIth International Conference on Organomet. Chem., Brighton, (1994) 337

   6. M. Mörtl, D. Knausz, Z. Nagy, J. Rohonczy, K. Újszászy, P. Sohár:
    „Generation of reactive intermediatesfrom N-siloxy-amides and imines.”
    XIth International Symp. on Organosilicon Chemistry, Montpellier (1996) PB14.

   7.  M. Mörtl, D. Knausz, A. Csámpai, Gy. Tarczay, M. Blazsó, P. Sohár:
    Preparation of oxazole and oxazolon derivatives from silylcarbamates
    9th IUPAC Symp. on Organometallic Chemistry, Göttingen (1997) P176

   8. J. Rohonczy, D. Knausz, Zs. Kolos, M. Mörtl:
    Investigation of intramolecular movements of trimethylsilyl-N-substituted carbamates
    by heteronuclear nmr spectroscopy
    XIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Prague (1997) PB173.

   9. I. Csonka, M. Mörtl, D. Knausz, L. Szepes:
    The pyramidal Si-H-N-O skeleton in silylhydroxilamines: a quantum chemical and
    photoelectron spectroscopic study
    XIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Prague (1997) PA173.

   10. Knausz D., Kolos Zs., Mörtl M., Szalay R. : Karbamidsav-szilil-észterek mint  származékképző reagensek.
    EMT Vegyészkonferencia Kolozsvár, 1997. 20p.

   11. F. Kardon, M. Mörtl, D. Knausz: Reactions of silylcarbamates with ketones.
    XIIIth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Lisboa (1999) P195.

   12. Mörtl Mária, Knausz Dezső, Kardon Ferenc:
    Sziloxi-savamidok, mint nitrén prekurzorok
    EMT Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2000. 154p.
    
    

  1. Knausz Dezső, Mörtl Mária, Szakács László: Általános kémia - Kémiai számítások, ELTE Eötvös Kiadó, 1997
  2. Kotschy A., Mörtl M., Szalay R., Szepes L., Vass G., Szervetlen és fémorganikus kémiai gyakorlatok, ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1999Page last updated on November 31, 2000 by M. Mörtl