Change to English (Váltás angolra)

Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék

Tanszékvezető:
Dr Szepes László, egyetemi tanár
szepes@chem.elte.hu

Tanszék
Boksay Zoltán , Csákvári Béla , Csámpai Antal ,
Csonka István, Frigyes Dávid , Kántor Tibor , Knausz Dezső , Kolos Zsuzsa , Kotschy András , Magyarfalvi Gábor , Meszticzky Aranka , Mörtl Mária , Rohonczy János , Sohár Pál , Szakács László , Szalay Roland , Szepes László , Sztáray Bálint , Tarczay György , Torkos Kornél , Vass Gábor , Zsoldosné Mády Virág
Oktatás
Kémia, Bevezetés a kémiába, Általános kémia, Általános és szervetlen kémia, Szervetlen kémia, Fémorganikus kémia, Szerkezeti kémia, Fémorganikus kémia haladóknak, A fotoionizáció spektroszkópiai alkalmazásai, A gázkromatográfia alapjai, Fémorganikus vegyületek a szerves szintézisekben, Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR), Szerkezeti szervetlen kémia haladóknak, Kémiai számítások, Általános kémia laboratóriumi gyakorlat, Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat, Szervetlen és fémorganikus kémiai gyakorlat, Szerkezeti kémia gyakorlat, Szervetlen és fémorganikus speciális gyakorlatok, Környezeti kémia speciális laborgyakorlat, Kémia laborgyakorlat, Molekulaszerkezet-kutatói szakirányú képzés
Kutatás
Preparatív fémorganikus kémia, szilíciumorganikus kémia, preparatív szerves kémia, alkalmazott fémorganikus kémia, analítikai kémia, infravörös spektroszkópia, tömegspektrometria, fotoelectron spektroszkópia, fotoelektron-fotoion koincidenciaspektroszkópia, kvantumkémia, NMR


Kapcsolatok

University of St Andrews, Universität Innsbruck, Lomonosov University,Universität Bonn,Universität Bremen, University of North Carolina, Ernest O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Universita di Bologna

Tanszéki szemináriumok

Elérhetőségünk